In de media

Vlaams parlement

Open Ruimte fonds geeft zuurstof aan de Westhoek, KW, 10 okt. 2019

Verplichte taaltest voor kleuters, De Tijd, 5 nov. 2019

Actualiteitsdebat rond taaltest voor kleuters, De Morgen, 7 nov. 2019

Resultaten van PISA-onderzoek over leerprestaties van 15-jarigen, De Morgen, 4 dec. 2019

Lerarentekort: moeten scholen binnenkort (af en toe) sluiten? WTV-Focus, 29 januari 2020

Toegangsexamen voor lager onderwijs? HNB, 5 maart 2020

Toegangsproef basisschool? ,DM, 6 maart 2020

Test voor het eerste leerjaar, DeTijd, 6 maart 2020

Regels voor opvang soepeler dan op school, DeTijd, 7 mei 2020

Extra middelen voor Vervoer op maat in de Westhoek, HLN, 15 juni 2020

1150.000 kinderen extra kregen schooltoeslag, HLN, 14 juli 2020

Buslijn Duinkerke-De Panne in gevaar, HNB, 15 juli 2020

CD&V wil autocarbedrijven inschakelen voor busvervoer leerlingen, HNB, 24 augustus 2020

CD&V wil scholieren 'ontmaskeren', HLN, 25 augustus 2020

CD&V wil extra schoolbussen bij begin schooljaar, HLN, 26 augustus 2020

Ventilatie in de klas, HLN, 27 augustus 2020

Ventilatie in de klas, DM, 27 augustus 2020

Inschrijvingen DKO en VWO: vrees voor terugval, DS, 10 sept. 2020

Vrees voor tekort aan leerkrachten, DM, 28 sept. 2020

Scholen vrezen voor klassen zonder leerkracht, HLN, 28 sept. 2020

Jaarlijks 155 slachtoffers bij wegongevallen met landbouwvoertuigen, KW, 9 okt. 2020

Centen voor scholenbouw in Zwevegem, KW, 9 okt. 2020

Extra bussen op 35 busverbindingen, ook in de Westhoek, HLN, 22 okt. 2020

Aantal hoevewinkels boomt sinds coronacrisis, KW, 13 nov. 2020

Toelatingsproeven lerarenopleiding, DS, 23 nov. 2020

Instaptoetsen lerarenopleiding, HLN, 24 nov. 2020

Aantal studenten banaba gehalveerd, DM, 5 dec. 2020

Debat over de TIMMS-resultaten, DS, 9 dec. 2020

Steeds meer leerlingen beginnen secundair onderwijs zonder getuigschrift basisonderwijs, HNB, 14 jan. 2021

Steeds meer leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs, HLN, 15 jan. 2021

Interview Krant van West-Vlaanderen, KW, 22 jan. 2021

De nood aan een goed feestje is hoog, KW, 29 jan. 2021

Deeltijds Kunstonderwijs heeft nood aan duidelijkheid, HLN, 2 febr. 2021

e-boeken kennen goede start, KW, 5 febr. 2021

Dag van de academies, HNB, 9 febr. 2021

Goedkeuring eindtermen, DS, 11 febr. 2021

 

 • Laat langdurig zieke leraar op eigen tempo terugkeren, DS, 4 maart 2021

Hoe gaat het onderwijs om met langdurig zieke personeelsleden? 'De stelsels zijn te log en er is een vergeten groep', stelt CD&V vast.

 

 • West-Vlaamse basisscholen zijn het solidairst, KW, 12 maart 2021

Schoolgebouwen worden vaak ingezet voor buitenschools gebruik als pakweg opvang of sportactiviteiten. De West-Vlaamse basisscholen zijn voorlopig de beste leerlingen van de klas.

 

 •  Steeds meer nood aan klassen voor andertalige leerlingen, KW, 26 maart 2021

Het aantal leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt elk jaar. De grootste stijging doet zich niet voor in de centrumsteden maar wel in de meer landelijke gebieden. Vlaams parlementslid Loes Vandromme pleit voor meer middelen voor onthaalonderwijs in kleinere scholen.

 

 • 'Het leerrecht wordt echt geschonden', DM, 6 april 2021

De onderwijsmogelijkheden voor jongeren in gesloten instelingen zijn te beperkt vindt CD&V. Met een aantal voorstellen willen ze die onrechtvaardige situatie rechttrekken.

 

 • Sterke toename anderstalige leerlingen op platteland, DT, 22 april 2021

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt jaar na jaar. In 2012 ging het om 109.000 leerlingen, vorig schooljaar om 158.000.

 

 • 60% meer anderstaligen in scholen op platteland, HLN, 23 april 2021

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, is in plattelandsscholen de voorbije jaren met 60 procent gestegen.

 

 • Op bezoek bij Radio Mariagaard, HNB, 15 mei 2021

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme bezocht Radio Mariagaard, een initiatief ter bevordering van het welbevinde nvan de leerlinge nvan de gelijknamige school aan de Oosterzelesteenweg.

 

 • Vooral in West-Vlaanderen keren juffen en meesters terug uit pensioen, KW, 28 mei 2021

'Er is meer dan ooit nood aan extra middelen om het personeelstekort in de scholen aan te vullen,' zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Meer dan 8 op de 10 West-Vlaamse basisscholen gaf in maart aan dat ze handen tekort kwamen om al hun (extra) lesuren in te vullen.

 

 • Parlementslid is juf voor één dag, HLN, 28 mei 2021

Het onderwijsveld schreeuwt om extra handen. Dat blijkt nogmaals uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg.

 

 • CD&V pakt Weyts aan over uitblijven schoolregels, HNB, 1 juni 2021

Om het nieuwe schooljaar op tijd georganiseerd te krijgen, moeten scholen in principe voor de paasvakantie alle nieuwe regels kennen. Deze keer loopt onderwijsminister Ben Weyts hopeloos achter volgens coalitiepartner CD&V.

 

 • Ben Weyts kan zich niet blijven verstoppen achter corona, DS, 19 juni, 2021

Van minister die kwaliteit van het onderwijs zou opkrikken werd Ben Weyts onverwacht crisismanager die vooral de schoolpoorten wilde openhouden.

 

 • 259 schoolbuurten werden voorbije 2 jaar veiliger, KW, 25 juni 2021

Met kleine ingrepen zoals extra signalisati of aanpassingen aan de infrastructuur zijn de voorbije twee jaar 259 schoolomgevingen in West-Vlaanderen verkeersveiliger geworden.

Poperinge

Beweging.net Poperinge viert feest, KW, 25 okt. 2019

Keileuke boekenbende, KW, 11okt. 2019

Stad Poperinge koopt Gasthof De Kring, HLN, 5 nov. 2019

Herdenking 11 november in Reningelst, KW, 15 nov. 2019

Subsidies voor scholenbouw in Poperinge, KW, 15 nov. 2019

Kunstenfestival Watou: vzw Kunst stopt (maar stad niet), HNB, 13 nov. 2019 

KVLV Poperinge viert haar 90ste verjaardag, KW, 22 nov. 2019

Buurtsalons in Roesbrugge en Watou, KW, 13 dec. 2019

Buurtsalon in Watou uit de startblokken, HLN, 20 jan. 2020

2de buurtsalon in Watou, Blits Magazine, 23 jan. 2020

Nieuwjaarsontmoeting in het Rekhof, KW, 24 jan. 2020

Bruisend knooppunt, centraal in het dorp, KW, 24 jan. 2020

Kunstenfestival Watou blijft bestaan, HLN, 28 jan. 2020

Inspiratiemarkt over de Vroonhofsite, KW, 30 jan. 2020

Babytheek op komst, KW, 7 febr. 2020

Radio Copain krijgt cultuursubsidies, HLN, 8 febr. 2020

17 inwoners meer in Poperinge, HLN, 13 febr. 2020

Radio Copain krijgt cultuursteun, KW, 14 febr. 2020

Poperinge telt 17 inwoners meer, KW, 21 febr. 2020

Kunstacademie breidt uit met richting dans, KW, 21 febr. 2020

Winnaars bebloemingswedstrijd Haringe gehuldigd, KW, 21 febr. 2020

Oprichting afdeling dans in Kunstacademie, HLN, 29 febr. 2020

Officiële overhandiging 'De Pestekop', KW 6 maart 2020

Stad coördineert noodopvang in de paasvakantie, KW, 3 april 2020

Subsidies voor kunstenfestival, HNB, 9 april 2020

Stad helpt zoeken naar laptops voor leeringen, HLN, 10 april 2020

Kunstenfestival Watou verhuist naar 2021, HLN, 29 april 2020

e-boeken in de bib, KW, 1 mei 2020

Zonta steunt voedselbedeling in Poperinge, KW, 8 mei 2020

Certifiëring voor plantmateriaal van hop, KW, 15 mei 2020

Kunstacademie heropent gedeeltelijk vanaf 25 mei, KW, 21 mei 2020

Speelzomer kan toch doorgaan, HLN, 26 mei 2020

Op zoek naar ontwerper voor De Kring, KW, 5 juni 2020

Middelen uit het noodfonds voor de Westhoek, HLN, 5 juni 2020

Extra middelen voor armoedebestrijding, KW, 12 juni 2020

Aanpassing zomerprogramma Popsjot en Hopsakee, HLN, 12 juni 2020

Nieuw zomerprogramma Popsjot en Hopsakee, KW, 12 juni 2020

Sociaal relanceplan in Poperinge, KW, 19 juni 2020

Voorstel plannen Vroonhofsite, HLN, 23 juni 2020

Voorstel plannen Vroonhofsite, KW, 26 juni 2020

Watou 2020 gaat niet geruisloos voorbij, HLN, 30 juni 2020

Gedichtenparcours in Watou, KW, 3 juli 2020

Verdwenen 'kei' naar Vroonhofsite, HLN, 9 juli 2020

Europese subsidies voor heropwaardering OC Krombeke, HLN, 10 juli 2020

Jubileum Paul en Maria Debuysere-Lemahieu, KW, 31 juli 2020

Zomerschool van start in Poperinge, HLN, 18 augustus 2020

Zomerschool in Poperinge, KW, 21 augustus 2020

Familie- en bubbelquiz, KW, 21 augustus 2020

Trouwen in Poperinge kan nu ook in de open lucht, HLN, 1 september 2020

Eerste huwelijken in de open lucht, HLN, 7 september 2020

Durf iets te organiseren!, HLN, 17 september 2020

Inspraak stuurt plannen Vroonhofsite bij, KW, 18 september 2020

Aangepaste plannen voor het Vroonhofsite, HLN, 22 september 2020

Nieuwe adem voor cultuur: durf organiseren!, KW, 25 september 2020

Stemming masterplan Vroonhofsite op de gemeenteraad, HLN, 1 oktober 2020

Stadsbestuur ondersteunt verenigingsleven, KW, 2 oktober 2020

Stadsbestuur ondersteunt verenigingsleven, HLN, 2 oktober 2020

Nog steeds overvolle bussen, HLN, 15 oktober 2020

Vroem, vroem: boekenpakketten voor scholen, HLN, 29 oktober 2020

Boekenpakket voor basisscholen in Poperinge, HNB, 4 nov. 2020

Boekenpakketen voor scholen zijn een succes, HLN, 19 nov. 2020

Buurtsalon en Dorpspunt onder één dak, KW, 27 nov. 2020

WinterWoordenwandeling voor het hele gezin, HLN, 3 dec. 2020

Popraad in Poperinge, KW, 11 dec. 2020

Digitale familie- en bubbelquiz, KW, 11 dec. 2020

Popraad komt naar Poperinge, HLN, 15 dec. 2020

Basisschool Immaculata haalt 1000 euro op voor het goede doel, HLN, 18 dec. 2020

Kunstenfestival Watou stemt editie 2021 af op coronamaatregelen, HLN, 20 jan. 2021

Plannen voor Kunstenfestival Watou, KW, 22 jan. 2021

Toekomstvisie voor Kunstenfestival Watou, HLN, 29 jan. 2021

Experimenteel traject Kunstenfestival, KW, 29 jan. 2021

Renaissance  van de dorpen, KW, 29 jan. 2021

27 inwoners minder in Poperinge, KW, 5 febr. 2021

Recordaantal kinderen voor IBO Hopsakee, HLN, 11 febr. 2021

IBO Hopsakee breidt tijdelijk uit, KW, 12 febr. 2021

Aanvragen voor IBO in krokusvakantie stuk hoger dan vorig jaar, HNB, 15 febr. 2021

Doelgroepen krijgen korting voor restafval, KW, 19 febr. 2021

 

 

 • Poperinge herdenkt overledenen van het voorbije coronajaar, HLN, 5 maart 2021

Stad Poperinge herdenkt op 13 maart, een jaar na de corona-uitbraak, alle overledenen op alle begraafplaatsen. Wie wil, kan een kaarsj komen aansteken.

 •  Poperinge herdenkt overledenen van coronajaar, KW, 12 maart 2021

Op zaterdag 13 maart organiseert stad Poperinge een herdenkingsmoment op alle begraafplaatsen voor de overledenen van het voorbije coronajaar.

 •  Poperinge herdenkt overledenen van coronajaar: reportage op WTV zat. 13 maart 2021
 • Poperinge herdenkt coronaslachtoffers, HLN, ma 15 maart 2021

Een jaar na de corona-uitbraak herdacht stad Poperinge op zaterdag 13 maart alle coronaslachtoffers. Voor de gelegenheid werd een stiltehoek gecreëerd op de begraafplaatsen.

 •  Artistieke en veilige keuze, KW, 19 maart 2021

Voor het eerst zwermt het Kunstenfestival Watou uit naar drie verschillende locaties: de dorpskern van Watou, de Gasthuiskapel en het kasteel van De Lovie in Poperinge. Pendelbusjes brengen de bezoekers gratis van het Poperingse station naar de locaties.

 • Coronaveilig Kunstenfestival breidt uit buiten Watou, DS, 19 maart 2021

Heel wat evenementen werden al afgelast, maar het Kunstenfestival van Watou gaat deze zomer wel door.

 • Kunstenfestival breidt uit naar kasteel en kapel buiten Watou, HNB, 19 maart 2021

Het Kunstenfestival van Watou gaat deze zomer gewoon door. meer nog: het bruidt zelf uit naar een kapel en kasteel buiten het kunstendorp.

 • Steden en scholen organiseren noodopvang, HNB, 29 maart 2021

In Oostende, Bredene, Koekelare, Gistel, Oudenburg, Poperinge en Ieper wordt volgende week noodopvang voorzien.

 • Johan Deleu schenkt schilderij aan Vereniging Ons Tehuis, KW, 2 april 2021

Vereniging Ons Tehuis kreeg een kopie van het schilderij 'Het meisje met de parel' van Johannes Vermeer uit het midden van de 17de eeuw. Het werk werd geschilderd door Ludwig Leupe en aangekocht door Johan Deleu.

 • Nieuw optisch hulpmiddel in bib kan teksten en foto's vergroten, HLN, 14 april 2021

De Poperingse bibliotheek neemt in de leeszaal op de eerste verdieping een nieuw toestel in gebruik. het is een optisch hulpmiddel om foto's of teksten te vergroten.

 •  Bibliotheek stelt nieuw optisch hulpmiddel ter beschikking in leeszaal, KW, 15 april 2021

De bibliotheek neemt deze maand een nieuw toestel in gebruik. In de leeszaal op de eerste verdieping vind je een optisch hullpmiddel om foto's of teksten te vergroten.

 •  Nieuwe expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek' in bib, HLN, 21 april 2021

In de Poperingse bibliotheek is de expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek' geopend. Jouw eigen foto, met stads- of dorpszichten of landschappen, kan ook deel uitmaken van de tentoonstelling.

 • Ontdek in de bib hoe de Westhoek doorheen de jaren veranderde, KW, 30 april 2021

Nog tot 1 juni loopt in de bibliotheek van Poperinge de expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek'. Sinds de jaren vijftig veranderen de dorpen en steden van de Westhoek en het omringende landschap in versneld tempo.

 •  Jongeren hebben nood aan luisterend oor, HLN, 4 mei 2021

In Poperinge en Ieper komt er een OverKop-huis, dat is een laagdrempelige plek voor jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. In een ongedwongen sfeerr kan er ook hulp geboden worden op vlak van mentaal welzijn.

 • Aanbod was te beperkt, KW, 7 mei 2021

In Poperinge en Ieper komt er binnenkort een OverKophuis, een laagdrempelige pleisterplaats voor jongeren van 12 tot 24 jaar. Ze kunnen er in een ongedwongen sfeer hulp krijgen op vlak van mentaal welzijn.

 • Focus op nieuwe creaties in Kunstenfestival Watou, KW, 14 mei 2021

De stad Poperinge en curatoren van het Kunstenfestival Watou stellen de volledige selectie kunstenaars en dichters van Watou 2021 voor een kondigen het programma Watou Live aan.

 • Stadsbestuur maakt werk van vrijwilligers- en participatieplatform, KW, 14 mei, 2021

Binnenkort start het stadsbestuur met de ontwikkeling van een participatie- en vrijwilligersplatform.

 

 • Overal een buurtsalon, KW, 28 mei 2021

Vijftien jaar na de oprichting van het Lokaal Dienstencentrum De Bres in de Veurnestraat, wil het stadsbestuur een mobiel centrum voor de deelgemeenten inrichten.

 

 • Tijdelijk extra ruimte  voor verenigingen en organisaties op Vroonhofsite, HLN, 3 juni 2021

De Kunstacademie, een Huis van het Kind en een cultuurzaal zullen een plaats krijgen op de Vroonhofsite. De bijhorende werken zullen enkele jaren in beslag nemen. Om de site intussen niet te laten verloederen, zet de stad in op een sterke tijdelijke invulling.

 

 • Stan Van Stamang en The Starlings komen naar Poperinge, HLN, 9 juni 2021

Het nieuwe Poperingse cultuurseizoen 2021-2022 staat voor de deur. Stan Van Samang en The Starlings zakken in augustus af naar het Burggraaf Frimoutpark voor een optreden en Wim Soetaer zorgt in het Talbot House voor de muzikale noot in juli.

 

 • Gerestaureerde zonnewijzer ingehuldigd tijdens zonsverduistering, HLN, 11 juni 2021

De gerestaureerde zonnewijzer op het Burgemeester de Sagherplein in Poperinge werd tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering ingehuldigd.

 

 • Stan van Samang en The Starlings komen naar Poperinge, KW, 11 juni 2021

In Poperinge kijken ze uit naar een zomer vol muziek en naar het nieuwe cultuurseizoen.

 

 • 2022 in teken van de ruimte, KW, 18 juni 2021

De Hoppestad en de ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bekendste link is Dirk Frimout: deze Poperingenaar was de eerste Belg in de ruimte.

 

 • Derde leerjaar van SFI wint hoofdprijs van Boekenbingo, KW, 25 juni 2021

Het derde leerjaar van het Sint-Franciscusinstituut is de gelukkige winnaar van het Boekenbingospel van de voorbije Jeugdboekenmaand in  de bib van Poperinge.

 

 • Kunstenfestival Watou viert veertigste verjaardag, KW, 2 juli 2021

Van zaterdag 3 juli tot zondag 5 sepember heeft de 40ste editie plaats van het Kunstenfestival Watou, voor het eerst in een organisatie van de stad Poperinge.

 

 • Poperinge zoekt een liefdeslied, HLN, 2 juli 2021

Stad Poperinge pakt binnenkort uit met vernieuwde trouwboekjes. Inwoners mogen een liefdeslied schrijven en het winnende lied krijgt een plaats in de nieuwe trouwboekjes.

 

 • Kunstenfestival Watou viert 40ste editie, HLN, 5 juli 2021

Net als de Poperingse julifoor ging ook de 40ste editie van het Kunstenfestival Watou afgelopen weekend van start.

 

 • Dirk Frimout huldig zijn vernieuwd monument in, KW, 9 juli 2021

Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag werd het monument voor Dirk Frimout op de rotonde tussen de Casselstraat en de Abeelseweg onder handen genomen.

 

 • Verenigingenhuis De Kring instapklaar tegen 2023, KW, 9 juli 2021

Tijden sde gemeentraad Vreog Open VLD naar de stand van zaken rond het toekomstige verenigingenhuis De Kring.