In de media

Vlaams parlement

Open Ruimte fonds geeft zuurstof aan de Westhoek, KW, 10 okt. 2019

Verplichte taaltest voor kleuters, De Tijd, 5 nov. 2019

Actualiteitsdebat rond taaltest voor kleuters, De Morgen, 7 nov. 2019

Resultaten van PISA-onderzoek over leerprestaties van 15-jarigen, De Morgen, 4 dec. 2019

Lerarentekort: moeten scholen binnenkort (af en toe) sluiten? WTV-Focus, 29 januari 2020

Toegangsexamen voor lager onderwijs? HNB, 5 maart 2020

Toegangsproef basisschool? ,DM, 6 maart 2020

Test voor het eerste leerjaar, DeTijd, 6 maart 2020

Regels voor opvang soepeler dan op school, DeTijd, 7 mei 2020

Extra middelen voor Vervoer op maat in de Westhoek, HLN, 15 juni 2020

1150.000 kinderen extra kregen schooltoeslag, HLN, 14 juli 2020

Buslijn Duinkerke-De Panne in gevaar, HNB, 15 juli 2020

CD&V wil autocarbedrijven inschakelen voor busvervoer leerlingen, HNB, 24 augustus 2020

CD&V wil scholieren 'ontmaskeren', HLN, 25 augustus 2020

CD&V wil extra schoolbussen bij begin schooljaar, HLN, 26 augustus 2020

Ventilatie in de klas, HLN, 27 augustus 2020

Ventilatie in de klas, DM, 27 augustus 2020

Inschrijvingen DKO en VWO: vrees voor terugval, DS, 10 sept. 2020

Vrees voor tekort aan leerkrachten, DM, 28 sept. 2020

Scholen vrezen voor klassen zonder leerkracht, HLN, 28 sept. 2020

Jaarlijks 155 slachtoffers bij wegongevallen met landbouwvoertuigen, KW, 9 okt. 2020

Centen voor scholenbouw in Zwevegem, KW, 9 okt. 2020

Extra bussen op 35 busverbindingen, ook in de Westhoek, HLN, 22 okt. 2020

Aantal hoevewinkels boomt sinds coronacrisis, KW, 13 nov. 2020

Toelatingsproeven lerarenopleiding, DS, 23 nov. 2020

Instaptoetsen lerarenopleiding, HLN, 24 nov. 2020

Aantal studenten banaba gehalveerd, DM, 5 dec. 2020

Debat over de TIMMS-resultaten, DS, 9 dec. 2020

Steeds meer leerlingen beginnen secundair onderwijs zonder getuigschrift basisonderwijs, HNB, 14 jan. 2021

Steeds meer leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs, HLN, 15 jan. 2021

Interview Krant van West-Vlaanderen, KW, 22 jan. 2021

De nood aan een goed feestje is hoog, KW, 29 jan. 2021

Deeltijds Kunstonderwijs heeft nood aan duidelijkheid, HLN, 2 febr. 2021

e-boeken kennen goede start, KW, 5 febr. 2021

Dag van de academies, HNB, 9 febr. 2021

Goedkeuring eindtermen, DS, 11 febr. 2021

 

 • Laat langdurig zieke leraar op eigen tempo terugkeren, DS, 4 maart 2021

Hoe gaat het onderwijs om met langdurig zieke personeelsleden? 'De stelsels zijn te log en er is een vergeten groep', stelt CD&V vast.

 

 • West-Vlaamse basisscholen zijn het solidairst, KW, 12 maart 2021

Schoolgebouwen worden vaak ingezet voor buitenschools gebruik als pakweg opvang of sportactiviteiten. De West-Vlaamse basisscholen zijn voorlopig de beste leerlingen van de klas.

 

 •  Steeds meer nood aan klassen voor andertalige leerlingen, KW, 26 maart 2021

Het aantal leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt elk jaar. De grootste stijging doet zich niet voor in de centrumsteden maar wel in de meer landelijke gebieden. Vlaams parlementslid Loes Vandromme pleit voor meer middelen voor onthaalonderwijs in kleinere scholen.

 

 • 'Het leerrecht wordt echt geschonden', DM, 6 april 2021

De onderwijsmogelijkheden voor jongeren in gesloten instelingen zijn te beperkt vindt CD&V. Met een aantal voorstellen willen ze die onrechtvaardige situatie rechttrekken.

 

 • Sterke toename anderstalige leerlingen op platteland, DT, 22 april 2021

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt jaar na jaar. In 2012 ging het om 109.000 leerlingen, vorig schooljaar om 158.000.

 

 • 60% meer anderstaligen in scholen op platteland, HLN, 23 april 2021

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, is in plattelandsscholen de voorbije jaren met 60 procent gestegen.

 

 • Op bezoek bij Radio Mariagaard, HNB, 15 mei 2021

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme bezocht Radio Mariagaard, een initiatief ter bevordering van het welbevinde nvan de leerlinge nvan de gelijknamige school aan de Oosterzelesteenweg.

 

 • Vooral in West-Vlaanderen keren juffen en meesters terug uit pensioen, KW, 28 mei 2021

'Er is meer dan ooit nood aan extra middelen om het personeelstekort in de scholen aan te vullen,' zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Meer dan 8 op de 10 West-Vlaamse basisscholen gaf in maart aan dat ze handen tekort kwamen om al hun (extra) lesuren in te vullen.

 

 • Parlementslid is juf voor één dag, HLN, 28 mei 2021

Het onderwijsveld schreeuwt om extra handen. Dat blijkt nogmaals uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg.

 

 • CD&V pakt Weyts aan over uitblijven schoolregels, HNB, 1 juni 2021

Om het nieuwe schooljaar op tijd georganiseerd te krijgen, moeten scholen in principe voor de paasvakantie alle nieuwe regels kennen. Deze keer loopt onderwijsminister Ben Weyts hopeloos achter volgens coalitiepartner CD&V.

 

 • Ben Weyts kan zich niet blijven verstoppen achter corona, DS, 19 juni, 2021

Van minister die kwaliteit van het onderwijs zou opkrikken werd Ben Weyts onverwacht crisismanager die vooral de schoolpoorten wilde openhouden.

 

 • 259 schoolbuurten werden voorbije 2 jaar veiliger, KW, 25 juni 2021

Met kleine ingrepen zoals extra signalisati of aanpassingen aan de infrastructuur zijn de voorbije twee jaar 259 schoolomgevingen in West-Vlaanderen verkeersveiliger geworden.

 

 • Scholen worden weer 'normaal'. Of toch voorlopig, DM, 18 aug. 2021

Geen mondmaskers meer in de klas en geen verplichte CO2-meters. Te streng volgens leerlingen, niet streng genoeg voor experts en vakbonden.

 

 • CD&V vraagt meer erkenning voor preventie-adviseurs op scholen, Radio 1, 18 aug. 2021

Loes Vandromme, Vlaams parlementslid CD&V, vraagt dat de preventie-adviseurs beter opgeleid worden. Ze hebben een belangrijke rol te spelen in de pandemie.

 

 • Steeds meer scholen voor jonge mantelzorgers, KW, 27 aug. 2021

Almaar meer West-Vlaamse scholen werken en uitgebreid beleid voor jonge mantelzorgers uit. Die leerlingen zorgen naast hun studies thuis voor ouders of familieleden die ernstig ziek zijn of een chronische aandoening hebben.

 

 • Beperkt zicht op luchtkwaliteit in klas, DM, 1 sept. 2021

Ventilatie, dat is hét codewoord nu het onderwijs vandaag weer opstart.

 

 • 4 op 10 scholen weten amper of luchtkwaliteit klassen in orde is, HLN, 1 sept. 2021

Bijna vier op de tien scholen hebben slechts 'een beperkt zicht' op de luchtkwaliteit, zo blijkt uit een bevraging van Vlaams Parlementsleden Loes Vandromme, Katrien Schryvers en Jo Brouns (CD&V).

 

 • West-Vlaanderen krijgt 10 trajectcontroles en 5 snelheidscamera's extra, KW, 24 sept. 2021

Onze provincie krijgt dit jaar nog tien nieuwe trajectcontroles.

 

 • 'Revolutie in het onderwijs' kan op weinig bijval rekenen, DM, 29 sept. 2021

De centrale toetsen waar Vlaams onderwijsminister Ben Weyts aan werkt, zorgen voor ongerustheid.

 

 • 500 jobs op de tocht in volwassenenonderwijs, De Tijd, 8 okt. 2021

Als Vlaanderen de financiering van het volwassenenonderwijs niet herziet, dreigen ruim 500 voltijdse jobs verloren te gaan.

 

 • Weyts vindt ruim 100 miljoen onderwijs besparingen, De Tijd, 15 okt. 2021

Met een staaltje creativiteit in de begroting en het schrappen van en aantal investeringen is minister van Onderwijs Ben Weyts er in geslaagd 112 miljoen euro te besparen in het onderwijs.

 

 • Minister krijgt onvoldoende voor tienpuntenplan, HNB, 21 okt. 2021

Met een tienpuntenplan wil minister Weyts het acute lerarentekort een halt toeroepen.

 

 • Onderwijsminister oogst kritiek met tienpuntenplan rond lerarentekort, Belang van Limburg, 21 okt. 2021

Met een tienpuntenplan wil minister Ben Weyts het lerarentekort aanpakken.

 

 • Latijn wordt knelpuntvak, zwangere vrouwen langer op school, DS, 21 okt. 2021

Vlaams minister van Onderwijs lanceert een nieuw tienpuntenplan om snel meer handen in de klas te krijgen.

 

 • Weyts wil lerarentekort bestrijden met pakket van tien maatregelen, Metro, 21 okt. 2021

Vlaams minister Weyts legt tien maatregelen op tafel om iets te doen aan het acute lerarentekort in het Vlaamse onderwijs.

 

 • Schoolroutes veiliger maken, KW, 22 okt. 2021

Na een oproep van de overheid om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen in kaart te brengen, signaleerden 39 West-Vlaamse gemeenten samen 160 knelpunten.

 

Het schooljaar is zes weken bezig, en nu hebben de scholen geld gekregen van Ben Weyts om extra mensen aan te werven.

 

 • Scholen noemen extra geld Weyts 'vergiftigd geschenk', DS, 23 okt. 2021

Dat scholen pas zes weken na de start van het schooljaar  geld hebben gekregen om extra mensen aan te nemen, valt niet in goede aarde bij de directies.

 

 • Geld van Weyts blijkt 'vergiftigd geschenk, HNB, 23 okt. 2021

Het schooljaar is zes weken bezig en nu hebben scholen geld gekregen van minister Ben Weyts om extra mensen aan te werven.

 

 • Boekstart in steeds meer gemeenten, Metro, 23 nov. 2021

Steeds meer Vlaamse gemeenten stappen mee in het project Boekstart.

 

 • Onderwijs vindt plan-Weyts tegen lerarentekort 'onvoldoende', HNB, 7 dec. 2021

Het Katholiek Onderwijs en de vakbonden vinden dat het plan tegen het lerarentekort van de minister van onderwijs 'ambitie mist' en 'de lat niet hoog genoeg legt'.

 

 • 110 scholen dicht, HLN, 7 dec. 2021

Momenteel zijn 110 scholen en internaten van het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen en Brussel gesloten door een te hoog aantal coronabesmettingen en afwezigen.

 

 • 'Als er geen goed nieuws is, dan horen we hem niet', HLN, 8 jan. 2022

Met zijn verzet tegen de CO2-meters haalde hij zich de woede van de experts op de hals, maar met zijn pleidooi om de scholen open te houden, won hij wel heel wat harten van ouders.

 

 • Scholen kunnen zieke leraren al na één dag vervangen, DT, 13 jan. 2022

Scholen mogen afwezige leerkrachten voortaan al na één dag vervangen en kunnen personeell zonder pedagogisch diploma aanwerven.

 

 • CD&V wil langdurig zieke leerkrachten bij terugkeer inzetten als zorgleraar, HNB, 20 jan. 2022

Ook langdurig zieke leerkrachten kunnen volgens CD&V-parlementslid Loes Vandromme hun steentje bijdragen in de strijd tegen het lerarentekort.

 

 • Crevits onderzoekt samenwerking sociale economie en ouderenzorg, Metro, 20 jan. 2022

Vlaams Minister van Sociale Economie en Werk Hilde Crevits, ziet kansen om meer doelgroepmedewerkers in de ouderenzorg in te schakelen.

 

 • 'Cijfers geven een vertekend beeld', KW, 20 jan. 2022

Het Westhoekoverleg maakte eind vorig jaar een motie op in verband met hun bezorgdheden over het volwassenenonderwijs in de regio en bezorgde die aan de Vlaamse Regering.

 

 • 2.7 miljoen voor 'Zorgzame Buurten', KW, 4 febr. 2022

De komende twee jaar krijgen 32 West-Vlaamse gemeenten en OCMW's financiële steun van de Vlaamse overheid om projecten rond 'Zorgzame Buurten' uit te werken.

 

 • 100.000 euro voor buurtsalons, HLN, 4 febr. 2022

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lanceerde vorig jaar het idee van Zorgzame Buurten.

 

 • Onderzoek naar luchtkwaliteit in basisscholen, KW, 4 febr. 2022

Enkele van de Katholieke Basisscholen Regio Poperinge (KBRP) nemen deel aan een groot onderzoeksproject naar luchtreiniging in klaslokalen.

 

 • 'Ik wou bij mijn vrouw zijn, thuis was ik eenzaam', KW, 11 febr. 2022

Steeds meer woonzorgcentra maken het mogelijk voor partners om mee te verhuizen met hun zorgbehoevende echtgenoot.

 

 • Kinderen pesten elkaar weer meer, KW, 18 febr. 2022

Het aantal leerlingen voor wie de Vrije CLB's in West-Vlaanderen rond pesten zijn moeten tussenkomen, is vorig schooljaar opnieuw gestegen.

 

 • Robin-pas blijft voorlopig steken in goede bedoelingen, DS, 8 maart 2022

De Robin-pas, die gezinnen in armoede moet helpen om de schoolfactuur in het secundair onderwijs te betalen, vindt ondanks de hoge nood maar moeizaam zijn weg.

 

 • West-Vlaanderen reikt er meest uit, maar... Robinpas schiet doel voorbij, KW, 11 maart 2022

In West-Vlaanderen kregen vorig jaar 2832 kwetssbare gezinnen een 'Robinpas' waarmee ze schoolmateriaal kunnen aankopen via een afbetalingsplan.

 

 • Heel wat aanvragen, maar onroerend erfgoed zelden effectief beschermd, KW , 11 maart 2022

De voorbije vijf jaar werden in West-Vlaanderen 112 aanvragen ingediend om onroerend erfgoed te laten beschermen.

 

 • Akkoord over grensarbeiders verlengd, KW, 25 maart 2022

Het akkoord dat ons land had met Frankrijk en Nederland over de fiscale gevolgen van thuiswerk, werd opnieuw verlengd.

 

 • 'Op die leeftijd buitengezet? Dan ben je een vogel voor de kat, GvA, 16 april 2022

Zelfs in de lagere school woren geregeld kinderen van school gestuurd.

 

 • Basisscholen stuurden vorig jaar 251 kinderen weg, DS, 16 april 2022

Vorig schooljaar werden 96 kinderen definitief uitgesloten, 155 anderen werden preventief geschorst.

 

 • 251 vogels voor de kat, HNB, 16 april 2022

Zelfs in de lagere school worden geregeld kinderen van school gestuurd.

 

 • Meer scholen zien directie veranderen: 'druk is enorm', DM, 22 april 2022

Vorig schooljaar veranderde de directeur in 1547 scholen. Dat zijn er zo'n 500 meer dan twee schooljaren voordien.

 

 • School zkt. extra handen, DS, 28 april 2022

Scholen kampen niet alleen mt een lerarentekort.

 

 • Te weinig personeel in scholen, dus moeten directeurs oppas spelen, HNB, 28 april 2022

Er is niet alleen een lerarentekort, in veel basisscholen is er ook een nijpend gebrek aan personeel tijdens middagpauzes en opvang.

 

 • Cd&v wil duidelijk kader voor opvang op school, Metro, 29 april 2022

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme wil een duidelijk kader waarbinnen scholen personeelsleden of vrijwilligers kunnen inzetten voor de garantie op middagtoezicht en opvang op school.

 

 • Eindtermen blijven commotie veroorzaken, DS, 3 mei 2022

De eerste tussentijdse evaluatie van de eindtermen plaatst niet alleen vraagtkens bij de haalbaarheid ervan, zoals voor het KSO en het TSO.

 

 • 'Job met onhandige uren', KW, 6 mei 2022

Geschikt persoeen of de nodige vrijwilligers voor het middagtoezicht en voor de ochtend- en avondsopvan vinden, wordt alsmaar moeilijker voor scholen.

 

 • Wie bouwt morgen ons huis? KW, 13 mei 2022

Het aantal West-Vlaamse leerlingen dat een opleiding volgt om in de bouw te kunnen werken, is de voorbije vijf jaar drastisch gedaald.

 

 • Steeds meer studenten hebben leeflon nodig, KW, 27 mei 2022

Het aantal studenten dat een leefloon nodig heeft, is in amper vier jaar tijd zo goed als verdubbeld.

 

 • 'Weyts zal op het lerarentekort afgerekend worden', DS, 11 juni 2022

Met de NVA op Onderwijs zou alles anders worden Door 'stap voor stap' te hervormen dreigt Ben Weyts de lat niet te halen, terwijl het vertrouwen vanh eveld spoorloos lijkt.

 

 • Blijft 'leerbuddy' bestaan?, Metro, 24 juni 2022

Cd&v wil dat leerlingen met achterstand ook na corona gebruik kunnen maken van zogenaamde 'leerbuddy's' om hen te ondersteunen.

 

 • Gemeente krijg zes miljoen euro voor bouw van nieuwe kunstacademie, HNB, 15 juli 2022

De gemeente krijgt steun van de Vlaamse Overheid voor de bouw van de nieuwe kunstacademie op het Kappaertterrein.

 

 • Met sommige leerlingen weet de school het ook even niet, DS, 31 aug. 2022

Het aantal leerlingen dat om persoonijke redenen afwezig is op school, neemt de laatste jaren fors toe.

 

 • Steeds meer leerlingen zijn afwezig vanwege persoonlijke redenen, DM, 1 sept. 2022

Het aantal leerlingen dat vanwege persoonlijke redenen afwezig is op school is de voorbije jaren fors gestegen.

 

 • Dubbel zoveel leerlingen met autisme in buitengewoon onderwijs, KW, 2 sept. 2022

De voorbije vijf jaar is het aantal leerlingen met autismespectrumstoornis in onze provincie verdubbeld.

 

 • Steeds meer leerlingen 'om persoonlijke redenen' afwezig, KW, 2 sept. 2002

De laatste 3 schooljaren steeg het aantal leerlingen dat afwezig was op school omwille van 'persoonlijke redenen' fenomenaal.

 

 • Kwart van schoolfacturen blijft onbetaald, HNB, 18 sept. 2022

Steeds meer gezinnen hebben moeite om hun schoolfacturen te betalen.

 

 • 'We kopen zélf brood en beleg. Anders hebben sommige leerlingen geen eten', HLN, 18 sept. 2022

Steeds meer gezinnen hebben moeite om de schoolfactuur te betalen- tot bjna 1 op 4 gezinnen in centrumsteden.

 

 • Verplichte taalscreening jaagt getergde scholen nog meer op kosten, DM, 23 sept. 2022

Sinds dit schooljaar kunnen scholen de jaarlijkse taalscreening bij kleuters ook digitaal afnemen. Tot hun verbazing moeten ze daarvoor betalen.

 

 • 6 euro moeten scholen betalen voor taaltest kleuters, HLN, 24 sept. 2022

Sinds vorig jaar wordt bij alle kleuters uit de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen- de zogenaamde KOALA-test- die hun kennis van het Nederlands meet.

 

 • Extra Vlaams geld voor Luisterpuntbibliotheek, DM, 2 dec. 2022

De Vlaamse regering maakt extra middelen vrij voor de Luisterpuntbibliotheek, de Vlaams openbare bibliotheek voor personen met een leesbeperking.

 

 • 'Ouders uit grensstreek kiezen bewust voor deze school', DM, 12 dec. 2022

Het aantal Vlaamse leerlingen dat de grens oversteekt om basisonderwijs te volgen, is in vijf jaar tijd met een kwart toegenomen.

 

 • Tweetaligheid kan alleen maar een meerwaarde zijn, KW, 16 dec. 2022

In vijf jaar tijd is er een duidelijk stijging merkbaar vn he aantal Vlaamse leerlingen dat in een van onze buurlanden naar school gaat.

 

 • 'Vooral ouderen blijven hierdoor in de kou staan', HLN, 24/12/2022

Komt hij of komt hij niet? Dat is de vraag die gebruikers van de belbus zich tegenwoordig maar al te vaak stellen.

 

 • Negen internaten met sluiting bedreigd, KW, 12 jan. 2023

Negen West-vlaamse internaten vrezen voor hun voortbestaan, onder meer omdat vanaf volgend schooljaar de minimumnorm wordt opgetrokken van 30 naar 65 internen.

 

 • 'Ons geduld is op', HNB, 14 jan. 2023

Zowel cd&v als Open VLD vraagt dat Ben Weyts dringend een tandje bijsteekt in de strijd tegen het lerarentekort.

 

 • Druk op Weyts groeit na slechte resultaten, HNB, 14 jan. 2023

Binnen de Vlaamse regering neemt de druk op onderwijsminister Ben Weyts toe om meer te doen tegen het lerarentekort.

 

 • Nog maar één op de drie scholen diende aanvraag in voor asbestinspectie, BvL, 17 jan. 2023

Nog maar één op de  drie scholen in Vlaanderen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aanwezigheid van asbest in haar gebouwen te laten oplijsten.

 

 • Nog maar 1 op 3  scholen diende aanvraag in voor asbestinspectie, HNB, 17 jan. 2023

Nog maar één op de drie scholen heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de aanwezigheid van asbest in haar gebouwen te laten oplijsten.

 

 • Kansarme gezinnen vragen steunpas voor schoolfactuur amper op, DM, 26 jan. 2023

De uitrol van de Robin-pas, die scholieren in armoede uit ht secundair onderwijs moet helpen om hun schoolfacturen te betalen, verloopt traag.

 

 • Kwetsbare gezinnen vinden weg naar Robinpas niet, Metro, 27 jan. 2023

De Robin-pas, die in 2021 gelanceerd werd om kwetsbare gezinnen te helpen de schoolfactuur in het secundair onderwijs te betalen, vindt nog steeds maar moeizaam ingang.

 

 • 'Ook leerkrachten moeten fiets kunnen leasen', DS, 6 febr. 2023

Regeringspartij cd&v heeft een plan klaar om het Vlaamse onderwijs en het beroep van leraar te herwaarderen.

 

 • Taalfouten in examen biologie? Punten aftrekken, vindt Ben Weyts,  HLN, 17 febr. 2023

Als leerlingen taalfouten maken bij examens, mogen daarvoor punten afgetrokken worden.

 

 • Meer en meer leerlingen slaan een jaartje over, KW, 3 maart 2023

Steeds meer leerlingen slaan op school een jaartje over.

 

 • Ook Loïc (10) wil protesteert mee op kleine tractor: 'later wil ik landbouwer worden' , HNB, 3 maart 2023

Meer dan honderd tractoren trokken vrijdag vanuit de Westhoek naar Brussel, en weer terug.

 

Poperinge

Beweging.net Poperinge viert feest, KW, 25 okt. 2019

Keileuke boekenbende, KW, 11okt. 2019

Stad Poperinge koopt Gasthof De Kring, HLN, 5 nov. 2019

Herdenking 11 november in Reningelst, KW, 15 nov. 2019

Subsidies voor scholenbouw in Poperinge, KW, 15 nov. 2019

Kunstenfestival Watou: vzw Kunst stopt (maar stad niet), HNB, 13 nov. 2019 

KVLV Poperinge viert haar 90ste verjaardag, KW, 22 nov. 2019

Buurtsalons in Roesbrugge en Watou, KW, 13 dec. 2019

Buurtsalon in Watou uit de startblokken, HLN, 20 jan. 2020

2de buurtsalon in Watou, Blits Magazine, 23 jan. 2020

Nieuwjaarsontmoeting in het Rekhof, KW, 24 jan. 2020

Bruisend knooppunt, centraal in het dorp, KW, 24 jan. 2020

Kunstenfestival Watou blijft bestaan, HLN, 28 jan. 2020

Inspiratiemarkt over de Vroonhofsite, KW, 30 jan. 2020

Babytheek op komst, KW, 7 febr. 2020

Radio Copain krijgt cultuursubsidies, HLN, 8 febr. 2020

17 inwoners meer in Poperinge, HLN, 13 febr. 2020

Radio Copain krijgt cultuursteun, KW, 14 febr. 2020

Poperinge telt 17 inwoners meer, KW, 21 febr. 2020

Kunstacademie breidt uit met richting dans, KW, 21 febr. 2020

Winnaars bebloemingswedstrijd Haringe gehuldigd, KW, 21 febr. 2020

Oprichting afdeling dans in Kunstacademie, HLN, 29 febr. 2020

Officiële overhandiging 'De Pestekop', KW 6 maart 2020

Stad coördineert noodopvang in de paasvakantie, KW, 3 april 2020

Subsidies voor kunstenfestival, HNB, 9 april 2020

Stad helpt zoeken naar laptops voor leeringen, HLN, 10 april 2020

Kunstenfestival Watou verhuist naar 2021, HLN, 29 april 2020

e-boeken in de bib, KW, 1 mei 2020

Zonta steunt voedselbedeling in Poperinge, KW, 8 mei 2020

Certifiëring voor plantmateriaal van hop, KW, 15 mei 2020

Kunstacademie heropent gedeeltelijk vanaf 25 mei, KW, 21 mei 2020

Speelzomer kan toch doorgaan, HLN, 26 mei 2020

Op zoek naar ontwerper voor De Kring, KW, 5 juni 2020

Middelen uit het noodfonds voor de Westhoek, HLN, 5 juni 2020

Extra middelen voor armoedebestrijding, KW, 12 juni 2020

Aanpassing zomerprogramma Popsjot en Hopsakee, HLN, 12 juni 2020

Nieuw zomerprogramma Popsjot en Hopsakee, KW, 12 juni 2020

Sociaal relanceplan in Poperinge, KW, 19 juni 2020

Voorstel plannen Vroonhofsite, HLN, 23 juni 2020

Voorstel plannen Vroonhofsite, KW, 26 juni 2020

Watou 2020 gaat niet geruisloos voorbij, HLN, 30 juni 2020

Gedichtenparcours in Watou, KW, 3 juli 2020

Verdwenen 'kei' naar Vroonhofsite, HLN, 9 juli 2020

Europese subsidies voor heropwaardering OC Krombeke, HLN, 10 juli 2020

Jubileum Paul en Maria Debuysere-Lemahieu, KW, 31 juli 2020

Zomerschool van start in Poperinge, HLN, 18 augustus 2020

Zomerschool in Poperinge, KW, 21 augustus 2020

Familie- en bubbelquiz, KW, 21 augustus 2020

Trouwen in Poperinge kan nu ook in de open lucht, HLN, 1 september 2020

Eerste huwelijken in de open lucht, HLN, 7 september 2020

Durf iets te organiseren!, HLN, 17 september 2020

Inspraak stuurt plannen Vroonhofsite bij, KW, 18 september 2020

Aangepaste plannen voor het Vroonhofsite, HLN, 22 september 2020

Nieuwe adem voor cultuur: durf organiseren!, KW, 25 september 2020

Stemming masterplan Vroonhofsite op de gemeenteraad, HLN, 1 oktober 2020

Stadsbestuur ondersteunt verenigingsleven, KW, 2 oktober 2020

Stadsbestuur ondersteunt verenigingsleven, HLN, 2 oktober 2020

Nog steeds overvolle bussen, HLN, 15 oktober 2020

Vroem, vroem: boekenpakketten voor scholen, HLN, 29 oktober 2020

Boekenpakket voor basisscholen in Poperinge, HNB, 4 nov. 2020

Boekenpakketen voor scholen zijn een succes, HLN, 19 nov. 2020

Buurtsalon en Dorpspunt onder één dak, KW, 27 nov. 2020

WinterWoordenwandeling voor het hele gezin, HLN, 3 dec. 2020

Popraad in Poperinge, KW, 11 dec. 2020

Digitale familie- en bubbelquiz, KW, 11 dec. 2020

Popraad komt naar Poperinge, HLN, 15 dec. 2020

Basisschool Immaculata haalt 1000 euro op voor het goede doel, HLN, 18 dec. 2020

Kunstenfestival Watou stemt editie 2021 af op coronamaatregelen, HLN, 20 jan. 2021

Plannen voor Kunstenfestival Watou, KW, 22 jan. 2021

Toekomstvisie voor Kunstenfestival Watou, HLN, 29 jan. 2021

Experimenteel traject Kunstenfestival, KW, 29 jan. 2021

Renaissance  van de dorpen, KW, 29 jan. 2021

27 inwoners minder in Poperinge, KW, 5 febr. 2021

Recordaantal kinderen voor IBO Hopsakee, HLN, 11 febr. 2021

IBO Hopsakee breidt tijdelijk uit, KW, 12 febr. 2021

Aanvragen voor IBO in krokusvakantie stuk hoger dan vorig jaar, HNB, 15 febr. 2021

Doelgroepen krijgen korting voor restafval, KW, 19 febr. 2021

 

 • Poperinge herdenkt overledenen van het voorbije coronajaar, HLN, 5 maart 2021

Stad Poperinge herdenkt op 13 maart, een jaar na de corona-uitbraak, alle overledenen op alle begraafplaatsen. Wie wil, kan een kaarsj komen aansteken.

 

 •  Poperinge herdenkt overledenen van coronajaar, KW, 12 maart 2021

Op zaterdag 13 maart organiseert stad Poperinge een herdenkingsmoment op alle begraafplaatsen voor de overledenen van het voorbije coronajaar.

 

 •  Poperinge herdenkt overledenen van coronajaar: reportage op WTV zat. 13 maart 2021
 • Poperinge herdenkt coronaslachtoffers, HLN, ma 15 maart 2021

Een jaar na de corona-uitbraak herdacht stad Poperinge op zaterdag 13 maart alle coronaslachtoffers. Voor de gelegenheid werd een stiltehoek gecreëerd op de begraafplaatsen.

 

 •  Artistieke en veilige keuze, KW, 19 maart 2021

Voor het eerst zwermt het Kunstenfestival Watou uit naar drie verschillende locaties: de dorpskern van Watou, de Gasthuiskapel en het kasteel van De Lovie in Poperinge. Pendelbusjes brengen de bezoekers gratis van het Poperingse station naar de locaties.

 

 • Coronaveilig Kunstenfestival breidt uit buiten Watou, DS, 19 maart 2021

Heel wat evenementen werden al afgelast, maar het Kunstenfestival van Watou gaat deze zomer wel door.

 

 • Kunstenfestival breidt uit naar kasteel en kapel buiten Watou, HNB, 19 maart 2021

Het Kunstenfestival van Watou gaat deze zomer gewoon door. meer nog: het bruidt zelf uit naar een kapel en kasteel buiten het kunstendorp.

 

 • Steden en scholen organiseren noodopvang, HNB, 29 maart 2021

In Oostende, Bredene, Koekelare, Gistel, Oudenburg, Poperinge en Ieper wordt volgende week noodopvang voorzien.

 

 • Johan Deleu schenkt schilderij aan Vereniging Ons Tehuis, KW, 2 april 2021

Vereniging Ons Tehuis kreeg een kopie van het schilderij 'Het meisje met de parel' van Johannes Vermeer uit het midden van de 17de eeuw. Het werk werd geschilderd door Ludwig Leupe en aangekocht door Johan Deleu.

 

 • Nieuw optisch hulpmiddel in bib kan teksten en foto's vergroten, HLN, 14 april 2021

De Poperingse bibliotheek neemt in de leeszaal op de eerste verdieping een nieuw toestel in gebruik. het is een optisch hulpmiddel om foto's of teksten te vergroten.

 

 •  Bibliotheek stelt nieuw optisch hulpmiddel ter beschikking in leeszaal, KW, 15 april 2021

De bibliotheek neemt deze maand een nieuw toestel in gebruik. In de leeszaal op de eerste verdieping vind je een optisch hullpmiddel om foto's of teksten te vergroten.

 

 •  Nieuwe expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek' in bib, HLN, 21 april 2021

In de Poperingse bibliotheek is de expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek' geopend. Jouw eigen foto, met stads- of dorpszichten of landschappen, kan ook deel uitmaken van de tentoonstelling.

 

 • Ontdek in de bib hoe de Westhoek doorheen de jaren veranderde, KW, 30 april 2021

Nog tot 1 juni loopt in de bibliotheek van Poperinge de expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek'. Sinds de jaren vijftig veranderen de dorpen en steden van de Westhoek en het omringende landschap in versneld tempo.

 

 •  Jongeren hebben nood aan luisterend oor, HLN, 4 mei 2021

In Poperinge en Ieper komt er een OverKop-huis, dat is een laagdrempelige plek voor jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. In een ongedwongen sfeerr kan er ook hulp geboden worden op vlak van mentaal welzijn.

 

 • Aanbod was te beperkt, KW, 7 mei 2021

In Poperinge en Ieper komt er binnenkort een OverKophuis, een laagdrempelige pleisterplaats voor jongeren van 12 tot 24 jaar. Ze kunnen er in een ongedwongen sfeer hulp krijgen op vlak van mentaal welzijn.

 

 • Focus op nieuwe creaties in Kunstenfestival Watou, KW, 14 mei 2021

De stad Poperinge en curatoren van het Kunstenfestival Watou stellen de volledige selectie kunstenaars en dichters van Watou 2021 voor een kondigen het programma Watou Live aan.

 

 • Stadsbestuur maakt werk van vrijwilligers- en participatieplatform, KW, 14 mei, 2021

Binnenkort start het stadsbestuur met de ontwikkeling van een participatie- en vrijwilligersplatform.

 

 • Overal een buurtsalon, KW, 28 mei 2021

Vijftien jaar na de oprichting van het Lokaal Dienstencentrum De Bres in de Veurnestraat, wil het stadsbestuur een mobiel centrum voor de deelgemeenten inrichten.

 

 • Tijdelijk extra ruimte  voor verenigingen en organisaties op Vroonhofsite, HLN, 3 juni 2021

De Kunstacademie, een Huis van het Kind en een cultuurzaal zullen een plaats krijgen op de Vroonhofsite. De bijhorende werken zullen enkele jaren in beslag nemen. Om de site intussen niet te laten verloederen, zet de stad in op een sterke tijdelijke invulling.

 

 • Stan Van Stamang en The Starlings komen naar Poperinge, HLN, 9 juni 2021

Het nieuwe Poperingse cultuurseizoen 2021-2022 staat voor de deur. Stan Van Samang en The Starlings zakken in augustus af naar het Burggraaf Frimoutpark voor een optreden en Wim Soetaer zorgt in het Talbot House voor de muzikale noot in juli.

 

 • Gerestaureerde zonnewijzer ingehuldigd tijdens zonsverduistering, HLN, 11 juni 2021

De gerestaureerde zonnewijzer op het Burgemeester de Sagherplein in Poperinge werd tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering ingehuldigd.

 

 • Stan van Samang en The Starlings komen naar Poperinge, KW, 11 juni 2021

In Poperinge kijken ze uit naar een zomer vol muziek en naar het nieuwe cultuurseizoen.

 

 • 2022 in teken van de ruimte, KW, 18 juni 2021

De Hoppestad en de ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bekendste link is Dirk Frimout: deze Poperingenaar was de eerste Belg in de ruimte.

 

 • Derde leerjaar van SFI wint hoofdprijs van Boekenbingo, KW, 25 juni 2021

Het derde leerjaar van het Sint-Franciscusinstituut is de gelukkige winnaar van het Boekenbingospel van de voorbije Jeugdboekenmaand in  de bib van Poperinge.

 

 • Kunstenfestival Watou viert veertigste verjaardag, KW, 2 juli 2021

Van zaterdag 3 juli tot zondag 5 sepember heeft de 40ste editie plaats van het Kunstenfestival Watou, voor het eerst in een organisatie van de stad Poperinge.

 

 • Poperinge zoekt een liefdeslied, HLN, 2 juli 2021

Stad Poperinge pakt binnenkort uit met vernieuwde trouwboekjes. Inwoners mogen een liefdeslied schrijven en het winnende lied krijgt een plaats in de nieuwe trouwboekjes.

 

 • Kunstenfestival Watou viert 40ste editie, HLN, 5 juli 2021

Net als de Poperingse julifoor ging ook de 40ste editie van het Kunstenfestival Watou afgelopen weekend van start.

 

 • Dirk Frimout huldig zijn vernieuwd monument in, KW, 9 juli 2021

Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag werd het monument voor Dirk Frimout op de rotonde tussen de Casselstraat en de Abeelseweg onder handen genomen.

 

 • Verenigingenhuis De Kring instapklaar tegen 2023, KW, 9 juli 2021

Tijdens de gemeentraad vroeg Open VLD naar de stand van zaken rond het toekomstige verenigingenhuis De Kring.

 

 • Plots duikt douane weer op in grensdorp, HNB, 23 juli 2021

Afgelopen dinsdag werd in de parochiezaal gedebatteerd tussen 'inspirator' Koen Vanmechelen, Poperings schepen Loes Vandromme, kunstenaars en dorpsbewoners.

 

 • Jeugdwerk blijft gespaard van besmettingen, HLN, 3 aug. 2021

Tot 660 kinderen leven zich deze zomervakantie dagelijks uit bij opvangmogelijkheden die Stad Poperinge en de speelpleinwerkingen aanbiedt.

 

 • Zomerschool stoomt leerlingen klaar voor 1 september, KW, 20 aug. 2021

Op maandag 16 augustus ging de zomerschool in Poperinge van start. Dertig leerlingen worden deze en volgende week extra uitgedaagd, om zo klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar.

 

 • 'Evenveel bezoekers als inwoners in Watou', KW, 20 aug. 2021

Het stadsbestuur staat deze zomer voor het eerst in voor de organisatie van het Kunstenfestival Watou.

 

 • Kunstenaars kamperen in Watou voor Patchwork, KW, 20 aug. 2021

Patchwork is het experitmentele traject dat parallel loopt met het Kunstenfestival Watou.

 

 • Heilig Hart Ziekenhuis breidt uit, HLN, 20 aug. 2021

Het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper krijgt tegen 2024 twee nieuwe gebouwen.

 

 • Poperinge tevreden met opkomst Kunstenfestival Watou, HLN, 23 aug. 2021

Deze zomer vindt de 40ste editie van het Kunstenfestival Watou plaats, georganiseerd door stad Poperinge met als curatoren Benedicte Goesaert, Chantal Pattyn en Peter Verhelst.

 

 • Boost voor onze zichtbaarheid, KW, 27 aug. 2021

Vanaf 1 september opent Kunstacademie Poperinge een nieuwe campus op de Vroonhofsite, die eigendom is van de stad.

 

 • Jongeren gaf hij een stem, KW, 3 sept. 2021

Mijn eerste ontmoeting met 'meneer Henri' was toen ik meer dan 20 jaar geleden vanuit de jeugdraad uitgenodigd werd in het stadhuis voor een gesprek over een nieuw speelbos.

 

 • Recordopkomst voor kunstenfestival Watou, DS, 8 sept. 2021

Het Kunstenfestival Watou verwelkomde afgelopen zomer 29.000 bezoekers.

 

 • Stad maakt werk van mobiel lokaal dienstencentrum, HLN, 10 sept. 2021

Na de start van het lokaal dienstencentrum De Bres in Poperinge-centrum vijftien jaar geleden, werkt Poperine nu aan een mobiel lokaal dienstencentrum.

 

 • Erfgoedleningen allesbehalve populair, KW, 10 sept. 2021

Eigenaars van beschermde erfgoedgebouwen kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning: naast de erfgoedpremies zijn er ook erfgoedleningen.

 

 • 'Veel meer dan verwacht, KW, 10 sept. 2021

Na twee maanden beeldende kunst en poëzie opsnuiven is de 40ste editie van Kunstenfestival Watou afgesloten.

 

 • Mobiel lokaal dienstencentrum in Poperinge weer wat dichterbij, KW, 17 sept. 2021

Vijftien jaar na de start van het lokaal dienstencentrum De Bres in Poperinge-centrum, werkt Poperinge aan de opstart van ee ntweede, mobiel lokaal dienstencentrum.

 

 • Muzikanten spelen weer 'in harmonie' met elkaar, KW, 17 sept. 2021

De koninklijke Poperingse harmonie Sint-Cecilia is verheugd om opnieuw volwaardig te kunnen musiceren.

 

 • Wie wil jij in het park?, KW, 8 okt. 2021

De inwoners van Poperinge kunnen zelf voorstellen wie ze volgend jaar op de podia van de parkconcerten willen zien.

 

 • Scholengroep SMSI richt klas in voor anderstalige leerlingen, HLN, 8 okt. 2021

In de Sint-Maartens Scholen Ieper kunnen leerlingen sinds kort in een OKAN-klas terecht.

 

 • West-Vlaamse hostels goed bedeeld uit coronapot, HNB, 14 okt. 2021

Van Ruiterschool Rodeberg in Westouter tot Vakantiecentrum Flipper in De Panne: uit cijfers van Vlaams Parlementslid Loes Vandromme blijkt dat West-Vlaanderen een aardig graantje meepikt uit de Vlaamse pot met coronasteun voor de jeugdverblijfsector.

 

 • Hilde wint De Schrijfwijzen-dictee in de bib, KW, 15 okt. 2021

Vorige  vrijdagavond vond in bib De Letterbeek de lokale editie van De schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden, plaats.

 

 • Verenigingen krijgen subsidies eenvoudiger, KW, 22 okt. 2021

De stad verdeelt al pakweg twintig jaar via nauwelijk gewijzigde reglementen de jaarlijkse werkingssubsidies voor de jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen.

 

 • Geen bakker of slager meer, wel Patrick en Patrick: 'iedereen is hier welkom', HNB, 26 okt. 2021

Steeds meer dorpjes in de Westhoek vallen zonder bakker, slager of kruidenierswinkel, en de inwoners kampen met eenzaamheid.

 

 • Vernieuwd OC Bampoele en Buurtsalon geopend, KW, 29 okt. 2021

In Krombeke werd het gerenoveerde ontmoetingscentrum De Bampoele plechtig opnieuw geopend.

 

 • Bib en scholen werken samen aan betere leesvaardigheid, KW, 3 dec. 2021

De bib van Poperinge experimenteert sinds vorig jaar samen met drie lokale scholen binneh et project 'Lezen op school'.

 

 • Elke laptop maakt een verschil, HNB, 6 dec. 2021

'Mijn laptop bleef achter in mijn thuisland,' vertelt Lida Alfarawn, die vluchtte uit Riak en intussen twee jaar in het opvangcentrum van Poelkapelle woont.

 

 • Weldoener schenkt 10 laptops aan opvangcentrum, HLN, 7 dec. 2021

Het asielcentrum in Poelkapelle krijgt van de vzw Lerian Communications een gift van 10 laptops.

 

 • Leerlingen helpen digitale kloof verkleinen, KW, 10 dec. 2021

De bibliotheek is een dubbele samenwerking gestart met het OLV-Instituut.

 

 • Meer veteranen op vaderlandse feestdagen, KW, 10 dec. 2021

Op de meeste recente gemeenteraad werd voorgesteld om voortaan ook veteranen van recentere oorlogsconflicten uit te nodigen op nationale herdenkingen.

 

 • Gift moet 235 asielzoekers meer laptoptijd gunnen in opvangcentrum, KW, 17 dec. 2021

Willem Hardeman, bestuurder van Lerian Communications overhandige een cheque van 8200 euro voor de aankoop van nieuwe laptops.

 

 • 'Het wordt een conceptbar', KW, 17 dec. 2021

Lisa Decorte en Gertjan Kiebooms zijn de nieuwe uitbaters van café-restaurant CIRK in de gebouwen van De Kring.

 

 • Poperingenaars zamelen 2700 kg kurken in, KW, 17 dec. 2021

Op drie jaar tijd hebben de inwoners van Poperinge maar liefst 2700 kg. kurken ingezameld.

 

 • Noodopvang voor 64 kinderen vrijwilligers meer dan welkom, HLN, 20 dec. 2021

Stad Poperinge voorziet bij IBO Hopsakee opnieuw de noodopvang voor de Poperingse basisscholen.

 

 • Stad voorziet CO2-meters voor organisatoren, KW, 24 dec. 2021

Het stadsbestuur investeert in gespecialiseerd materiaal zodat verenigingen en particulieren coronaveilig gebruik kunnen maken van stadsinfrastructuur.

 

 • Dienstencentrum wordt afgebroken en maakt plaats voor bouwkavels, KW, 24 dec. 2021

Het dienstencentrum in de Deken De Bolaan wordt afgebroken.

 

 • Elias vindt armbandje van schepen Vandromme, KW, 24 dec. 2021

Bewoner Elias De Brauw van De Lovie vzw vond zondag een gouden armbandje met een klavertje 4 aan en dat bleek eigendom van schepen Loes Vandromme te zijn.

 

 • OverKop-huis opent in 2022, KW, 31 dec. 2021

Begin 2022 wordt in Poperinge een OverKop-huis geopend. 

 

 • Stad werkt samen met Kinderopvangwijzer, KW, 31 dec. 2021

Sinds eind 2017 bundelt de stad Poperinge via de Kinderopvangwijzer alle kinderopvanginitiatieven.

 

 • Verdeelpunten gezocht voor vernieuwde UiT-kalender, KW, 7 jan. 2022

Het Poperingse stadsbestuur wil vanaf mei uitpakken met een vernieuwde UiT-kalender.

 

 • Heel wat nieuwe leden en uitlenngen voor bib, HLN, 12 jan. 2022

De Poperingse bibliotheek deed het, ondanks een coronajaar, teruggoed in 2021 met 722 nieuwe leden en 123.303 uitleningen voor de hoofdbib en uitleenposten samen.

 

 • Veel nieuwe leden en uitleningen voor bib, KW, 14 jan. 2022

De Poperingse bibliotheek deed het, ondanks een coronajaar, terug goed in 2021 met 722 nieuwe leden en 123.303 uitleningen voor de hoofdbib en de uitleenposten samen.

 

 • Senioren geraken nauwelijks over Kallebrug: 'Vissers helpen ons over, als we geluk hebben', HNB, 15 jan. 2022

Door de hoge hellingsgraad vormt de Kallebrug een haast onoverkomelijk obstakel in plaats van een vlotte fietsverbinding over de Yzer tusen Alveringem en Poperinge.

 

 • Kallebrug is te steil, KW, 20 jan. 2022

Door de hoge hellingsgraad vormt de Kallebrug een haast onoverkomelijk obstakel in plaats van een vlotte fietsverbinding over de Ijzer tussen Alveringem en Poperinge.

 

 • Anne De Gryse viert honderste verjaardag, KW, 28 jan. 2022

In het woonzorgcentrum Huize Proventier vierde Anna Degryse haar honderdste verjaardag.

 

 • Kortrijk heeft meest 'koppelkamers' in woonzorgcentra, KW 28 jan. 2022

Steeds meer woonzorgcentra maken het mogelijk voor partners om mee te verhuizen met hun zorgbehoevende echtgenoot.

 

 • Onderzoeksproject met luchtreinigers in klaslokalen, HNB, 29 jan. 2022

Vanuit Nederland zijn de eerste mobiele luchtreinigers aangekomen in de Westhoek.

 

 • 91 Poperingenaren meer  dan vorig jaar, KW, 10 febr. 2022

Op 31 december 2021 woonden er 19.777 Poperingenaars in de Hoppestad.

 

 • Kasteeldomein De Lovie erkend als open erfgoed, KW, 10 febr. 2022

Het kasteeldomein De Lovie in Poperinge overleefde zonder enige schade de Eerste Wereldoorlog als één van de weinige kasteelsites in de Westhoek.

 

 • 70 procent van de Poperingenaren woont in centrum, KW, 18 febr. 2022

De stad Poperinge telte op 31 december 2021 exact 19.777 inwoners.

 

 • 'Extra acties uitwerken, KW , 18 febr. 2022

Minister Wouter Beke maakte bekend welke projectaanvragen voor 'Zorgzame buurten' werden goedgekeurd.

 

 • 'Keikop, met jou' van Bavo Vanden Broeck is het Poperingse liefdeslied, KW, 18 febr. 2022

Poperinge ging op zoek naar het ultieme Poperingse liefdeslied.

 

 • Gratis huisnummers?, KW, 4 maart 2022

Tijdens de gemeenteraad stelde Isabel Sticker enkele vragen over het aanbrengen van huisnummers.

 

 • CDI-scholen wuiven Marleen Vandenberghe uit, KW, 11 maart 2022

In zaal Familiekring in de Crescendostraat in Ieper werd afscheid genomen van Marleen Vandenberghe, die onlangs met pensioen ging als coördinerend directeur van de achter CDI-scholen.

 

 • Dit jaar heel wat nieuwe locaties, KW, 18 maart 2022

Van zaterdag 2 juli tot zondag 4 september pakt het Poperingse stadsbestuur opnieuw uit met het Kunstenfestival Watou, onder de noemer 'Sense of Place'.

 

 • 'Suggesties welkom', KW, 18 maart 2022

Poperinge wil dat de dorpen levendige en aantrekkelijke woonkernen blijven.

 

 • Watou, waar dorp en kunstenaars elkaar treffen, HLN, 18 maart 2022

Kunstenfestival Watou 2022 krijgt dit jaar de titel 'Sense of Place'.

 

 • Veel Fokkersvreugde stelt eerste EP en CD voor, KW, 25 maart 2022

Onder de noemer 'Keikop' stelde de groep Veel Fokkervreugde z'n eerst vinyl EP en cd voor.

 

 • Expo voor ex-Olympiër Walter Van Renterghem, HLN, 28 maart 2022

Op zijn 78ste verjaardag kreeg Poperingenaar en gewezen topatleet Walter Van Renterghem bezoek. In september is het precies 50 jaar geleden dat Walter deelnam aan de Olympische marathon in München en dat wil de stad niet zomaar laten voorbijgaan.

 

 • Buurtsalon met lift in mouttorenDe Fietseling in Reningelst, KW, 1 april 2022

Vanaf 2023 komt er na Roesbrugge, Watou en Krombeke ook een buurtsalon in Reningelst.

 

 • Hoop op subsidie voor bouw Academie, KW, 1 april 2022

De stad diende een subsidiedossier in voor de bouw van de Stedelijke Kunstacademie op de Vroonhofsite.

 

 • Tijdreizen met Charlotje Keikop, KW, 22 april 2022

Charlotje is één van de karakters uit de stripreeks 'De Familie Keikop', die maandelijks in de Stadskrant verschijnt.

 

 • Straks toch geen bus tussen Poperinge en Hazebrouck?, KW, 20 mei 2022

De busverbinding tussen station Poperinge en station Hazebrouck kan voorlopig niet gerealiseerd woren door een hindernis in de wetgeving.

 

 • 'Veilige plek voor jongeren', KW, 20 mei 2022

In de Komstraat 14 werd het OverKop-Huis officieel geopend. Jongeren tot 25 jaar vinden er voortaan een luisterend oor.

 

 • Proefperiode van een jaar, KW, 27 mei 2022

Het stadsbestuur van Poperinge bereidt momenteel een proefproject voor met fietsstraten in de stadskern, om zo mogelijke conflicten tussen inhalende auto's en fietsers in tegenrichting te vermijden en fietsmobiliteit verder te stimuleren.

 

 • Zomerschool zoekt medewerkers, KW, 3 juni 2022

Poperinge organiseert van 15 tot en met 26 augustus voor de derde keer op rij een zomerschool.

 

 • Voorwaarden gedenkboom aangepast, KW, 3 juni 2022

De stad Poperinge plaatste recent enkele gedenkbomen op verschillende begraafplaatsen in het centrum en in de deelgemeenten.

 

 • Gezinsbond blaast 100 kaarsjes uit, KW, 10 juni 2022

In het Hopmuseum werd 100 jaar Gezinsbond Gewest Poperinge gevierd met een tijdelijke tentoonstelling.

 

 • Adriën en Lena 50 jaar getrouwd, KW, 10 juni 2022

 

 • CC Het Perron lanceert voorstelling voor peuters, KW , 17 juni 2022

Het nieuwe cultuurseizoen voor Ieper en Poperinge werd voogesteld aan het grote publiek.

 

 • 'Steun voor kwetsbare leerlingen', KW, 24 juni 2022

Het project NESTEN wil kinderen uit het kleuter en lager ondrwijs, die het moeilijker hebben en minder kansen krijgen, ondersteunen.

 

 • 'Prikkelende ervaring voor bezoeker', KW, 1 juli 2022

Van zaterdag 2 juli tot en met zondag 4 september wordt Watou opnieuw ondergedompeld in beeldende kunst en poëzie.

 

 • 'Combinatie van kunst en poëzie en natuur en rust', HLN, 4 juli 2022

Watou is de komende twee maanden weer het mekka voor de kunstliefhebber.

 

 • 8 miljoen euro steun, KW, 8 juli 2022

De stad Poperinge krijgt 8.2 miljoen euro steun van de Vlaamse Overheid voor de bouw van de nieuwe kunstacademie op de Vroonhofsite.

 

 • Minister Brouns ontmoet Westhoekboeren, KW, 8 juli 2022

Vlaams Parlementslid en Poperings schepen Loes Vandromme en de mense nvan Boerenbond West-Vlaanderen nodigende de nieuwe minister van landbouw Jo Brouns uit in de Westhoek.

 

 • Vliegende start voor het Poperings OverKophuis, KW, 15 juli 2022

Ruim anderhalve maand nadat het fysieke OverKophuis in de Komstraat in Poperinge de deuren opende, blijken heel wat Poperingse jongeren ondertussen de weg naar deze nieuwe ontmoetingsplek gevonden te hebben.

 

 • Nieuwe trouwboekjes met liefdeslied, KW, 22 juli 2022

Koppels die elkaar het jawoord geven in de Hoppestad, krijgen vanaf nu een vernieuwd trouwboekje, met een fris ontwerp en een uniek Poperings liefdeslied.

 

 • Ijzerfun met dagelijks activiteiten voor groot en klein, KW, 22 juli 2022

De derde editie van Yzerfun in de baai van de Ijzer, langs de Bergenstraat in Roesbrugge, is gestart.

 

 • 'We keren terug naar onze roots, KW, 5 aug. 2022

Deze editie van Kunstenfestival Watou keren we terug naar onze roots.

 

 • Nutskasten in historisch kleedje, HLN, 6 sept. 2022

In het najaar zal CO7 in Poperinge nutskasten bekleden met een oude foto uit de beeldenbank Westhoek Verbeeldt.

 

 • 'Ik ben trots op wat ik bereikte', KW , 15 sept. 2022

Walter Van Renterghem, die tijdesn de Olympische Spelen van 1972 in MUnchen de marathon liep, werd na vijftig jaar nog eens uitgebreid in de bloemetjes gezet.

 

 • Bibliotheek gaat nauwer samenwerken met scholen, KW, 15 sept. 2022

Bibliotheek Poperinge zet bij de start van het nieuwe schooljaar in op een stevig uitgebouwde scholenwerking.

 

 • Boek(ver)binderij brengt mensen samen: 'Iedereen kan schitteren', KW, 23 sept. 2022

In het projet Boek(ver)binderij werken De Lovie vzw, de bibliotheek en de Lokale Dienstencentra Poperinge samen aan verschillende activiteiten met als gemeenschappelijk thema de verbindende kracht van boeken.

 

 • 'Leefschool waar iedereen thuis is', KW, 30 sept. 2022

Dit weekend wordt het nieuwe gebouw van vrije basisschool Sint-Jozef voorgesteld.

 

 • Ine wint 37 ijsjes met zomerleesactie van Poperingse bib, KW, 30 sept. 2022

Ine De Baene is de gelukkige winnares van de zomerleesactie Zomer(l)ijsje van de Poperingse bib.

 

 • Speelweide in Reningelst, KW, 27 okt. 2022

De Vlaamse regering investeert ruim 11 miljoen euro in jeugdinfrastructuur: Stad Poperinge ontvangt 97.437,20 euro voor Halte Reningelst.

 

 • Koestermomenten op begraafplaatsen, KW, 27 okt. 2022

Reveil vzw bouwt al enkele jaren aan een warmere rouwcultuur.

 

 • Wie moet op het podium tijdens de Parkconcerten? KW, 9 dec. 2022

Nog tot vrijdag 30 december kan het grote publiek stemmen welke artiesten ze aan het werk willen zien tijdens de Parkconcerten in de zomer van 2023.

 

 • Digibank regio Poperinge van start, KW, 16 dec. 2022

De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat kwetsbare groepen betere toegang tot digitale dienstverlening krijgen.

 

 • Adoptieramen in Poperinge gezocht voor een gedicht, KW, 23 dec. 2022

Het stadsbestuur van Poperinge wil de centrumstraten overspoelen met gedichten tijdens de Poëzieweek van 26 januari tot 1 februari.

 

 • Dienstencentrum Deken De Bolaan laatste keer open, KW, 23 dec. 2022

Het dienstencentrum in de Deken De Bolaan sluit binnenkort de deuren.

 

 • 'Succes verderzetten', KW, 30 dec. 2022

Na het succes van Kunstenfestival Watou 2022; kijkt Stad Poperinge al uit naar de editie uit 2023.

 

 • 'Omstandigheden dwingen ons tot ingrijpende keuzes, maar we laten niemand in de kou staan', HLN, 2 jan. 2023

De huidige crisis dwingt de stad Poperinge, net als andere steden en gemeenten, zijn financiële planning bij te sturen.

 

 • De Kring wordt Huis voor verenigingen, HLN, 3 jan. 2023

Eind vorig jaar zijn de afbraakwerken begonnen aan De Kring in Poperinge.

 

 • 'Dit is voor ons cruciaal', KW, 6 jan. 2023

Eind vorig jaar zijn de afbraakwerken aan De Kring begonnen.

 

 • 'Via achtlus kan je door het hele gebouw lopen', KW, 12 jan. 2023

De gemeentelijke basisschool Het Beverbos opent dit weekend officieel de nieuwe refter en turnzaal.

 

 • Nieuwe refter en sporthal van basisschool na heel wat vertraging nu toch ingehuldigd, HNB, 17 jan. 2023

Zaterdag vond de officiële opening plaats van de nieuwe refter en sporthal van de Gemeentelijke Basisschool Het Beverbos.

 

 • Stem jouw favoriete artiest naar zomerse Parkconcerten, KW, 20 jan. 2023

In de maand december kon iedereen opnieuw artiesten nomineren voor de Parkconcerten van komende zomer.

 

 • 'Gedaan met oplappen, KW, 3 febr. 2023

De gebruikers van het Dienstencentrum in de Deken De Bolaan namen afscheid van hun vaste verzamelstek.

 

 • Meer mensen in de stad, KW, 10 febr. 2023

Op 31 december 2022 woonden er 19.938 mensen in Poperinge. In vergelijking met eind 2021 is het bevolkingscijfer gestegen met 161, vooral door inwijkelingen.

 

 • Bibliotheek legt mooie cijfers voor, KW, 10 febr. 2023

Het toaal aantal uitleningen in de hoofdbib De Letterbeek en de zeven dorpsbibliotheken in Poperinge en Vleteren bedroeg in 2022 124.711 exemplaren, een stijging van 1.07 procent in vergelijk met het jaar daarvoor.

 

 • Aandeel meisjes in wetenschappelijke richtingen stijgt, KW, 11 febr. 2023

In het secundair onderwijs daalt het aantal leerlingen in de exacte wetenschappelijke richtinge, maar het aandeel van de meisjes wordt er wel groter.

 

 • Kunstacademie Poperinge viert Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs 'Verrassend(e) present(jes) in de binnenstad', KW, 12 febr. 2023

Zaterdag 11 februari was het nationale 'Dag van de academies', met als thema 'Present.

 

 • 'Komedie in plat Vlaams', KW, 17 febr. 2023

Toneelgroep De Boskanters is een amateurtoneelgroep uit de Westhoek.

 

 • Poperingse Fietsbieb blijft een succesvol initiatief:' Voor 3.360 euro aan wisselstukkken om fietsen op te knappen', KW, 5 maart 2023

De Fietsbieb in Poperinge is ondertussen toe aan zijn vijfde werkjaar en dit 'kinder)fietsuitleensysteem is een succes in de Hoppestad.

 

 • Na door corona afgelaste editie opnieuw Bier- en Hoppefeesten in Poperinge, HLN, 5 maart 2023

Poperinge organiseert tijdens het weekend van 15,16,17 september 2023 opnieuw de Bier- en Hoppefeesten.

 

 • 'We voorkomen er leegstand en vandalisme mee, HLN, 7 maart 2023

Dit jaar begint de afbraak van de Vroonhofsite in het centrum van Poperinge.

 

 • Poperingse Fietsbieb blijft een succesvol initiatief, KW, 10 maart 2023

De Fietsbieb in Poperinge is ondertussen toe aan haar vijfde werkjaar en dit (kinder)fietsuitleensysteem is een succes in de Hoppestad.