Sterke en bekwame schooldirecteurs zijn essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.  Toch wordt de job van schooldirecteur steeds minder populair. Zeker in het basisonderwijs is er vaak bitter omkadering en ondersteuning om de complexe job van schooldirecteur naar behoren uit te kunnen voeren. Op 1 maart van dit jaar werd het meelooptraject voor een kandidaat-directeurs gelanceerd. Dit is een tijdelijke maatregel die loopt tot eind december 2022 waarbij een kandidaat-directeur de kans krijgt om enkele maanden mee te lopen met één of meer ervaren directeurs en zich zo een beter beeld kan vormen van wat een job als directeur allemaal inhoudt en hoe een ervaren directeur ermee omgaat.

 De maatregel blijkt een succes te zijn. 5 maanden na de start van het project werden al 276 meelooptrajecten aangevraagd en goedgekeurd. Voor 2022 zijn nu al 65 aanvragen ingediend.

‘Deze trajecten hebben heel wat potentieel op verschillende vlakken,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialist voor CD&V. ‘Enerzijds kan de kandidaat-directeur zich een veel concreter beeld van de job vormen, maar anderzijds kunnen we de expertise van ervaren schoolleiders op die manier veel beter borgen. Met de pensionering van leerkrachten en directeurs dreigt immers telkens ook heel wat expertise verloren te gaan.

 Op 1 september gingen in Vlaanderen 80 trajecten meteen van start. 48 nieuwe directeurs basisonderwijs lopen gedurende 6 maanden mee met hun voorganger. In het secundair zijn dat er 28. En verder zijn er ook binnen het deeltijds kunstonderwijs en de CLB’s enkele trajecten gestart.

17 van deze meelooptrajecten vinden plaats in West-Vlaamse scholen.

Deze week ging ik op bezoek in Veurne waar Dimitri Lamaire een meelooptraject volgt bij afscheidnemend Codi Marleen Pereyn van Scholengemeenschap Kust & Polder.