Nieuws

De problematische situatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is geen nieuw gegeven. De ritduur voor heel…

Lees meer

Één jaar nadat de e-boekendienst in Vlaanderen geïntroduceerd werd, bieden ondertussen 207, of 67%, van de Vlaamse bibliotheken,…

Lees meer

Boekstart, een initiatief van ‘Iedereen leest’, wil ouders met kleine kinderen laten genieten van boeken. Samen een boekje lezen…

Lees meer

Deze week kwam het Overlegcomité vervroegd samen om zich onder meer te buigen over het veiliger organiseren van onze samenleving…

Lees meer

YouFlanders, de mobiele app van de Vlaamse overheid die een overkoepelend zicht geeft op het Vlaamse toeristische aanbod en die…

Lees meer

In een bijdrage in De Standaard van 22 oktober jongstleden liet dhr.  Fabré zich nogal laatdunkend uit over de ‘stielbedervers’…

Lees meer

Het gerenoveerde ontmoetingscentrum De Bampoele in Krombeke opent op zaterdagnamiddag 23 oktober 2021 vanaf 14.30 u. opnieuw…

Lees meer

Kinderen moeten veilig met de fiets of te voet naar school kunnen gaan. Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele…

Lees meer

De jeugdverblijven en hostels hadden zwaar te lijden onder de coronacrisis. In vele gevallen moesten de centra en hostels…

Lees meer

In het Vlaams parlement pleit Vlaams parlementslid Loes Vandromme vandaag voor het breder invoeren van het ‘campusmodel’ in het…

Lees meer

Sterke en bekwame schooldirecteurs zijn essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs.  Toch wordt de job van schooldirecteur…

Lees meer

Sinds 1 september kunnen leerlingen in twee Ieperse scholen OKAN volgen. OKAN staat voor onthaalklas anderstalige nieuwkomers.

Lees meer