Nieuws

In de laatste 3 schooljaren steeg het aantal leerlingen dat op school afwezig is om ‘persoonlijke redenen’ fenomenaal. In het…

Lees meer

De werkingsmiddelen voor scholen staan onder druk door de toenemende energiekosten. 'De factuur kan in ieder geval niet naar de…

Lees meer

Om het lerarentekort mee op te vangen, is het voor leerkrachten mogelijk om hun zorgkrediet tijdelijk stop te zetten om het werk…

Lees meer

De Poperingse trouwboekjes waren aan vernieuwing toe. Vanaf nu krijgen koppels die elkaar het jawoord in de hoppestad geven een…

Lees meer

De stad Poperinge krijgt 8.2 miljoen euro steun van de Vlaamse Overheid voor de bouw van de nieuwe kunstacademie op de…

Lees meer

Op uitnodiging van Loes Vandromme, Vlaams parlementslid uit de Westhoek en de mensen van Boerenbond West-Vlaanderen kwam de…

Lees meer

Poperinge wil duurzame verplaatsingen en deelmobiliteit stimuleren. Alle inwoners en verenigingen kunnen vanaf juli gratis een…

Lees meer

De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat kwetsbare groepen betere toegang tot digitale dienstverlening krijgen. Daarom starten…

Lees meer

Uit een recente studie van POM West-Vlaanderen met de andere Vlaamse provincies blijkt dat de 23 West-Vlaamse maatwerkbedrijven…

Lees meer

Voor het derde en laatste jaar organiseert OPENDOEK ‘Het Bankje’. Het concept is simpel: je gaat wandelen of fietsen, pauzeert…

Lees meer

Het project Leerbuddy Vlaanderen, waarbij studenten en (ex-)leerkrachten of vrijwilligers met de juiste competenties worden…

Lees meer

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In juni vorig…

Lees meer