Land- en tuinbouwers zijn in deze periode van het jaar volop bezig met oogstwerkzaamheden. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met hinder. Helaas gebeuren er ook nog te vaak ongevallen.  Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme opvroeg, blijkt het aantal ongevallen waar landbouwvoertuigen bij betrokken waren, een voorzichtig dalende trend vertonen, maar nog steeds te hoog zijn.

 2018 was een gitzwart jaar, toen vielen er 170 slachtoffers waaronder 12 dodelijke en 20 zwaargewonden. 30% van de slachtoffers waren zwakke weggebruikers. En dat cijfer stijgt alleen maar. In 2021 was 40% van de 142 slachtoffers zwakke weggebruiker. Het valt dus op dat net de meest kwetsbare groep op de weg ook meer onzacht in aanraking komt met

landbouwvoertuigen. Het is dus van belang om de zwakke weggebruiker op de gevaren te wijzen die zich kunnen voordoen.

 In West-Vlaanderen, als grootste landbouwprovincie, vallen helaas de meeste slachtoffers met landbouwvoertuigen. In 2018 vielen 51 van de 172 slachtoffers (net geen 30%) in West-Vlaanderen. Drie jaar later, in 2021, waren dat 42 van de 142 slachtoffers, ook bijna 30% van het Vlaamse totale aantal. 13 van deze slachtoffers (of 1/3 van het totaal aantal West-Vlaamse slachtoffers) waren zwakke weggebruiker.

 Dit jaar werden al 25 ongevallen waar onder 1 dodelijk ongeval en 7 ongevallen met een zwaargewond slachtoffer in West-Vlaanderen gerapporteerd. ‘Jaar na jaar heeft West-Vlaanderen helaas hier de slechtste cijfers’, stelt Loes Vandromme, zelf ook eerste schepen in Poperinge.

 Om die reden loopt er in West-Vlaanderen, de  grootste landbouwprovincie, een LEADER project ‘Samen op (de) weg in de Westhoek’. Dit project biedt scholen nu een uitgebreide educatieve leskoffer aan, toegespitst op leerlingen uit het basisonderwijs. Met deze educatieve leskoffer leren kinderen hoe ze zich veilig op straat kunnen begeven in de nabijheid van landbouwvoertuigen. Vandromme roept op tot meer aandacht voor de verkeersveiligheid op het platteland. ‘Sensibilisering bij zowel bestuurders van landbouwvoertuigen als zwakke weggebruikers is nog altijd hard nodig,’ stelt het parlementslid.

 ‘Dergelijke projecten zijn zeer welkom in onze landelijke streek,’ vervolgt Loes Vandromme. ‘Heel wat fietsers en voetgangers kennen de gevaren van zware landbouwvoertuigen niet meer. Anderzijds moeten chauffeurs van grote machines zich ook bewust zijn van de zeer kwetsbare positie van zwakke weggebruikers,’ besluit het parlementslid.

Op woensdag 26 oktober wordt de educatief leskoffer voorgesteld op het scholenoverleg met alle Poperingse basisscholen.

In de school in Roesbrugge loopt een projectweek rond 'verkeersveiligheid op het platteland' waarbij gebruikt gemaakt wordt van dit educatief materiaal.

Focus-WTV maakte er volgende reportage over: