Steeds meer slechthorende Vlamingen vinden de weg naar de afstandstolkendienst: gedurende maart tot en met juni 2020 beantwoordde de afstandstolkendienst 3.826 oproepen. Voor diezelfde periode in 2019 beantwoordde de afstandstolkendienst 1.472 oproepen. Dat is een stijging van maar liefst 159,92 procent. Sinds de start van de coronacrisis ontvangt de dienst opvallend meer oproepen, die stijging hield aan tijdens de zomermaanden.

In oktober 2012 werd de afstandstolkendienst gelanceerd door het Vlaams Communicatieassistentiebureau voor Doven (CAB). Afstandstolken worden vooral ingezet om vlot te telefoneren en de communicatie te verbeteren tussen dove en horende mensen. Via een beeldscherm wordt het gesprek tussen een horende en een dove vertaald van gesproken Nederlands naar Vlaamse gebarentaal en omgekeerd. Gedurende de eerste coronagolf werd de bestaande dienstverlening uitgebreid dankzij extra federale middelen. En maar goed ook. Uit cijfers die ik opvroeg bij bevoegd minister Wouter Beke blijkt dat het gebruik van afstandstolken exponentieel gestegen is, sinds de start van de coronacrisis. Van maart tot en met juni 2020 beantwoordde de afstandstolkendienst 3.826 oproepen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een stijging met  159,92 procent, toen beantwoordde de afstandstolkendienst 1.472 oproepen. In de hele zomer (juli en augustus) kwamen er dit jaar 1.571 oproepen, ten opzichte van 277 oproepen in 2019. Dat is een stijging van 467,15 procent.

Soorten tolkaanvragen

Uit die registraties van de oproepen blijkt dat de afstandstolkendienst voornamelijk wordt ingezet voor korte tolkopdrachten in privé situaties, deze worden dan geregistreerd als  een tolkaanvraag in het kader van welzijn (cijfers: maart tot en met augustus 2020).

Percentages van soorten tolkaanvragen

Welzijn: 64,60%

Werk: 16,14%

Onderwijs: 0,40%

Andere: 18,86%

Ook opvallend: ‘slechts’ 10 procent van de oproepen was corona-gerelateerd. Dat duidt er misschien wel op dat dove mensen de weg naar deze dienstverlening gevonden hebben. Ook na corona zal deze dienstverlening belangrijk blijven, dus een structurele regeling is zeker nodig.

Uitbreiding openingsuren

De afstandstolkendienst was sinds de opstart beschikbaar gedurende halve dagen en niet tijdens weekends. Gedurende de coronacrisis werd de dienstverlening uitgebreid dankzij extra federale middelen. Maar op 1 juli 2020 werd de subsidie voor die uitbreiding van de openingsuren stopgezet. Om de dienstverlening tijdens de tweede golf te garanderen, werkten Doof Vlaanderen en het CAB in samenwerking met de Vlaamse overheid een tijdelijke oplossing uit. Aan dove personen die over tolkuren beschikken, werd gevraagd om vijf tolkuren (per persoon) ter beschikking te stellen voor de dienstverlening van de afstandstolken. Maar een structurele oplossing op lange termijn is er nog niet. Aangezien steeds meer slechthorende Vlamingen de weg naar deze dienstverlening vinden, moeten we hier verder op inzetten. Ik roep daarom op om hiervan snel werk te maken.