Nu de scholen van het leerplichtonderwijs stilaan perspectief krijgen op een herstart in stapjes, vragen ook de kunstacademies zich af wanneer ze hun leerlingen opnieuw kunnen ontvangen, op voorwaarde uiteraard dat de veiligheid en gezondheid dit toelaten. Ondertussen halen ze al hun creativiteit boven om via afstandsonderwijs hun leerlingen te bereiken en de vlam voor hun kunst brandend te houden.


204 754 kinderen, jongeren en volwassenen volgen les in het deeltijds kunstonderwijs. Dat doen ze om hun artistieke talenten te ontplooien, als voorbereiding op een richting in het hoger onderwijs of als opstap naar een andere wending in hun loopbaan.
Sinds de lockdown zoeken de academies voor muziek, woordkunst en dans, voor beeldende kunsten en de kunstacademies oplossingen om hun leerlingen te bereiken nu ze niet naar het atelier of de instrumentklas kunnen. Voor al die leerlingen is naar de academie gaan niet zomaar een extraatje, ze doen het vrijwillig, met een welbepaald doel en het maakt essentieel deel uit van hun vorming en welbevinden. Bovendien is de periode tussen de paas- en de zomervakantie een periode van tonen wat je geleerd hebt via voorstellingen of tentoonstellingen en ook van evalueren.
Om dat op te vangen op een alternatieve manier, maken de lerarenteams van academies volop gebruik van onderwijs op afstand. Dat blijkt uit de vele goede praktijken die circuleren: leraren en leerlingen komen uit hun kot door online concerten te verzorgen, door opdrachten door te geven en te maken via filmpjes enzovoort.
De lerarenteams van de academies zijn zeer vindingrijk in het zoeken naar mogelijkheden om hun leerlingen te bereiken. Gezondheid en veiligheid gaan voorop, maar in deze coronatijden is creatief bezig zijn voor velen een verademing. En voor de academies is het einde van het schooljaar ook een belangrijk moment voor de inschrijvingen in het volgende schooljaar.

In onze eigen Kunstacademie van Poperinge maakten leerkrachten Beeld instructiefilmpjes om creatief bezig te zijn thuis. Leerkrachten muziek en woordkunst-drama geven dagelijks les o.a. via Skype en een leerkracht dramalab maakte via dagelijkse filmpjes een speurtocht voor zijn leerlingen die hen leidde naar een acteur, een boek, een theatergezelschap of een toneelstuk.