Het Grondwettelijk Hof vernietigt de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In juni vorig jaar trokken verschillende scholen, ouders en leerlingen van het katholiek onderwijs en de Steinerscholen naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging te vragen. “Terug naar de tekentafel voor nieuwe eindtermen. We moeten resoluut kiezen voor minder eindtermen die even ambitieus zijn. Vertrouwen boven controle”, stelt cd&v.

Vandaag raakte bekend dat het Grondwettelijk Hof de eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs vernietigt. Eindtermen zijn de door de overheid bepaalde minimumdoelstellingen die leerlingen moeten bereiken. In juni vorig jaar trokken verschillende scholen, ouders en leerlingen van het katholiek onderwijs en de Steinerscholen naar het Grondwettelijk Hof om die vernietiging te vragen. Volgens hen zijn die nieuwe eindtermen te gedetailleerd, te omvangrijk en geven ze daardoor te weinig ruimte aan het eigen pedagogisch project. Dit is volgens die scholen, ouders en leerlingen in strijd met de vrijheid van onderwijs. Zij kregen vandaag gelijk van het Grondwettelijk Hof.

Minder controle, meer vertrouwen

Die vernietiging betekent dat er nieuwe eindtermen ontwikkeld moeten worden. “De minister moet terug naar de tekentafel met de scholen, scholengroepen en onderwijsmensen. De vernietiging toont aan dat hij al die bezorgdheden niet zomaar kan negeren”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme.

“We moeten nu resoluut kiezen voor minder eindtermen die even ambitieus zijn. Geen staatspedagogie of betutteling waarbij de leerkracht een uitvoerder is, iemand die to do lijstjes afvinkt. We moeten de ruimte die vrijkomt teruggeven aan de scholen en aan de leerkrachten. Alleen zo kunnen we de kwaliteit van het onderwijs garanderen”, besluit Vandromme. “cd&v kiest voor vertrouwen in plaats van controle. Dat moet meegenomen worden bij de ontwikkeling van nieuwe eindtermen. Alleen zo kunnen zowel de vrijheid als de kwaliteit van het onderwijs gegarandeerd worden.’