Leerkrachten die politiek verlof opnemen zullen dit binnenkort gemakkelijker kunnen opschorten zodat ze flexibeler kunnen ingaan op de vraag om een tijdelijke extra opdracht op te nemen zoals bijvoorbeeld het vervangen van een zieke collega. Op vraag en voorstel van Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v) bereidt de minister van onderwijs hiertoe nu een uitvoeringsbesluit voor. De nieuwe regeling zou in voege treden op 1 september 2023. ‘We moeten al het mogelijke doen om de drempels voor leerkrachten die op een flexibele manier aan het werk willen, ook weg te werken. Hoewel het hier over een kleine doelgroep gaat, ben ik toch heel tevreden dat de minister dit aanpakt,’ zegt het parlementslid.

Rigide wetgeving

Net zoals dat het geval is in andere sectoren, kunnen ook onderwijspersoneelsleden politiek verlof nemen als zij een politiek mandaat opnemen. De geldende regelgeving is hierin wel vrij rigide: leerkrachten kunnen het volume van hun politiek verlof alleen wijzigen op 1 september.  Uiterlijk 30 juni moeten ze dit ook melden aan de inrichtende macht of het schoolbestuur. Snel inspelen op nieuwe situaties in het personeelsteam zoals bijvoorbeeld het tijdelijk vervangen van een zieke collega, kan dus niet op deze manier. ‘En daar wringt het schoentje bij vele van de leerkrachten die mij hierover aanspraken,’ stelt Loes Vandromme. ‘Politiek verlof tijdelijk opschorten kan, maar dan alleen als de leerkracht overstapt op een andere vorm van dienstonderbreking die de inrichtende macht of het schoolbestuur niet kan weigeren zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof of palliatief verlof. Voor het tijdelijk opnemen van een extra opdracht kan dit dus niet.’

Versoepeling

Op vraag van Vandromme maakt de minister nu werk van een nieuwe regelgeving waarbij het mogelijk wordt een opschorting van het politiek verlof op verzoek toe te staan om tijdelijk een opdracht in het onderwijs op te nemen.

Sarah De Keyser, leerkracht godsdienst in het secundair onderwijs en schepen in Sint-Katelijne-Waver is alvast bijzonder blij met deze nieuwe ontwikkelingen. ‘Ik neem momenteel 100% politiek verlof. De school waar ik vier jaar les gaf, kampt net zoals veel andere scholen met een lerarentekort. Ik zou mijn school uit de nood kunnen helpen door enkele uren godsdienst te geven en ik zie dat zelf ook helemaal zitten, maar de huidige regelgeving laat dit dus niet toe,’ vertelt ze.

Ook Kris Van Looveren, leerkracht en schepen in Wuustwezel is tevreden: ‘De nood aan gekwalificeerde leerkrachten is erg groot. Als er een korte vervanging gedaan moet worden is het voor iedereen (leerlingen, collega’s en de school) handig dat collega’s snel kunnen inspringen. Daarom is deze aanpassing aan het regelgevend kader zeker en vast welkom.

 

De administratie heeft ondertussen de nodige voorbereidingen gedaan voor de aanpassing van de regelgeving met betrekking tot het politiek verlof. Het ontwerpbesluit waarin de opschorting van het politiek verlof is opgenomen, is momenteel voorgelegd voor taal- en wetgevingsadvies. ‘Het is de bedoeling om de opschorting mogelijk te maken vanaf 1 september 2023,’ besluit Loes Vandromme.