In het project Boek(ver)binderij werken De Lovie vzw, de bibliotheek en de Lokale Dienstencentra Poperinge samen aan diverse activiteiten met als gemeenschappelijk thema de verbindende kracht van boeken. Het project loopt tot einde maart 2023 gevolgd door een tentoonstelling in april 2023.

De term Boek(ver)binderij zegt het letterlijk: een boek verbindt. Met boeken gaan deelnemers aan het project aan de slag om mensen, buurten en leeftijdsgroepen te verbinden. Zowel De Lovie, de bib als de Lokale Dienstencentra bieden activiteiten aan waarbij boeken de inspiratiebron vormen. Die activiteiten, zowel in het centrum als in de deelgemeenten, brengen mensen dichter bij elkaar, stimuleren contacten en versterken het gemeenschapsgevoel.

Tiental initiatieven

Binnen Boek(ver)binderij lopen er in totaal een tiental heel diverse initiatieven: zo vindt in Woonzorgcentrum Emmaüs het project Woensdagkunstenaars plaats, een artistiek atelier voor bewoners met dementie; er zijn wekelijkse schilderlessen in Lokaal Dienstencentrum De Bres, waarbij de schilders tijdens één les samenwerken met mensen van De Trapleer; in het Dorpspunt Krombeke en het buurtsalon Roesbrugge werken buurtbewoners en mensen van De Lovie creatief samen. Met een door medewerkers van de dorpspunten uitgewerkte Duurzaamheidskoffer wordt een workshop in basisschool De Zonnewijzer in Reningelst opgezet, de bibliotheek voorziet voorleesmomenten in WZC Huize Proventier en de Bellewijk… Een aantal activiteiten zijn publiek toegankelijk, andere behoren tot de interne werking. Maar telkens is er een koppeling met of inspiratie uit gekozen boeken.

Schepen van Cultuur Loes Vandromme licht nog verder toe: “Ook individuele burgers kunnen aan Boek(ver)binderij deelnemen. Ben je een bezige bij en wens je ook je creatief talent te delen? Je kan per persoon één werk indienen. Een zelfgeschreven gedicht, iets anders creatiefs rond het gekozen thema. Indienen kan tot begin maart 2023 bij één van de Lokale Dienstencentra. En in april zullen we alle realisaties in een tentoonstelling in de bib samenbrengen, waar iedereen welkom is.”

Talenten van mekaar leren kennen

De samenwerking tussen de verschillende partners is niet nieuw, vertelt schepen van Sociale zaken Bryan Vanderhaeghe: “Eigenlijk ging Boek(ver)binderij al einde 2019 van start met enkele creatieve activiteiten met dezelfde partners, maar toen zorgde de covid pandemie voor een algemeen uitstel. Intussen kunnen we met ons tweede Lokaal Dienstencentrum de BuurtBres opnieuw verder werk maken van een lokale werking in de buurtsalons. De samenwerking met De Lovie in Boek(ver)binderij past perfect in de verbindende, preventieve en laagdrempelige initiatieven die onze lokale dienstencentra beogen.”

Frederik Desodt, medewerker van De Lovie vzw is opgezet met dit project: “In Boek(ver)binderij geven we alle deelnemers de kans om de talenten van de medemens te leren kennen. Dat helpt ook om elkaars verschillen beter te begrijpen. Dat is bijvoorbeeld het geval als we naar basisscholen trekken om leerlingen met de leefwereld van personen met een beperking te laten kennismaken. Of als iemand die niet kan lezen en aan de hand van visualisaties haar of zijn verhaal brengt. We vinden het belangrijk om de sterktes in ieder individu naar boven te halen, zodat iedereen kan schitteren.”