Nu veel bedrijven terug opstarten maar de kinderen nog niet naar school kunnen, worstelen meer en meer ouders met de vraag naar opvang. Samen met mijn collega Katrien Schryvers vragen we aan de experten om de mogelijkheid te bekijken dat twee gezinnen afspraken maken om elkaars kinderen op te vangen.

Dat de combinatie van thuis werken met kinderen een moeilijke opgave is, hebben velen de voorbije weken kunnen ondervinden. Kleuters die constant aandacht vragen of zoon- of dochterlief die even hulp nodig heeft bij het preteaching, thuis achter de laptop blijven zitten is veel mensen die nu telewerken niet gedurende lange tijd gegund.

Twee gezinnen, één bubbel

Nu veel bedrijven terug de deuren hebben geopend, dreigt het er voor vele ouders niet meteen gemakkelijker op te worden. De scholen zijn nog niet open, de opvang geraakt niet eenvoudig georganiseerd en vele ouders hebben ook angst dat hun kinderen in de opvang in een te grote groep terechtkomen. Ook grootouders zijn tot nader order nog geen optie.

Samen met mijn collega Katrien Schryvers doe ik een voorstel tot oplossing. We willen toelaten dat twee gezinnen mekaars kinderen opvangen. Zo kan één ouder instaan voor de opvang van de kinderen, terwijl de andere ouders werken. Als ze mekaar hierin afwisselen, maakt dat de combinatie werken en kinderopvang voor iedereen haalbaarder. Het moet dus altijd gaan om dezelfde gezinnen en het is absoluut niet de bedoeling dat de twee gezinnen bij mekaar op bezoek gaan. Het gaat enkel over het opvangen van mekaars kinderen.

Werkbare oplossing

Kleuters zullen nog niet meteen naar school kunnen en ook voor de lagere schoolkinderen zullen de schooldagen en -uren de volgende periode nog heel beperkt zijn. We moeten daarom echt op zoek naar werkbare alternatieven, want anders blijft de druk op de gezinnen nog verder toenemen. Hopelijk kunnen er binnenkort ook verdere stappen gezet worden naar meer sociale contacten binnen de familie.

Eerder legen we het voorstel van buddygezinnen voor kwetsbare kinderen en jongeren op tafel. Nu vragen we dat de experten ons voorstel mee zouden bekijken in het kader van de exitmaatregelen.