Voor, in en met het dorp: het stadsbestuur van Poperinge hecht veel belang aan de vitaliteit en leefbaarheid van de buurten en de dorpen in haar gemeente. Dat zowel buurtsalon Roesbrugge als buurtsalon Watou een subsidie binnenhaalt, is dan ook heel mooi nieuws. 

Poperinge zet de komende jaren sterk in op het creëren van warme en zorgzame buurten. De oprichting van de buurtsalons in de deelgemeenten van Poperinge kaderen daarbinnen. 

Een buurtsalon is een multifunctionele en centrale plaats in het dorp waar dienstverlening, ontmoeting én mobiliteitsvoorzieningen geconcentreerd worden op schaal van het dorp. Een buurtsalon sluit dus serk aan bij de geborgenheid van het dorp waar iedereen iedereen kent en waar men elkaar uit de nood helpt. Een buurtsalon is bovendien ook een echt 'salon' waar iedereen thuis is, ook de kansengroepen, en waar bruggen gebouwd worden tussen de verschillende 'groepen' in het dorp. Poperinge haalde voor zowel het buurtsalon Watou als het buurtsalon Roesbrugge een subsidie binnen. Met die subsidies wordt in de komende maanden een participatietraject met de dorpsbewoners rond de concrete invulling van hun buurtsalon georganiseerd.