In het Vlaams parlement pleit Vlaams parlementslid Loes Vandromme vandaag voor het breder invoeren van het ‘campusmodel’ in het onderwijs. Dat ‘campusmodel’ wil gewoon en buitengewoon onderwijs samenbrengen in één school. “De leerlingen van het gewone en van het buitengewone onderwijs lopen door dezelfde schoolpoort, maar zitten in aparte klassen,” legt Vandromme uit. Volgens het parlementslid kunnen kinderen op die manier dichter bij huis les volgen in scholen waar capaciteit over is. Vandaag zijn er nog teveel belemmeringen om dit te realiseren. Vandromme roept op tot meer flexibiliteit en stimulansen om gewoon en buitengewoon onderwijs nauwer samen te brengen. De werking van OKAN-klassen kan hierbij een voorbeeld zijn, dat ook ingebed is in het gewoon onderwijs.

 Loes Vandromme ziet hierin een korte termijn oplossing voor de vele kinderen uit het buitengewone onderwijs die vandaag geen plaats hebben in een klas. “Het is ontoelaatbaar dat kinderen vandaag thuis zitten, geen les kunnen volgen, omwille van capaciteitstekorten in het buitengewoon onderwijs. Het leerrecht van ieder kind moet altijd gegarandeerd zijn!”