Langdurig zieke leerkrachten die rustig willen herstarten kunnen dat als leerkracht aan huis bij zieke kinderen of als zorgleerkracht.

Vlaams parlementslid en onderwijsexperte Loes Vandromme (CD&V) stelt een aanpak op maat voor langdurig zieke leerkrachten voor. “Leerkrachten die bijvoorbeeld na een uitputtende kankerbehandeling of een burn-out graag terug aan het werk willen, maar voor wie het drukke schoolse gebeuren nog een brug te ver is, zouden perfect kunnen ingeschakeld worden als leerkracht aan huis voor langdurig zieke of chronisch zieke kinderen. Of ze kunnen bepaalde zorgtaken als zorgleerkracht opnemen,” zegt het parlementslid. Ze legt dit concrete voorstel voor in het Vlaams parlement

 

Om langdurige zieke leerkrachten op een vlotte manier te herintegreren doet Vlaams parlementslid Loes Vandromme heeft twee concrete voorstellen. Zo wil het parlementslid het voor leerkrachten die langdurig ziek zijn geweest mogelijk maken om op flexibele wijze terug te keren naar de schoolomgeving. Vandromme wil hen inzetten als zorgleerkracht of leerkracht aan huis bij langdurig zieke kinderen. Op die manier is het voor de terugkeerders eenvoudiger om zelf hun werkritme te bepalen. Dit voorstel is in lijn met eerdere voorstellen die Vandromme lanceerde in een conceptnota rond de re-integratie van zieke leerkrachten.

 

“Natuurlijk primeert de keuze van de leerkracht en de school. Er zijn zeker ook mensen die niets liever willen dan zo snel mogelijk weer voltijds voor de klas te staan,” stelt ze. “Maar voor wie een voorzichtige heropstart verkiest moet de nodige flexibiliteit er ook zijn. Langdurig zieke leerkrachten terug naar de school krijgen is een belangrijke stap in de strijd tegen het lerarentekort.“

Steeds meer langdurig zieke kinderen, zorgtaken steeds vaker onder druk

Dat er bijzondere nood is aan Tijdelijk Onderwijs aan Huis, blijkt uit de cijfers: het aantal leerlingen dat minstens 30 halve dagen per schooljaar afwezig is wegens ziekte, is overal stijgend., Zowel in de centrumsteden als in andere regio’s is er een stijging in de laatste 5 jaar merkbaar.

Bron: Dataloep: aan de slag met cijfers over onderwijs (vlaanderen.be)

Het aantal leerlingen dat een aanvraag deed voor Tijdelijk Onderwijs aan Huis stijgt ook ieder jaar. Uit een schriftelijke vraag aan de minister weten we dat er in het schooljaar 2019-2020 601 leerlingen uit het basisonderwijs tijdelijk onderwijs aan huis kregen. Vorig schooljaar waren dat er al 904.In het secundair onderwijs is de stijging nog groter: 1786 scholieren uit het secundair onderwijs kregen in het schooljaar 2019-2020 tijdelijk onderwijs aan huis. Vorig schooljaar klom dit aantal tot 2171. Leerlingen die niet-chronisch ziek zijn, hebben recht op maximaal 4 lesuren TOAH (Tijdelijk Onderwijs Aan Huis) voor elke week waarin ze minder dan halftijds naar school gaan. Leerlingen die chronisch ziek zijn, ontvangen 4 lesuren TOAH per schijf van 9 halve dagen afwezigheid op school.

Daarnaast blijkt uit mediaberichten dat zorgleerkrachten in deze coronatijden voortdurend moeten invallen voor afwezige collega's. Het maakt dat ze geen tijd meer hebben voor hun normale werk zoals het begeleiden van kinderen met speciale zorgnoden. Bovendien bezorgde corona sommige leerlingen helaas een leerachterstand. De zorgvragen zijn daardoor alleen maar toegenomen, zo horen we in vele scholen.  “Ook hier zie ik kansen voor leerkrachten die voorzichtig willen herstarten en enkele uren ondersteuning kunnen bieden aan individuele leerlingen met specifieke noden,” stelt Loes Vandromme.

Conceptnota

Leerkrachten die een tijdlang out waren omwille van ziekte, krijgen binnenkort trouwens meer mogelijkheden om hun lesopdracht gedeeltelijk te hervatten. Vroeger moesten ze meteen voor of 100 procent of voor 50 procent van hun oorspronkelijke opdracht terug aan het werk. Er was geen tussenweg. In de praktijk bleek dat voor vele leerkrachten een grote hindernis om opnieuw aan het werk te gaan. Naar aanleiding van een conceptnota van Loes Vandromme kondigde de minister eind vorig jaar aan dat er meer mogelijkheden komen rond die werkhervatting.

”Ik maak hier graag de match: leerkrachten die graag opnieuw zouden willen lesgeven, maar niet voltijds terug voor de klas kunnen gaan staan, kunnen wel ingeschakeld worden in een 1 op 1 relatie zoals bij onderwijs aan huis of voor bepaalde zorgtaken op school. Dat is een win-win: het leidt tot een verlichting van de zorgtaken op school én het is een belangrijk middel om langdurig zieke leerkrachten terug naar de scholen te begeleiden,” besluit Loes Vandromme.