CD&V zal het brede gebruik van schoolruimtes door verenigingen verder ondersteunen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem liet onlangs weten aan de federale collega’s dat er een soepelere toepassing van de wet komt. Scholen krijgen zo meer rechtszekerheid wat betreft hun aanspraak op het verlaagd btw-tarief wanneer zij lokalen of zalen ter beschikking stellen aan derden.

“Scholen zijn het kloppend hart van de lokale samenleving. Het gebruik van schoolruimtes is in vele gemeenten cruciaal voor de werking van sportverenigingen, jeugdbewegingen of buurtinitiatieven. Hierdoor kunnen zalen of lokalen ook buiten de schooluren nuttig ingezet worden. Sportclubs kunnen zo terecht in sportzalen, kinderen krijgen muziekles in de lokalen, quizzen kunnen plaatsvinden in zalen… Dat alles versterkt ons sociaal weefsel. Schoolbesturen en gemeenten kunnen de extra inkomsten zelf ook goed gebruiken. Bovendien geef het verlaagd BTW-tarief van 6% voor de bouw en verhuur van schoolgebouwen de lokale besturen de nodige ademruimte om nieuwe en betere schoolinfrastructuur te realiseren. Willen we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden dan moeten deze gebouwen voldoen aan  de hedendaagse noden en verwachtingen van onze leerlingen, studenten, leerkrachten en directies.”

Vele scholen worden in de vakantieperiodes, avonden of weekends niet gebruikt voor schooldoeleinden. Verenigingen maken dan tegen betaling vaak gebruik van hun lokalen. Dat gaat in totaal over zo’n 19 miljoen m² schoolinfrastructuur.

 De vorige federale regering voerde een verlaagd btw-tarief van 6% in voor de bouw en het verhuur van deze ruimtes maar hieraan was een voorwaarde verbonden. Zo moest minstens 50% van de werkelijke gebruikscapaciteit van de school voor onderwijsactiviteiten gebruikt worden. De capaciteit werd berekend op basis van het totaal aantal uren waarop de school gebruikt werd, voor onderwijs en door derden. Dit zorgde ervoor dat sommige scholen, die hun infrastructuur maximaal lieten gebruiken door derden, het btw-voordeel verloren bijvoorbeeld wanneer scholen hun ruimtes tijdens schoolvakanties, weekends en avonden ter beschikking stelden.

 CD&V-minister Van Peteghem kondigt nu een soepelere toepassing van de wet aan. De minister vertrekt vanuit de werking van een Brede School in Vlaanderen. Scholen die hun gebouwen openstellen, moeten er niet meer voor vrezen dat ze het verlaagd btw-tarief zouden verliezen. 

 Als een schoolgebouw is opgericht door een schoolbestuur moeten alleen de uren opgeteld worden waarop een derde van het gebouw gebruikt maakt. Alle andere uren worden beschouwd als onderwijsuren. Zo wordt het praktisch onmogelijk dat het gedeeld gebruik van een schoolgebouw zou leiden tot een verlies van het verlaagde btw-tarief.

 Ook het permanent gebruik van een klein lokaal of een deel van een schoolgebouw door een derde wordt mogelijk. Een stockageruime, vergaderzaal of cafetaria die in hoofdzaak door een vereniging wordt gebruikt, is voortaan toegelaten. Zolang de oppervlakte beperkt blijft in verhouding tot het totale schoolgebouw.

Deze versoepeling is een win-win voor alle betrokkenen: steden en gemeenten, scholen en verenigingen. Deze regeling biedt rechtszekerheid aan de schoolbesturen, maar ook alle steden en gemeenten die zelf onderwijs organiseren. Zij zullen opgelucht zijn dat ze hun ruimtes tegen redelijke prijs kunnen blijven aanbieden in de toekomst. Verenigingen op hun beurt zullen ook nog gebruik kunnen maken van deze zalen en lokalen voor de organisatie van hun activiteiten.