Dat we met het oog op volledige maatschappelijke participatie van personen met een beperking of met een specifieke onderwijsbehoefte ons algemeen onderwijssysteem verder moeten ontwikkelen in de inclusieve richting, is een evidentie. Maar helaas verre van een realiteit. Cd&v-parlementslid Loes Vandromme legt daarom hierover een conceptnota neer in de Vlaamse parlement: “Ik wil zorgen voor een nieuwe regelgeving die zoveel mogelijk drempels voor personen in onderwijs met een beperking wegwerkt. Velen hebben de mond vol van een meer inclusieve leraarskamer, maar ik stel helaas vast dat er weinig concrete stappen toe genomen worden. Alles begint bij het beschikken over relevante cijfers en daarnaast ook een doorlopende monitoring,” zegt in de De Ochtend op Radio 1.

Vandaag staan er slechts 200 mensen met een beperking in het onderwijs. En dat op een groep van 172 000 personeelsleden. De rol die personen met een beperking kunnen opnemen lid van een schoolteam of als leraar blijft tot op vandaag met andere woorden onderbelicht. In een evolutie naar meer inclusief onderwijs is het echter vanzelfsprekend dat ook het schoolteam en het lerarenkorps een zo goed als mogelijke afspiegeling vormen van de inclusieve samenleving waarin leerlingen opgroeien. Leraren met een beperking vormen een ondervertegenwoordigde groep en dat is in tijden van lerarentekort bijzonder relevant. Dit biedt opportuniteiten om een inhaalbeweging structureel te verankeren in ons onderwijs. “Leraren met een beperking kunnen een (inclusieve) meerwaarde bieden, vanuit hun eigen ervaringen, ook met nieuwe leerwegen of met het gebruik van technologische leermiddelen, die ons hele onderwijs en al onze leerlingen kunnen versterken,” voegt Loes Vandromme toe.

Uit onderzoek blijkt dat Vlaanderen nog een hele weg heeft af te leggen naar een meer inclusieve leraarskamer. Deze evolutie zou vanzelfsprekend moeten zijn omdat het lerarenteam best een zo goed mogelijke afspiegeling moet zijn van de inclusieve samenleving waarin leerlingen opgroeien. Loes Vandromme formuleert enkele concrete uitdagingen. Zo ontbreken er relevante cijfers over studenten in de lerarenopleiding met een beperking en over leerkrachten met een beperking in het onderwijs. De cijfers die wel voorhanden zijn toch ook wel frappant: In 2021 zijn er maar 200 personeelsleden met een bepreking tewerkgesteld zijn het onderwijs. Het is dan ook een jammer, maar logisch dat er van specifieke maatregelen op vlak van opleiding en aanwerving van personen met een beperking zo goed als geen sprake van is. Bovendien steekt het probleem van een aangepaste infrastructuur ook dikwijls de kop op.

 

Cd&v-parlementslid Loes Vandromme ijvert voor meer sensibilisering: “Ik zie vooral opportuniteiten. Er is vandaag al veel mogelijk voor mensen met een beperking in het onderwijs, alleen beschikt men hiervoor niet over de juiste informatie. Denk maar aan de Vlaamse ondersteuningspremie. De nieuwe onderwijsambassadeur zou bijvoorbeeld ook de “good practices” meer in de aandacht kunnen stellen. Personen met beperking kunnen als lid van een schoolteam of lerarenkorps een enorm rolmodeleffect hebben. We zouden hen net moeten kunnen aansporen om een job in het onderwijs op te nemen en alle mogelijke drempels wegwerken.”