Tijdens de behandeling van een actuele vraag rond 'pesten op school'  in de plenaire vergadering, informeerde ik of de minister het project 'Conflixers' kent en het ook ondersteunt. Een duidelijk antwoord kwam er niet. We volgen verder op!

Ken jij het project? 

Conflixers zijn leerlingen die op hun eigen school andere leerlingen ondersteunen waar nodig. De Vlaamse Scholierenkoepel heeft er een traject rond opgemaakt. Hier vind je meer info. 

Mijn tussenkomst over dit thema in de plenaire vergadering kan je hier bekijken.