De Vlaamse overheid wil ervoor zorgen dat kwetsbare groepen betere toegang tot digitale dienstverlening krijgen. Daarom starten in Vlaanderen 100 Digibanken op. Poperinge startte eind vorig jaar een voortraject met Heuvelland, Mesen en Vleteren. De samenwerking wordt nu definitief goedgekeurd en uitgerold.

Het doel van Digibanken is ervoor zorgen dat kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden en senioren, vlotter toegang krijgen tot technologie, door bijvoorbeeld laptops uit te lenen. Opleidingen moeten hun digitale vaardigheden versterken en een goede begeleiding zorgt er uiteindelijk voor dat ze gebruik kunnen maken van essentiële digitale diensten zoals tax-on-web.

Digitale uitsluiting vaak sociale uitsluiting

In het najaar van 2021 diende Poperinge samen met DVV Westhoek een aanvraag voor een voortraject in. Dat traject liep in mei ten einde. De stad slaat de handen in elkaar met Vleteren, Mesen, Heuvelland, POM West-Vlaanderen, DVV Westhoek en De Lovie vzw, maar ook met tal van andere netwerkpartners zoals LIGO, VDAB en Groep Intro. Met de Digibank regio Poperinge werken ze de komende 2 jaar samen tegen digitale uitsluiting. In juni volgde een subsidie-aanvraag van 500.000 euro om de overeenkomst en samenwerkingsstrategie uit te voeren.

Schepen Loes Vandromme: “Via deze samenwerking kunnen we onze kennis en expertise delen en zo digitale uitsluiting tegengaan. We hebben extra aandacht voor mensen die meer risico lopen op uitsluiting, zoals mensen die leven in armoede, senioren en laaggeschoolden. Want digitale uitsluiting betekent vaak ook sociale uitsluiting.”

Aanbod versterken en uitbreiden

In Poperinge lopen nu al heel wat projecten op vlak van e-inclusie, zoals Kuj eki help’n en een breed vormingsaanbod. Zo is er jaarlijks een e-inclusietraject voor kwetsbare gezinnen. Wie alle sessies volgt krijgt een gratis laptop en verdere IT-ondersteuning. Met de subsidies voor een Digibank kan de stad deze projecten verder uitrollen en lokaal meer opleidingen voorzien, in samenwerking met onderwijs- en opleidingspartners.

“Om mensen beter toegang te geven tot technologie, wordt er per gemeente een antennepunt en een mobiele werking opgestart. De bibliotheek, buurtsalons en lokale dienstencentra lenen zich hier uitstekend voor. In het buurtsalon van Krombeke kunnen inwoners nu al terecht met digitale hulpvragen,” legt Loes Vandromme uit.

Via die punten zullen inwoners met een risico op digitale achterstand gratis smartphones, tablets en laptops kunnen lenen. Ze worden ook verder ondersteund en opgeleid. De mobiele werking zet in op hulp aan huis, voor mensen die zich minder makkelijk kunnen verplaatsen.

Dienstverlening steeds vaker digitaal

Loes Vandromme: “Een opleiding om digitale vaardigheden te versterken kan heel divers zijn. Sommige mensen hebben nood aan een algemene cursus, anderen hebben een acute, specifieke vraag. Mensen met een dringend probleem hebben meteen een antwoord nodig. Daarom zetten we onder andere in op digibuddies, zoals bij Kuj eki help’n. Ook de algemene opleidingen in de bibliotheek, het Buurthuis Bellewijk en Lokaal Dienstencentrum De Bres worden verder aangevuld en zorgen voor een gevarieerd aanbod.”

“In het voortraject organiseerden we een bevraging, daaruit bleek dat mensen vooral tijdens de coronaperiode op wat problemen botsten. Toegang tot digitale dienstverlening bleek meer dan ooit essentieel. Denk maar aan de Covid Safe Tickets, het opvragen van testcodes en -resultaten, … Ook veel bankkantoren zijn verdwenen, online bankieren vraagt voor sommige mensen toch een inspanning. Ouders hebben vaak ook vragen over Smartschool, Gimme, Google Meet en dergelijke. Daarom vinden we het belangrijk om ook voldoende opleidingen te voorzien rond digitale dienstverlening.”