Scholen zitten met de handen in het haar. Nu het einde  van het huidige scholjaar nadert, starten veel onderwijsinstellingen met de voorbereidingen voor het volgende schooljaar. Maar om die puzzel te leggen, ontbreken nog heel wat stukjes. Er zijn nog heel wat onduidelijkheden. Zo weten bepaalde scholen voor buitengewoon onderwijs nog steeds niet of ze een nieuw type onderwijs mogen aanbieden vanaf 1 september, is er nog steeds onduidelijkheid over de lerarenplatforms in het basisonderwijs en weten scholen niet hoeveel ruimte ze krijgen om aanvangsbegeleiding te voorzien voor startende leerkrachten.

Straks gaan leerkrachten en leerlingen de laatste maand van dit schooljaar in. Het was in alle opzichten weer een heel bijzonder maar ook een zwaar jaar voor ons onderwijsveld waarbij van iedereen heel wat flexibiliteit werd verwacht.  De nodige rust in de zomervakantie zal heel welkom zijn, maar tegelijkertijd kijken directies en leerkrachten ook reikhalzend uit naar een ‘normaal’ schooljaar en hopen ze dit nieuwe schooljaar goed voorbereid te kunnen starten. En daar knelt nu net het schoentje. 

Wachten op broodnodige beslissingen

Voor veel scholen blijft het nog altijd wachten op enkele heel belangrijke beslissingen die een grote impact kunnen hebben op de start van het volgend schooljaar en die op Vlaams niveau nog niet geregeld zijn. Wat bijvoorbeeld nog niet geregeld is, is de programmatie voor nieuwe types in het buitengewoon onderwijs: scholen die een aanvraag deden om een nieuw type te kunnen aanbieden, weten nog steeds niet of ze hier op 1 september mee kunnen starten. Verder zijn er binnen Digisprong extra middelen vrijgemaakt voor ICT-coördinatoren, maar de scholen weten nog altijd niet hoe hoog dat bedrag is. Er  wordt druk gespeculeerd over de lerarenplatforms in het basisonderwijs: scholen tasten in het duister over hoe die platforms er verder zullen uitzien. De Bijsprong wordt met één schooljaar verlengd, maar we weten niet onder welke voorwaarden. Bovendien weten scholen niet hoeveel uren aanvangsbegeleiding zij voor startende leerkrachten kunnen voorzien.

 Regels rond ordentelijke start van het schooljaar

Het is ondertussen al van 2003 geleden dat volksvertegenwoordiger Jos De Meyer (CD&V) en zijn collega’s een voorstel van resolutie indienden betreffende tijdige indiening van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar. In dit voorstel van resolutie vragen de indieners de Vlaamse regering om onderwijsdecreten die in werking treden op 1 september, in te dienen voor de voorafgaande paasvakantie. Het voorstel van resolutie werd unaniem goedgekeurd en blijkt op vandaag nog steeds actueel. Ik krijg enorm veel vragen naar de nodige duidelijkheid. Uiteraard is dit schooljaar alweer een turbulent werkjaar waarbij verschillende processen naast elkaar lopen, maar dat kan wat mij betreft geen excuus zijn.

De nieuwe maatregelen zullen op 22 juni gebundeld en gedeeld worden voor alle scholen, maar ook dan nog steeds met een voorbehoud omdat ze bijvoorbeeld nog door het Vlaams Parlement zullen moeten worden goedgekeurd.