Het onderwijsdebat verdient meer sérieux. cd&v is zich bewust van de enorme 'sense of urgency' en maakt dezelfde vaststellingen op het terrein: de kwaliteit van ons onderwijs staat onder druk.

Daarom komen we met een onderwijsplan waarbij de fundamentele bouwstenen geleverd worden, om het debat over het herwaarderen van de leraar te voeden.

De integrale tekst van dit plan kan je via deze link vinden.