YouFlanders, de mobiele app van de Vlaamse overheid die een overkoepelend zicht geeft op het Vlaamse toeristische aanbod en die ook een druktebarometer bevat werd tot eind augustus 2021 48.394 keer gedownload en 33.364 keer gebruikt. De cijfers vroeg Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V op bij de minister van Toerisme. Sindsdien is het aantal downloads en het gebruik van de app fel gedaald. Ondertussen zijn extra middelen nodig om verder te kunnen werken met de app. De minister liet weten (voorlopig althans) niet meer verder te investeren in deze toepassing.

Tijdens de lockdown van het voorjaar 2020, werd de FlandersYou-app ontwikkeld om de druktestromen in Vlaanderen in kaart te brengen. Bedoeling was de bezoekers te informeren over hoe veilig te reizen binnen Vlaanderen en waar welke maatregelen van toepassing waren.  De app kostte de Vlaamse overheid 280.000 euro en is sinds 5 juni 2020 gratis beschikbaar.

‘De minister hanteerde initieel een streefdoel van 100.000 downloads. Het zijn er uiteindelijk 48.394 geworden.  Daarmee blijven we toch een flink stuk onder dat streefcijfer,’ stelt Loes Vandromme. ‘Vanaf januari 2021 merkten we al een grote terugval in het aantal downloads omdat de gunning van de ‘heatmaps’ toen eindigde. Door middel van deze ‘heatmaps’ was het mogelijk om te zien waar de drukte  in Vlaanderen het grootst was.’

Begin 2021 werd de werking en het gebruik van de app geëvalueerd. Het onderzoek concludeerde dat voor druktebarometer andere kanalen inmiddels even goed of zelfs beter scoorden, zoals google maps en de kustbarometer bijvoorbeeld. Toen YouFlanders op de markt kwam, was de live druktemeter van google trouwens nog niet beschikbaar.

Er was nog een idee om de app te doen evolueren naar een extra inspirerend kanaal maar uit het onderzoek blijkt dat mensen hun inspiratie eerder via andere kanalen zoals lokale of generieke websites zoeken.  Om verder te gaan met de app zouden er behoorlijk wat investeringen nodig zijn om de app verder te ontwikkelen. De minister laat nu weten dat ze deze investeringen voorlopig althans niet doet en ze de ervaringen en de evaluatie van dit project meeneemt in de oefening rond de volledige digitale visie voor Toerisme Vlaanderen.  ‘Dat lijkt mij een verstandige beslissing,’ besluit Loes Vandromme. ‘Niet alle digitale projecten kennen een even groot succes. Het is dus goed dat de minister tijdig ingrijpt nu blijkt dat de FlandersYou-app eigenlijk overbodig geworden is.’