Ondanks een coronajaar blikt de bibliotheek van Poperinge toch terug op een goed 2021. ‘We verwelkomen steeds meer uitleners die meer boeken lezen, maar onze bibliotheek is ondertussen ook verder uitgegroeid tot een open cultuurhuis. In 2022 gaan we op dit elan verder,’ zegt schepen Loes Vandromme tevreden.

Boeken en uitleners

Vorig jaar verwelkomde de bib maar liefst 722 nieuwe leden en werden er 123 303 uitleningen voor de hoofdbib en de uitleenposten samen genoteerd. ‘Omdat 2020 een speciaal  jaar was met lockdown en gedwongen sluitingen, vergelijken we deze cijfers liever met 2019 en 2018. Tegenover 2019 realiseren we 5.41% meer uitleningen en tegenover 2018 maar liefst 13.5%,’ zegt Loes Vandromme.

Het concept van de Buurtsalons heeft ook een positief effect op de werking van  de uitleenposten in de dorpen. In Watou werden zeker in de wintermaanden veel meer boeken ontleend dan twee jaar geleden. In Krombeke maakte men eind oktober 2021 een doorstart met ook daar positieve cijfers in het aantal ontleningen tot gevolg. Ook voor de klassen was de heropening van de filialen heel welkom. Maar anderzijds zijn de scholen ook nog altijd beroep doen op boekenpakketten die ze in de hoofdbib komen afhalen.

56.56% van de volledige collectie is trouwens jeugdmateriaal (boeken, strips, DVD’s,…).

Open cultuurhuis

De bib is ondertussen veel meer dan een gebouw vol boeken, maar groeide de afgelopen jaren echt uit tot een open cultuurhuis.

Dat bewijst de uitgebreide educatieve werking. Er is de jaarlijkse boekenkaftdag, het dictee De Schrijfwijzen, de voorleessessie in de bib en het Buurthuis De Bellewijk, de boekenverkoop enz.  

In 2021 gingen ook de Open Labs van start, waarbij kinderen in de bib konden kennis maken met nieuwe Maaktechnieken zoals werken met de lasercutter, snijplotten en 3D printen. Ook voor Popsjot verzorgde de bib heel wat Maakbibworkshops.

En uiteraard is er een nauwe samenwerking met scholen. Er is een aanbod aan boekenpakketten, klasbezoeken en workshops waar de scholen op kunnen intekenen.

Er wordt heel intensief samengewerkt met drie scholen via een project met hogeschool Vives rond leesplezier en er is de keileuke boekenbenden waar 5 scholen met de tweede en derde graad aan deelnemen. Verder deden maar liefst 70 klassen mee met de coronaveilige Boekenbingo tijdens de jeugdboekenmaand en waren er de (digitale) auteurslezingen voor 14 klassen. ‘We werkten ook nieuwe workshops uit zoals de Boekentafel waardoor kinderen gemakkelijker leuken boeken kunnen kiezen. Want voor elk kind is een passend boek,’ stelt Loes Vandromme

 E-inclusie

De digitale trein raast verschrikkelijk snel. Daarom zet de bib, samen met andere stadsdiensten ook sterk ingezet op e-inclusie. Sinds de start van het Vlaams project sprong de bib van Poperinge ook op de kar om de e-boekendienst aan te bieden. 

Vorig jaar startte het project ‘kuj eki help’n’ waarbij vrijwilligers individuele vragen van Poperingenaars over allerlei digitale aangelegenheden beantwoorden en hen concreet op weg zetten. In totaal waren er vorig jaar zo’n 272 infosessies.

Voor 2022 liggen heel wat mooie plannen klaar. ‘We bouwen verder aan de collectie, werken aan een betere presentatie van de volwassenen non-fictie met nieuwe etikettering en we willen ons educatief aanbod kwalitatief verbeteren en verdiepen. Ons eerstvolgende project is de Levende bib waarover we binnenkort meer kwijt kunnen,’ besluit schepen Vandromme.