Vrijdag maakte de Nationale veiligheidsraad de nieuwe maatregelen bekend die werden genomen naar aanleiding van de coronacrisis. Ook voor ons onderwijs zijn een aantal beslissingen genomen. We zijn tevreden dat er perspectief wordt geboden. Er zijn concrete data gegeven waarop sommige van de Vlaamse leerlingen terug de schoolpoort mogen binnenstappen. Toch zijn er nog heel veel vragen en onduidelijkheden die we samen met het onderwijsveld willen wegnemen.

We zijn absoluut tevreden dat er perspectief wordt geboden aan de scholen, maar er zijn veel onduidelijkheden.

In eerste instantie rond de heropening zelf. De bedoeling is dat elke school een risicoanalyse opmaakt met oog op de heropening van de scholen. Maar voor veel scholen is dat geen sinecure. In de plenaire vergadering van het Vlaams parlement stelde ik op 22 april al de vraag hoe de minister van Onderwijs de scholen hierin zal ondersteunen. Ondersteuning bij de organisatie van het veilig openstellen van de scholen, is cruciaal om die heropening op een geslaagde manier te laten gebeuren.

Veel vragen uit de sector

Na de beslissing van gisterenavond zijn de vragen die me bereiken uit de sector niet te overzien. Zo hebben OKAN-leerlingen momenteel nog geen duidelijkheid omtrent het voorzetten van hun lessen. Ook in het buitengewoon onderwijs zijn nog veel vragen over de mogelijkheden om te heropstarten. Bepaalde scholen maken zich zorgen over de hygiënische voorschriften en vragen zich af wie de extra kosten zal dragen om hun school veilig toegankelijk te maken.

Woensdag in het Vlaams parlement vroegen we de minister nog een tandje bij te steken in het opkuisen en leveren van de laptops die beloofd werden. Als we elke kwetsbare leerling uit het secundair onderwijs een laptop willen bezorgen om nieuwe leerstof aan te leren, zijn er nog 12.600 toestellen nodig. De vraag ligt drie keer zo hoog als het huidige aanbod. Er zijn extra middelen voorzien. We vragen de minister ook met aandrang extra capaciteit vrij te maken zodat de beschikbare laptops zo snel als mogelijk tot bij de leerlingen geraken. Organisaties en bedrijven staan te popelen om te helpen hierbij. Daarnaast stelden we voor om samen te werken met de talrijke lokale initiatieven die ondertussen opgestart zijn.

Bezorgdheden

Als schepen in een grensgemeente heb ik ook vragen over de maatregelen in onze buurlanden. De maatregelen in Nederland en Frankrijk verschillen van onze maatregelen. Het is bijgevolg niet duidelijk of die leerlingen van net over de grens even goed vanaf 15 mei de lessen kunnen aanvatten.

Ook rond opvang zijn de bezorgdheden  groot. Vanaf 4 mei, wanneer meer sectoren herstarten en dus heel wat ouders terug aan het werk gaan, zullen er meer kinderen naar de opvang komen. De vraag is hoe de scholen die opvang veilig kunnen organiseren in samenloop met de organisatie van preteaching of aanloopleren en het lesgeven op school zelf.

Naast vragen over het leerplichtonderwijs, waarvoor er momenteel een nooddecreet in de maak is,  zijn er ook nog veel onduidelijkheden omtrent het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Wellicht zal ook voor die onderwijsniveaus nog een nooddecreet moeten opgemaakt worden.

Als CD&V zijn we beschikbaar en bereikbaar als partner voor ouders, leerlingen, scholen, schoolteams, directeurs en leraren om te zoeken naar de meest precieze en constructieve antwoorden op hun vragen. We reiken de minister de hand en vragen hem uitdrukkelijk de bezorgheden die leven op het werkveld op te nemen en zo snel mogelijk voor duidelijkheid en rust te zorgen.