Mede op vraag van de bewoners van het Rekhof stuurt de stad het in opmaak zijnde masterplan voor de Vroonhofsite bij: de ondergrondse parkeergarage komt er niet onder het Huis van het Kind, zoals eerder voorzien, maar wel onder de podiumzaal. Dit nieuwste concept heeft grote impact op de mobiliteit in en vooral rond de site maar biedt anderzijds ook veel meer voor- dan nadelen. Op 28 september staat de goedkeuring van het masterplan op de agenda van de gemeenteraad.

De geslaagde inspiratiemarkt op 7 en 8 februari lokte ongeveer 500 geïnteresseerde bezoekers waarvan het overgrote deel één tot anderhalf uur de eerste plannen en ideeën becommentarieerde en een pak suggesties gaf. Studiebureau VELD en het stadsbestuur gingen ondanks de lockdown en de vele beperkingen door de Coronacrisis aan de slag met al die ideeën en suggesties en werkten een totaalconcept uit voor de hele site.

Terugkoppeling via webinar

Zoals beloofd koppelden studiebureau en stad terug met een eerste versie van het plan in juni. De Coronacrisis liet geen massa-evenement toe waarop de stad opteerde voor een combinatie van een webinar (vlot in real time gevolgd door tientallen Poperingenaars en later nog honderden keren afgespeeld), een driedaagse expositie met alle plannen in de gotische zaal van het stadhuis én een bespreking van het volledige masterplan in alle adviesraden, bewonersplatforms en andere inspraakorganen.

De webinar, de plannen en de expo konden op bijzonder veel bijval rekenen. Er waren zo goed als uitsluitend positieve reacties op de inhoudelijke invulling en de ruimtelijke invulling van de volledige site. Enkel het luik mobiliteit kreeg hier en daar kritische bemerkingen, vooral vanuit het Rekhof, een aanpalende straat.

Bekommernissen rond mobiliteit

Bij de verdere uitwerking van de plannen, op basis van de vele commentaren en kritieken, voelde de stad ook al dat het nog niet helemaal perfect zat.

“Door de Coronacrisis was het onmogelijk om in het voorjaar met een aantal belangrijke partijen zoals bv. de buurtbewoners in dialoog te gaan. Na de tweede inspraakactie in juni zochten en vonden we een manier om de grieven van de bewoners van het Rekhof te horen. De straat zelf suggereerde om een delegatie samen te stellen die namens de hele straat in gesprek zou gaan met de stad. Basis voor dat gesprek was een uitvoerige brief met een opsomming van alle opmerkingen en suggesties vanuit het Rekhof,” vertelt schepen van inspraak Loes Vandromme.

Buurtbewoner Mathieu Castelein kreeg van de hele straat het mandaat om als woordvoerder op te treden. Na overleg legden buurt en stad begin juli een datum vast voor een fysiek overleg op 18 augustus. Tijdens die vergadering lichtten een viertal bewoners hun grieven en opmerkingen toe. Het schepencollege kon een aantal zaken verduidelijken en enkele misverstanden rechtzetten maar luisterde vooral naar de vele bekommernissen rond de mobiliteit: de ondergrondse parkeergarage onder het Huis van het Kind zou voor zeer veel verkeersbewegingen zorgen rond de huizen in het zuidelijke deel van het Rekhof.

“We voelden zelf al dat de verkeerssituatie in en om het zuiden van de toekomstige Vroonhofsite nog niet goed zat. Gewapend met de kritiek vanuit het Rekhof gaven we het studiebureau VELD de opdracht om de piste van een ondergrondse parkeergarage onder de podiumzaal te onderzoeken. In een zeer krappe tijdsspanne van nauwelijks 2 weken tekende het studiebureau deze nieuwste plannen uit. De Rekhofdelegatie kwam en zag de nieuwe plannen op 2 september en was vol lof over deze belangrijke bijsturing,” vertelt burgemeester Christof Dejaegher.

Bijsturing met meer voor- dan nadelen

Bij een afweging van het originele plan en de bijgestuurde versie, blijkt dat er veel meer voor- dan nadelen zijn voor de bijsturing:

 • Het belangrijkste voordeel is dat de mobiliteit rond de site logischer in elkaar zit. Het merendeel van het gemotoriseerd verkeer komt via de Ieperstraat de stad binnen en rijdt via het Vroonhof de ondergrondse parkeergarage in (en uit). Op die manier wordt het Rekhof veel minder belast.
 • Bij het Huis van het Kind resten slechts 13 bovengrondse parkeerplaatsen voor o.a. het personeel van het Huis van het Kind en voor de bezoekers. De verkeershinder van die slechts 13 auto’s zal zeer beperkt zijn voor de inwoners van het zuidelijke deel van het Rekhof, temeer omdat die bewegingen vooral overdag gebeuren tijdens de openingsuren van het Huis van het Kind.
 • Door het beperkte aantal parkeerplaatsen en de schrapping van de parkeergarage onder het Huis van het Kind wordt de fietskade tussen de Deken de Bolaan en het Vroonhof nog veel autoluwer, wat de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers nog verbetert.
 • Voor auto’s is er nu slechts één ontsluiting van het Vroonhofsite wat toegangscontrole enz. vergemakkelijkt.
 • De parkeergarage volgt de voetafdruk van de academie en de podiumzaal wat een positief effect heeft op de bouwrationaliteit en bouwkost.
 • De groene speeltuin bij het Huis van het Kind kan op volle grond, wat zorgt voor een betere waterhuishouding en minder verharding.
 • Een ondergrondse parkeergarage onder de academie en de podiumzaal biedt het enorme voordeel dat alle bezoekers van beide instellingen vlot vanuit de garage met de lift in enkele seconden in de foyer of in de zaal/de academie belanden (zonder een verplichte wandeling, in weer en wind, op de Vroonhofsite).
 • Tenslotte, en da’s ook zeer belangrijk, wordt de ondergrondse parkeergarage onder de podiumzaal enkele jaren vroeger gebouwd. Hierdoor is er meteen een oplossing voor de extra auto’s die de academie en de podiumzaal mogelijks aantrekken.

De nadelen zijn eerder beperkt maar toch ook opgelijst:

 • Er is beperkt bijkomend verkeer in de Ieperstraat en de Grote Markt. De meeste bewegingen voor de Vroonhofsite zijn echter ’s avonds of in het weekend en komen dus niet in conflict met drukke momenten in de binnenstad zoals begin- en einduren van scholen of de vrijdagmarkt.
 • Er is nog steeds een ontsluiting nodig via het Rekhof, maar slechts voor 13 bovengrondse parkeerplaatsen.
 • Mogelijk is er een bijkomende technische en financiële complexiteit voor een parkeergarage onder een podiumzaal.
 • De bouw van de garage is enkele jaren vroeger gepland wat een impact heeft op de financiële haalbaarheid.
 • Op de site zijn er in totaal 113 parkeerplaatsen voor auto’s, in plaats van 120 in het oorspronkelijke plan. Het aantal fietsstallingen (170) blijft wel gelijk.

 

De bijkomende studie – gegroeid vanuit inspraak en participatie – maakt het masterplan dus zoveel sterker. Daarvan is iedereen intussen overtuigd.

Bedoeling is om deze bijsturing in de eerstkomende weken te communiceren aan de diverse inspraakorganen. Het masterplan staat ter goedkeuring op de agenda van de gemeenteraad van maandag 28 september.