De jeugdverblijven en hostels hadden zwaar te lijden onder de coronacrisis. In vele gevallen moesten de centra en hostels maandenlang dicht en bleven de vaste kosten doorlopen.

Jeugdverenigingen konden geen kampen met overnachting organiseren en ook meerdaagse schooluitstappen, die buiten de vakantieperiodes voor het belangrijkste deel van de bezoekers zorgen, gingen niet door.

Bijna 600 Vlaamse jeugdverblijfcentra stonden tussen eind oktober 2020 en begin juni 2021 noodgedwongen volledig leeg.

Volgens de vzw Vlaams Jeugdherbergen lag de bezetting tussen januari en augustus 2020 op 30 procent van een normaal jaar. In 2021 zakte dat cijfer in dezelfde periode tot 15 procent.

De Vlaamse minister voor Jeugd Benjamin Dalle en de minister voor Toerisme voorzien nu 5,175 miljoen euro om de sector financieel te ondersteunen voor de negatieve economische impact door de coronacrisis. Deze financiële steun komt bovenop de 14.1 miljoen euro die vorig jaar werd toegekend aan de sector.

Alle sociaal-erkende jeugdverblijven en aangemelde hostels die op 31 december 2020 erkend of bij Toerisme Vlaanderen aangemeld waren, kwamen in aanmerking voor deze steunmaatregel en konden een aanvraag indienen tot 1 augustus 2021. Toerisme Vlaanderen ontving in totaal 428 aanvragen tot steun.

Vlaams minister voor jeugd, Benjamin Dalle: ‘In totaal voorziet de Vlaamse regering nu 5.175.000 euro voor 404 Vlaamse jeugdverblijven en hostels. De steun zal in oktober uitbetaald worden. Daarmee kan de sociaal toeristische sector hopelijk snel deze lange, moeilijke periode achter zich laten. De marges zijn bijzonder klein bij de jeugdverblijven en -hostels, iedereen moet immers kunnen gebruik maken van kwaliteitsvolle en betaalbare jeugdinfrastructuur.’

 West-Vlaamse steun

Vlaams parlementslid Loes Vandromme: ‘Opvallend is dat een groot deel van de steun aan West-Vlaamse uitbatingen wordt toegekend. 41.19% van het totale steunbedrag (of 2.131.813 euro) gaat naar 85 verschillende West-Vlaamse uitbatingen. Onze provincie had op vlak van jeugdverblijven duidelijk het hardst te lijden onder de crisis. Ik geloof sterk in de veerkracht van de sector en duim voor een goede doorstart. Vanaf september kunnen de jeugdverblijfcentra weer op volle toeren draaien, al missen heel wat West-Vlaamse uitbatingen de buitenlandse jeugd- en schoolgroepen nog. Ik blijf er voor ijveren dat we hier snel duidelijkheid over krijgen.’

Het gaat over grote en kleine jeugdverblijven die het aantal overnachtingen voor en tijdens corona moesten doorgeven.