Het Vlaams Parlement houdt vandaag, 18 december, en morgen 19 december de laatste plenaire vergaderingen van het jaar. Op donderdag bespreekt en stemt het parlement de begroting 2020.

 

Sinds begin november bespraken de verschillende commissies de begroting 2020 in de commissievergaderingen. Elke commissie besprak de onderdelen van de begroting waar het over haar bevoegdhedenhaar gaat.

Het Vlaams Parlement behandelt de begroting 2020 finaal in de plenaire vergadering op donderdag 19 december. Na de bespreking is er ook de eindstemming. 

De totale spreektijd is verdeeld over de politieke fracties en er is ook een volgorde van de thema's bepaald. Ik mag het woord voeren rond het thema Onderwijs en vorming, dat als voorlaatste thema aan bod komt.

Je kan de plenaire vergaderingen van woensdag en donderdag live volgen via de website van het Vlaams Parlement.

De volgorde van de thema's die besproken worden:

* Algemene beschouwingen

* Financiën en begroting

* Kanselarij en bestuur

* Welzijn, volksgezondheid en gezin

* Internationaal Vlaanderen

* Cultuur, jeugd, sport en media

* Omgeving

* Mobiliteit en openbare werken

* Landbouw en Visserij

* Onderwijs en vorming

* Economie, wetenschap en innovatie