Om het lerarentekort mee op te vangen, is het voor leerkrachten mogelijk om hun zorgkrediet tijdelijk stop te zetten om het werk te hervatten en dit zonder nadelige gevolgen. Tussen januari 2022 en eind mei maakten 623 mensen gebruik van deze mogelijkheid om de nood in hun school te helpen lenigen. ‘Aanvankelijk dreigden administratieve problemen een negatieve impact te hebben voor deze leerkrachten,’ zegt cd&v-parlementslid Loes Vandromme. ‘Maar op mijn vraag legt minister Brouns, bevoegd voor Werk, nu de nodige flexibiliteit aan de dag zodat er geen negatieve gevolgen zijn voor deze leraren.’ Bovendien werd heel recent nog een algemene regeling goedgekeurd die in de mogelijkheid voorziet om verlofstelsels te onderbreken om weer aan de slag te gaan, zonder daarbij rechten te verliezen.  

Heel wat leerkrachten maken gebruik van de mogelijkheid om hun loopbaan voltijds of gedeeltelijk te onderbreken via het systeem van zorgkrediet. Uit cijfers die Loes Vandromme opvroeg, blijkt het over 16.049 goedgekeurde dossiers in het laatste jaar te gaan. Vooral vrouwen nemen zorgkrediet op (14.786 dossiers of 92.13% van het totaal aantal dossiers zorgkrediet voor onderwijspersoneel).

Om het lerarentekort mee op te vangen, is het sinds 1 januari 2022, en dit voorlopig tot het einde van dit jaar, mogelijk het zorgkrediet stop te zetten om het werk te hervatten en dit zonder nadelige gevolgen. Bij een stopzetting verliest het personeelslid tijdelijk geen krediet bij de opname van onvolledige maanden en het resterende krediet kan later worden opgenomen. ‘In de eerste vijf maanden van dit jaar vroegen al 623 leerkrachten om hun zorgkrediet tijdelijk te onderbreken zodat ze weer aan de slag konden om hun school uit de nood te helpen,’ weet Loes Vandromme. Het grootste deel van de aanvragen gaat over de stopzetting van het 1/5de zorgkrediet waardoor de leerkracht tijdelijk dus weer voltijds aan de slag ging. ‘Toch hoorden wij op het terrein dat sommige administratieve zaken niet volledig duidelijk waren bij de aanvraag tot onderbreking van het zorgkrediet. Voor iedere dag die deze personeelsleden extra presteerden tijdens hun zorgkrediet zou het dossier telkens eerst moeten worden stopgezet en daarna weer opgestart worden. Voor heel wat leerkrachten bleek dit niet volledig duidelijk uit de omzendbrief waardoor ze een deel van hun rechten in het kader van zorgkrediet dreigden te verliezen. ‘Leerkrachten die zich flexibel hebben opgesteld om in moeilijke tijden onderwijs te verzekeren voor onze kinderen, mogen daar geenszins negatieve gevolgen van hebben,’ meent Loes Vandromme. Daarom drong ze bij minister voor Werk Jo Brouns aan om flexibel om te gaan met deze aanvragen.

De minister erkende deze bezorgdheid en vond ze heel terecht. Hij werkte ondertussen een technische oplossing uit, samen met het Departement WSE om dossiers met een mogelijke negatieve impact aan te pakken zodat de betrokkenen geen rechten verliezen.

In de toekomst wil de minister samen met zijn collega’s voor binnenlands bestuur en onderwijs in de mogelijkheid voorzien om verlofstelsels te onderbreken om weer aan de slag te kunnen gaan, zonderrechten te verliezen. Het besluit van de Vlaamse Regering dat dat mogelijk zal maken werd heel recent goedgekeurd. ‘Met de huidige arbeidsmarkt krapte is het immers essentieel dat we het mensen zo eenvoudig mogelijk maken om weer aan de slag te gaan wanneer ze dat wensen.  Daar zal met deze maatregel dus op worden ingezet,’ besluit Loes Vandromme.