Vandaag kreeg de commissie onderwijs een uitgebreide toelichting van het Rekenhof over hun verslag rond het M-decreet en de zorg in het gewoon onderwijs. 

Het was een heel genuanceerd verslag waaruit blijkt dat er al belangrijke stappen vooruit gezet zijn in de weg naar inclusief onderwijs. We moeten daarbij in ieder geval gefocust blijven op het zorgcontinuüm. 

Anderzijds legt het verslag ook wel een aantal pijnpunten bloot. 

Wat we volgens mij zeker moeten meenemen voor een volgend decreet? De aandacht voor leerlingen zonder gemotiveerd verslag voor wie extra inspanningen en aanpassingen verwacht worden door onze leerkrachten!

Kijk even mee naar mijn tussenkomst in de commissie.

Een videoverslag van de volledige vergadering kan je hier herbekijken.