Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor tewerkstellingsondersteunende maatregelen.  Uit cijfers die minister van Werk Jo Brouns bekend maakte, blijkt dat het aantal mensen dat beroep doet op deze ondersteunende maatregel jaar na jaar stijgt. ‘Ook in West-Vlaanderen is dat het geval,’ geeft Loes Vandromme, Vlaams parlementslid voor cd&v aan. ‘Mensen met een chronische ziekte of handicap trekken zich vaak op aan naar het werk kunnen gaan. Dankzij extra ondersteuning kunnen ze dat. Een inclusieve samenleving betekent ook inclusie op de arbeidsmarkt.’

Cijfers

In 2021 deden over heel Vlaanderen 421 slechthorenden beroep op een tolk. Voor West-Vlaanderen ging het om 99 mensen. In de eerste 3 kwartalen van 2022 waren dat al 434 werknemers waaronder 97 West-Vlamingen.

497 mensen kregen aangepast arbeidsgereedschap en -kledij gedeeltelijk terugbetaald. In West-Vlaanderen waren dat 86 werknemers. Dit aangepast gereedschap kan bijvoorbeeld een groot computerscherm, orthopedische veiligheidsschoenen of een op maat gemaakte bureaustoel zijn.

De meest gebruikte ondersteunende maatregel is de betaling van de verplaatsingskosten. 721 personen kregen vorig jaar zo’n tussenkomst. Ook in West-Vlaanderen is dit de meest gevraagde tussenkomst: 185 mensen die beroep moeten doen op een begeleider om op het werk te geraken of als rolstoelgebruiker met een taxi pendelen bijvoorbeeld, ontvingen een tussenkomst in de verplaatsingskosten.

Werkbaar werk

Loes Vandromme, die in het Vlaams Parlement ook het thema Sociale Economie en Arbeidszorg opvolgt, is tevreden met deze evolutie maar kijkt ook verder: ‘Het is goed dat er ondersteuning is voor mensen die dat nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Anderzijds kunnen we ook de omgekeerde beweging maken en het werk aanpassen aan de talenten van de verschillende medewerkers. Bij onze maatwerkbedrijven zit hierover heel veel technologische know-how,’ geeft het parlementslid nog mee. Minister Brouns lanceerde heel recent nog de proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk’: door de inzet van innovatieve technologieën wil men werknemers langer aan het werk houden. ‘Ook in dit kader kunnen maatwerkbedrijven heel wat expertise leveren,’ besluit Loes Vandromme.