Jaarlijks zijn gemiddeld zo’n 155 slachtoffers betrokken bij wegongevallen met landbouwvoertuigen. Ongevallen met landbouwvoertuigen veroorzaken doorgaans zwaardere letsels bij de slachtoffers. Opvallend: in West-Vlaanderen vinden de meeste ongevallen plaats. Dat blijkt uit cijfers die ik opvroeg bij de minister van mobiliteit. Ik roep de minister dan ook op om in te zetten op sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid op het platteland.

In 2018 vielen de meeste slachtoffers: 172 mensen waaronder zelfs 12 dodelijke slachtoffers en 20 zwaargewonden. Vorig jaar zakte dat cijfer naar 151 slachtoffers maar globaal gezien, is er geen dalende trend. Hetzelfde geldt voor de ongevallen met zwakke weggebruikers. In 35,86 procent van de ongevallen met landbouwvoertuigen, zijn de slachtoffers zwakke weggebruikers. Het is dus duidelijk dat ongevallen met landbouwvoertuigen meestal zwaardere gevolgen hebben dan een gemiddeld verkeersongeval.

Meeste slachtoffers in West-Vlaanderen

Opmerkelijk is dan weer dat het eerder ervaren landbouwtractorchauffeurs zijn die het meest betrokken zijn bij een ongeval: in 2019 waren meer dan de helft van de bestuurders tussen de 35 en 65 jaar. In diezelfde leeftijdscategorie vallen trouwens ook de meeste slachtoffers te betreuren. “In West-Vlaanderen, als grootste landbouwprovincie, vallen helaas de meeste slachtoffers met landbouwvoertuigen. In 2019 vielen 46 van de 151 slachtoffers in West-Vlaanderen. Jaar na jaar heeft West-Vlaanderen hier helaas de slechtste cijfers.

Landbouworganisaties zien ondertussen ook het belang van sensibilisering in en willen werken aan het wederzijdse respect dat nodig is voor zowel de chauffeurs van landbouwvoertuigen als de zwakke weggebruikers die ook gebruik maken van diezelfde landelijke wegen.

‘Samen op (de) weg in de Westhoek’

 Binnenkort start in de Westhoek het Leaderproject ‘Samen op (de) weg in de Westhoek’. Het project stelt zich als doel om de multifunctionaliteit van de landbouwwegen in een plattelandsgemeente en de daarbij horende gevaren onder de aandacht te brengen. De initiatiefnemers willen op deze manier alle gebruikers sensibiliseren voor een veilig gebruik. Fietsers mogen er niet zomaar vanuit gaan dat ze gezien worden door de landbouwers. De landbouwers mogen er op hun beurt niet vanuit gaan dat de fietsers en voetgangers per definitie opzij (moeten) gaan. De focus ligt op wederzijds begrip als sleutel tot een veilig multifunctioneel gebruik van plattelandswegen.  Ik verwacht veel van dit project en heb het volste vertrouwen in de promotoren. De cijfers die de minister mij bezorgde tonen alvast de urgentie aan.

Focus/WTV maakte er een korte reportage van: