Door corona streven we ernaar om de resterende lestijd maximaal in te vullen. Scholen gaan op zoek naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes. Daarvoor moeten ze soms afwijken van hun schoolreglement. Om ervoor te zorgen dat dit allemaal rechtsgeldig gebeurt, werd er in het Vlaams Parlement een nooddecreet goedgekeurd die afwijkingen op het schoolreglement mogelijk maken. Met dze decreten geven we scholen ook de mogelijkheid om tot en met de laatste week van juni les te geven en evaluaties/examens te organiseren.

Door corona komen de traditionele (eind)examens in het leerplichtonderwijs in het gedrang en gaan scholen op zoek naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes. In het schoolreglement ligt vast hoe en wanneer scholen evalueren en ook welke gewichten ze aan bepaalde onderdelen geven. Als ze daar van afwijken, vrezen scholen voor juridische procedures met jongeren of ouders die het resultaat aanvechten.

Met de meerderheidspartijen dienden we daarom twee nooddecreten in: een voorstel van bijzonder decreet voor het gemeenschapsonderwijs en een voorstel van decreet voor de andere onderwijsverstrekkers. Die decreten bieden de scholen de nodige rechtszekerheid als ze hun schoolreglement aanpassen voor het schooljaar dat bezig is.

In dit decreet hebben we ook oog voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, die in niet-corona tijden op basis van een verslag toegang zouden krijgen tot het buitengewoon onderwijs of tot een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. Omdat het vandaag vaak niet mogelijk is om de diagnostiek die bij zo’n verslag hoort af te ronden, introduceren we voor een beperkte periode een ‘tijdelijk verslag’. In afwachting van het formeel afronden van de diagnostiek, krijgen leerlingen via dit ‘tijdelijk verslag’ toch toegang tot het onderwijstraject dat het best bij hen past.

Ook voor inschrijvingen voor volgend schooljaar heeft deze periode gevolgen. Uiteraard is het in coronatijden onverantwoord om aan ouders en leerlingen te vragen zich fysiek te laten inschrijven voor het komende schooljaar. Daarom worden de fysieke inschrijvingen op scholen opgeschort door dit decreet en kan men dit op een digitale manier doen. Eind 2019 werd beslist dat de implementatie van een nieuw inschrijvingsdecreet met een jaartje zou worden uitgesteld, tot het schooljaar 2021-2022. We vallen voor de inschrijvingen van het schooljaar 2020-2021 terug op het voorgaande decreet. In het kader van de coronamaatregelen werd nu beslist de implementatie van een nieuw decreet nog een jaartje uit te stellen en ook voor het schooljaar 2021-2022 (inschrijvingen voorjaar 2021) het huidige decreet te gebruiken.

Voor het volwassenenonderwijs was het tot nu al mogelijk om te werken met een combinatie van contactonderwijs en afstandsonderwijs, maar nog niet voor volledig afstandsonderwijs.  Ook dat wordt met dit decreet mogelijk gemaakt.

We geven met deze nooddecreten de nodige kansen aan scholen om zich zo te organiseren dat leerlingen en studenten het maximale halen uit de beschikbare lestijd. Het is nu aan het onderwijsveld om zich verder te organiseren en goed te communiceren naar leerlingen, studenten en ouders.