Op vrijdag 13 mei opende het OverKop-huis in Poperinge officieel de deuren. Na het laatste belsignaal gaven Yellow G en CandyFlip Soundsystem het muzikale startschot op de Grote Markt. Aviko zorgde voor gratis frietjes. Het OverKop-huis in Komstraat 14 wordt een plaats waar jongeren tot 25 jaar een luisterend oor vinden. 

In Vlaanderen en Brussel worden heel wat nieuwe OverKop-huizen geopend. De naam 'OverKop' werd door jongeren zelf bedacht en heeft een dubbele betekenis. Overkop gaan kan fun zijn, maar kan ook ‘problemen in je kop’ betekenen. Op die cruciale momenten staan de OverKop-huizen – er zijn er intussen meer dan 30 in Vlaanderen – en het online OverKopplatform voor hen klaar. Want het is OK om je af en toe minder goed te voelen en OK om erover te praten. 

Ont-moeten

Jeugdopbouwwerker Dimitri Denys is in Poperinge al enkele maanden samen met jongeren aan de slag. Ze werken aan een plek waar ze zich goed voelen, met ruimte voor ontspanning en ontmoeting. “Ontmoeten kan je ook lezen als ont-moeten, waar dingen mogen maar niet moeten”, vertelt Dimitri. “We verwachten vandaag heel veel van jongeren: goed presteren op school, bij hobby’s, zinvol bezig zijn … Wanneer het even wat minder gaat is het voor hen niet evident om een veilige plek te vinden. Met OverKop willen we die plek bieden, waar we zonder verwachtingen samen een zinvol aanbod samenstellen. Jongeren staan zelf aan het stuur, ik ondersteun hen daarbij.” 

Naast de werking in het OverKop-huis in de Komstraat gaat Dimitri ook zelf op pad. Door actief op zoek te gaan naar jongeren en met hen in gesprek te gaan, is OverKop aanwezig in hun leefwereld. De jeugdopbouwwerker biedt niet alleen een luisterend oor en ondersteuning, hij signaleert hun noden ook bij het beleid.

Investeren in mentaal welzijn

Schepen Loes Vandromme: 'We zetten heel bewus in op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Experts wijzen erop dat de coronacrisis ook heel veel psychisch leed veroorzaakte, niet in het minst bij deze groep. Met OverKop willen we hen een veilige plaats bieden, waar ze zich goed voelen en gehoord worden. Zo verlagen we ook de drempel om hulp te zoeken, voor wie die nodig heeft.'