De PISA-wekker schudde ons niet wakker: we zijn al lang en hard aan het werk! 

Begin deze week werden de nieuwe PISA-cijfers bekend gemaakt. Dit internationaal vergelijkend onderzoek meet om de 3 jaar de vaardigheden en kennis van onze 15-jarigen op vlak van wiskunde, taal en natuurwetenschappen. 

Hoewel het niveau van onze leerlingen nog altijd tot de wereldtop behoort, zien we dalende resultaten. Ook de resultaten van 3 jaar geleden waren niet goed. 

Op woensdag was er een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Een fragment van mijn tussenkomst vind je hier

Naar aanleiding van de PISA-resultaten werd eind vorige week dan een engagementsverklaring rond onderwijskwaliteit ondertekend door de onderwijskoepels en het GO! enerzijds en de minister van onderwijs anderzijds. Daarin lezen we dat men in de eerste plaats wil inzetten op de versterking van het Nederlands, gestandaardiseerde proeven en ambitieuze eindtermen.