Begin vorig jaar werd het Robinpasproject gelanceerd. De Vlaamse overheid voorzag 100.000 euro voor het uitdelen van 20.000 Robinpassen aan scholieren in het secundair onderwijs. Met deze passen kunnen kwetsbare gezinnen het nodige schoolmateriaal aankopen op basis van een haalbaar afbetalingsplan en met een korting. Zo wou de minister verhinderen dat leerlingen aan het begin van het schooljaar niet over de nodige schoolboeken zouden beschikken. Uit een schriftelijke vraag die Loes Vandromme, volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialiste voor CD&V aan de minister stelde, blijken die doelstellingen lang niet op de juiste koers te zitten. ‘Er zijn tot nu toe slechts een goede 9000 passen verdeeld in 76 scholen over heel Vlaanderen. Dat is nog niet eens de helft van wat voorop gesteld werd. Bovendien werden nog maar 1200 of 12% van die uitgedeelde passen ook effectief verzilverd,’ zegt Loes Vandromme. ‘Het project is nog onvoldoende gekend, scholen worden niet of nauwelijks begeleid om de passen bij de juiste scholieren te krijgen en bovendien ontbreekt een structurele aanpak rond kostenbeheersing of armoedebestrijding volledig,’ zo concludeert Loes Vandromme. Samen met vzw Krijt die scholen ondersteunt om een degelijk kostenbeleid uit te werken, roept Loes Vandromme dan ook op om het project dringend bij te sturen zodat het Robinpasproject wél op punt staat tegen de start van het nieuwe schooljaar.

Robinpassen

In totaal werden sinds de start van het project, begin 2021,  tot nu toe 9589 passen verdeeld in 76 Vlaamse en Brusselse scholen. Het aantal deelnemende scholen en het aantal verdeelde passen verschilt sterk per provincie.

Provincie

Aantal passen

Aantal scholen

Antwerpen

958

12

Brussel

1477

6

Limburg

937

9

Oost-Vlaanderen

2369

13

Vlaams-Brabant

1016

9

West-Vlaanderen

2832

26

Totaal

9589

76

 ‘We horen dat er tot nu toe amper 12% of dus nog minder dan 1200 passen echt werden verzilverd,’ licht Loes Vandromme verder toe. Dat wijst er allemaal op dat het project lang nog niet in alle scholen voldoende gekend is. ’De doelstelling om 20.000 kwetsbare gezinnen te helpen om schoolboeken te betalen is dus nog lang niet in zicht.’

Bovendien krijgen scholen niet de nodige begeleiding en ondersteuning om die passen tot bij de juiste gezinnen te krijgen,’ gaat Colette Victor van vzw Krijt verder. ‘Het kan toch niet de bedoeling zijn dat scholen zelf, zonder enig afwegingskader beslissen wie wel en wie niet in aanmerking komt voor hulp. De afspraak dat gezinnen die recht hebben op een schooltoelage ook in aanmerking komen voor een Robinpas, is te omslachtig. Scholen moeten ouders verwittigen, ouders moeten op hun beurt reageren, dit zou allemaal veel eenvoudiger kunnen. Een goede samenwerking met armoedeorganisaties om het product af te stemmen op de noden van de gezinnen zou al een stap zijn in de goede richting.’

Geen structureel kader

Los van feit dat het project vertraging oploopt, blijft het ook bijzonder jammer dat er op deze manier geen enkel structureel kader wordt opgebouwd. ‘De filantropische gedachte dateert uit de jaren 60,’ stelt Colette Victor. ‘Zomaar middelen uitdelen zonder dat daar een visie of structureel kader rond bestaat is echt niet meer verdedigbaar.’

In het Vlaams regeerakkoord is de ambitie opgenomen om met uitgeverijen, ontwikkelaars en onderwijsverstrekkers afspraken te maken over de ontwikkeling en het gebruik van handboeken, invulhandboeken en onderwijssoftware en deze in een kwaliteitsalliantie te gieten. Ondertussen zijn hier gesprekken over bezig. Wellicht landt men hier binnenkort mee, ik ben benieuwd naar het resultaat, maar het verbaast mij alvast dat boekenleveranciers hierover niet mee rond de tafel zaten’, gaat Loes Vandromme verder.

Volgens vzw Krijt en Loes Vandromme is het duidelijk dat het project een belangrijke bijsturing nodig heeft. ‘Liever vandaag dan morgen,’ besluit Loes Vandromme. ‘De minister zou zeker tegen 1 september moeten klaar zijn met een project dat écht werkt.’

Focus-WTV maakte een reportage in het MSKA van Roeselare: