De oorlog in Oekraïne zorgt voor een toestroom aan vluchtelingen, voornamelijk vrouwen met kinderen. Om die vluchtelingencrisis de baas te kunnen, worden in het Vlaams Parlement nu extra maatregelen genomen om onderwijs voor de Oekraïense kinderen te garanderen en scholen te ondersteunen. “Die kinderen vluchten uit extreme omstandigheden. In Vlaanderen moeten we er dan ook alles aan doen om hen warm op te vangen. Onderwijs is daarin essentieel”, klinkt het bij initiatiefnemers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

Het onderwijs in Vlaanderen staat, na de de coronacrisis, voor grote uitdagingen. Eén van die uitdagingen is het aanbieden van goed onderwijs aan Oekraïense kinderen. Door hen onderwijs te bieden, geven we die kinderen een houvast.

 Vanuit het beleid moeten we scholen, directies en leerkrachten zo goed mogelijk ondersteunen hierbij. Met dit decreet maken we op een nog flexibelere manier onderwijs mogelijk voor anderstalige nieuwkomers uit Oekraïne. In het kleuteronderwijs zorgen we voor extra financiële ondersteuning voor anderstalige nieuwkomers die jonger zijn dan vijf jaar én voor leerlingen met een andere thuistaal uit die zelfde leeftijdsgroep. Daarnaast komen er ook extra middelen voor de CLB’s om de leerlingen te onthalen en te begeleiden. In het volwassenenonderwijs maken we het mogelijk om korte, intensieve cursussen Nederlands als tweede taal te organiseren.