Scholen kijken aan tegen een steeds moeilijkere opdracht om geschikt personeel of de nodige vrijwilligers te vinden in de refter en op de speelplaats voor de ochtend- en avondopvang, maar ook voor het middagtoezicht.  Vandaag organiseren scholen de opvang en het middagtoezicht allemaal op hun eigen manier, maar het wordt steeds moeilijker om deze opvangmomenten ingevuld te krijgen. “Ik pleit voor een duidelijk kader voor scholen om deze opdracht in te vullen,” stelt volksvertegenwoordiger en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v). “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende beleidsniveaus en -instanties om scholen hierin te ondersteunen,” vindt ze.

Gezocht: vrijwilligers

Door het grote lerarentekort worden steeds meer vrijwilligers ingezet in onze basisscholen. Meestal gaat het dan over ouders of grootouders die met veel plezier ingaan op de vraag van een directeur die de personeelspuzzel helaas niet meer gelegd krijgt.

“De ochtend- en avondopvang, maar ook het toezicht over de middag houden is niet de taak van het lerarenkorps. Op het terrein blijkt het helemaal niet evident te zijn om medewerkers of vrijwilligers te vinden die op onhandige uren beschikbaar zijn,” zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme uit. “Het kan dan wel een nobel doel zijn om zoveel mogelijk kinderen een warme maaltijd op school voor te schotelen: in de praktijk moeten scholen steeds verder zoeken naar geschikte vrijwilligers of personeel om ’s morgens, ’s avonds en over de middag bij te springen in de refter of op de speelplaats.”

Volgens Vandromme vraagt het werken met vrijwilligers een andere manier van aanpakken en er is extra administratie en planning nodig.  Scholen die een vrijwilligersvergoeding willen voorzien, moeten dat geld ook zien te vinden want er zijn hier geen overheidsmiddelen voor. Bovendien botsen ze tegen de wettelijke maximumbedragen die als vrijwilligersvergoeding mogen uitbetaald worden. “Trouwe vrijwilligers die voor de nodige continuering zouden kunnen zorgen, haken daarom noodgedwongen af,” waarschuwt Vandromme.

Gezocht: medewerkers

In sommige scholen wordt de opvang en het middagtoezicht opgenomen door het zogenaamd MVD-personeel (meesters-, vak-, en dienstpersoneel). Op het eind van de vorige legislatuur startte minister Crevits een werkgroep MVD-personeel waar bijvoorbeeld ook het statuut van de busbegeleider in het buitengewoon onderwijs in meegenomen zou worden. In de nieuwe arbeidsovereenkomst CAOXII wordt deze werkgroep opnieuw vermeld als middel om de arbeidsvoorwaarden van deze personeelsleden op te waarderen. Ook de voor- en naschoolse opvang zou er voorwerp van bespreking moeten zijn. Op concrete resultaten blijft het wachten.

Kader en ondersteuning nodig

Loes Vandromme roept de minister op om verder en versneld werk te maken van deze werkgroep MVD-personeel. “Anderzijds kunnen lokale besturen via hun flankerend onderwijsbeleid ondersteuning bieden maar evengoed kan er in de federale regering gesleuteld worden aan het statuut voor vrijwilligers in het onderwijs,” stelt Loes Vandromme voor. Ook het voorstel van collega-parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) om personeel uit de opvang ook in te zetten in de kleuterscholen kan soelaas bieden.

“Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van verschillende beleidsniveaus en -instanties waarbij de minister van onderwijs de lead moet nemen,” besluit Loes Vandromme.