Kinderen moeten veilig met de fiets of te voet naar school kunnen gaan. Een onveilig kruispunt of een gebrek aan comfortabele fietsinfrastructuur ontmoedigt mensen juist om de fiets te nemen. ‘Eerder dit jaar werd bekend dat in West-Vlaanderen jaarlijks meer dan 300 verkeersongevallen met jongeren op de weg van en naar school gebeuren. Dat cijfer moet dringend omlaag,’ stelt Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V. De minister van mobiliteit voorziet nu budget om 48 West-Vlaamse knelpunten waar een kleine ingreep volstaat meteen aan te pakken.

Eind vorig jaar werden alle lokale besturen opgeroepen om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen in kaart te brengen. 39 West-Vlaamse gemeenten signaleerden samen 160 knelpunten.

Nu komen er middelen vrij om 48 van die knelpunten op schoolroutes of in schoolomgevingen op korte termijn aan te pakken, de zogenaamde ‘quick wins’.

Voor 10 andere knelpunten kunnen de lokale besturen beroep doen op een ander, bestaand subsidiekanaal om een oplossing te voorzien. ‘Maar het blijft wel nog even wachten op de aanpak van die andere 101 knelpunten want die dossiers vragen verder onderzoek of zijn onderdeel van een groter project,’ stelt Loes Vandromme, die een stand van zaken opvroeg bij de minister van mobiliteit.

Snelle aanpak voor quick wins

De quick wins worden in een eerste fase zo snel mogelijk aangepakt. Enkele werden trouwens heel recent al aangepast. Het gaat dan onder meer over het verbeteren van fiets- en voetpaden, het verbeteren van kruispunten en de aanleg of verbeteren van zebrapaden of fietsoversteekplaatsen.

 ‘Dat is op zich goed nieuws,’ zegt Loes Vandromme, ‘maar anderzijds zien we ook dat ongeveer twee derden van de West-Vlaamse knelpunten nog verder onderzoek vragen of onderdeel zijn van een groot project. Concreet wil dat zeggen dat een oplossing daar nog niet voor morgen is. 25% van alle Vlaamse knelpunten die nog in onderzoek zijn, bevinden zich trouwens in West-Vlaanderen. Dat is een weinig benijdenswaardige positie.’

‘Snel ingrijpen waar het kan, is een hele goede zaak,’ besluit Loes Vandromme, ‘maar het moet verder gaan dan dat. Er is nog veel studiewerk nodig om ook de meer gecompliceerde dossiers aan te pakken.’

3 dossiers in Koksijde

Schepen voor mobiliteit in Koksijde Guido Decorte signaleerde 3 belangrijke knelpunten langs gewestwegen op schoolroutes in zijn gemeente. Het gaat over de Dorpsstraat in de omgeving van de school, het kruispunt N39 en Kortestraat en de Toekomstlaan ter hoogte van de Nieuwstraat. ‘We zijn tevreden dat deze knelpunten als ‘quick win’ werden geselecteerd. Ze kunnen met relatief kleine investeringen snel veel veiliger gemaakt worden. De minister verwittigde ons ondertussen en liet weten dat we op korte termijn actie mogen verwachten, maar op het terrein is het nog even wachten op een concrete aanpak,‘ gaat schepen Decorte verder.