CD&V wil dat sneltesten ook mogelijk worden op laag risicontacten bij besmettingen in het onderwijs. "Dit is absoluut noodzakelijk en moet dringend uitgerold worden, willen we vermijden dat de scholen opnieuw zullen moeten sluiten", zeggen Vlaams parlementsleden Jo Brouns en Loes Vandromme.

De CLB's mogen vandaag enkel sneltesten uitvoeren op de hoge risicocontacten van een indexpatient, dat is zo in het protocol met het Rode Kruis voorzien, zeggen Brouns en Vandromme. Die vinden dat het departement onderwijs de overeenkomst met het Rode Kruis moet aanpassen zodat ook laag risicocontacten een sneltest kunnen krijgen. "Op die manier kunnen clusterbesmettingen sneller opgespoord en voorkomen worden."

Daarnaast willen de CD&V'ers ook dat onderzocht wordt of het niet kan om zelftesten mogelijk te maken voor jongeren. "We moeten zoveel mogelijk wapens benutten in de strijd tegen dit vreselijke virus", zeggen Jo Brouns en Loes Vandromme. "We moeten de scholen maximaal openhouden, voor en na de paasvakantie. Als een gewijzigde teststrategie hierbij kan helpen, moeten we die piste zo snel mogelijk onderzoeken en bij een positieve evaluatie uitrollen. Elke dag telt."