Boekstart, een initiatief van ‘Iedereen leest’, wil ouders met kleine kinderen laten genieten van boeken. Samen een boekje lezen of voorlezen is niet alleen gezellig, ook op vlak van taalontwikkeling zijn er tal van voordelen om heel vroeg te starten met boekjes.

Ouders die in een zogenaamde Boekstartgemeente wonen krijgen via het consultatiebureau van Kind en Gezin of via de bibliotheek op twee momenten vóór hun peuter naar school gaat een boekenpakket en informatie over voorlezen en de bibliotheek. Steeds meer gemeenten stappen mee in dit project, zo blijkt uit gegevens die Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid voor CD&V opvroeg. Tegen eind dit jaar zullen 258 gemeenten deelnemen.

Het begint lokaal

258 lokale besturen engageerden zich ondertussen om in te tekenen op dit aanbod van ‘Iedereen leest’. Met maar liefst 55 participerende gemeenten, heeft West-Vlaanderen het meeste aantal Boekstartgemeenten. Ouders uit die gemeenten kunnen meteen ook aanspraak maken op de boekstartpakketjes. In het voorbije jaar werden in Vlaanderen 42.460 babypakketten uitgedeeld, waarvan 8630 pakketjes in West-Vlaanderen.

‘Concreet worden de babypakketjes meegegeven tijdens een consultatie bij Kind&Gezin voor baby’s die ongeveer zes maanden oud zijn. Het pakketje bevat een eerste zacht voelboekje, een infobrochure ‘Baby’s houden van boeken. Een gids voor grote mensen’, en een Boekstart-groeimeter,’ vertelt Loes Vandromme.

Ouders van wie hun kindje ongeveer 15 maanden is, krijgen via het consultatiebureau een bon die ze in de bibliotheek kunnen inwisselen voor een Boekstart-peutertas. De tas bevat een brochure ‘Peuters houden van boeken. Met boeken de wereld ontdekken.’ en twee kartonboeken: een aanwijsboek en een eerste peuterverhaaltje. In het voorbije jaar werden 37.080 bonnen geleverd en uiteindelijk 17.211 peutertassen uitgedeeld in de Vlaamse bibliotheken van de Boekstartgemeenten. Dat is dus 46.42% van de bonnen die ook effectief ingewisseld worden voor een tas. Volledigheidshalve moeten we wel meegeven dat de peutertassen in de provincie Antwerpen niet via de bibliotheek worden verdeeld, maar ook in de consultatiebureaus van Kind&Gezin meegegeven worden. Dat geeft wel een vertekend beeld tegenover de andere provincies.

In West-Vlaanderen werden in 2020 in totaal 8910 bonnen opgestuurd en 2385 (of 26.77%) ingewisseld voor een peutertas. In 2019 werden nog 39.6% van de bonnen effectief ingewisseld.

Loes Vandromme: ‘2020 was natuurlijk een uitzonderlijk jaar omdat bibliotheken een hele tijd moesten sluiten of slechts een minimale dienstverlening konden garanderen. Wellicht zullen die cijfers zich voor dit jaar weer herstellen. We verwachten zelfs een lichte stijging. Maar hoe dan ook blijft het een uitdaging om zoveel mogelijk mensen te bereiken en hen warm te maken om heel vroeg met boekjes te beginnen. Daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk partners te betrekken bij het project. Ik denk bijvoorbeeld aan buurtwerkingen, de Huizen van het Kind, enz.’

Cofinanciering

Het project is een cofinanciering van de Vlaamse overheid en de gemeenten. Jaarlijks voorziet de Vlaamse Overheid zo’n 270.000 voor de aanmaak en verdeling van de babypakketten en voor de volledige omkadering van het project. De gemeenten financieren de peutertassen en leggen hierdoor samen ook nog eens 270.000 euro bij.