Steeds meer leerkrachten die les geven in het leerplichtonderwijs combineren die job met een opdracht in het deeltijds kunstonderwijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de minister van onderwijs. ‘Dat is een goede zaak,’ vindt het parlementslid. ‘Kunst- en cultuureducatie is en blijft een belangrijk element in ons leerplichtonderwijs maar vraagt vaak andere competenties en vaardigheden waar sommige leerkrachten in het leerplichtonderwijs wat minder voeling mee hebben. De expertise uit het deeltijds kunstonderwijs kan verruimend werken en anderzijds kunnen didactische en pedagogische vaardigheden uit het leerplichtonderwijs ook.'

Cijfers

Zowel in het basis-, secundair en hoger onderwijs zien we jaar na jaar een stijging van het aantal leerkrachten die hun job combineren met een opdracht voor het deeltijds kunstonderwijs.

Onderstaande tabellen tonen dit heel duidelijk aan:

In het volwassenenonderwijs blijven de cijfers heel beperkt en is er eerder een stagnatie te merken:

Het is wat gissen over de redenen waarom steeds meer leerkrachten de combinatie maken. ‘Wellicht hebben leerkrachten in het Deeltijds Kunstonderwijs minder vaak een voltijdse lesopdracht of moeten ze naar verschillende academies om tot een volwaardige opdracht te komen,’ stelt Loes Vandromme.

Wie het werk in het Deeltijds Kunstonderwijs kan combineren met een opdracht in het leerplichtonderwijs, kan zo wellicht vaker dichter bij huis een voltijdse opdracht krijgen en ook het lessenrooster in het leerplichtonderwijs (werkuren tijdens de ‘reguliere’ schooluren) is misschien interessanter qua werk-privé-balans.

Stimulans

‘Het is in ieder geval goed nieuws dat de expertise uit het Deeltijds Kunstonderwijs ook in het leerplichtonderwijs wordt binnengebracht en omgekeerd,’ vindt Loes Vandromme. Er zijn trouwens nog tal van andere maatregelen om de samenwerking te versterken.  Via Cultuurkuur is er bijvoorbeeld het project ‘Kunstkuur’ waarbij een school en een academie gedurende een 3-jarig traject intensief samenwerken.