Het aantal leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs (DKO) was vorig schooljaar nog nooit zo hoog. Met maar liefst 201.238 leerlingen, werd de kaap van 200.000 leerlingen DKO ruim overschreden. Tegenover het schooljaar 2018-2019 is dat een stijging met 2.51 procent en zelfs met 14.47 procent tegenover 5 jaar geleden. DKO zit duidelijk in de lift. Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs dat toenmalig minister Crevits twee jaar geleden schreef, zorgde ongetwijfeld voor een boost. Maar ik ben wel wat bezorgd over het komende schooljaar: door Covid19 lijken veel leeringen hun inschrijving uit te stellen en dat zou een jammere breuklijn zijn.

De cijfers

Het grootste aantal leerlingen in DKO situeert zich binnen het domein Muziek, Woordkunst-Drama en Dans. 125.231 leerlingen volgen één van deze opleidingen. Vergeleken met  5 jaar geleden zijn dat er 11.12% meer. Domein Beeld en Audiovisuele Kunst heeft 71.435 leerlingen (ook 13.21% meer dan 5 jaar geleden). Maar de grootste stijger (+21.31% tegenover vorig jaar) is ongetwijfeld de nieuwe domeinoverschrijdende opleiding die vanaf schooljaar 2018-2019 van start ging. Die opleiding bestaat sinds september 2018 en geeft kinderen vanaf 6 jaar de kans om te proeven van meerdere domeinen.

In de cijfers valt verder op dat meer meisjes kiezen voor een DKO-opleiding. Twee op drie leerlingen binnen DKO zijn meisjes of vrouwen. De verhouding jongeren tegenover volwassenen blijft door de jaren heen min of meer constant. De jongeren vertegenwoordigen 68.9 procent binnen het domein Beeld/Audiovisuele Kunst. In het domein Muziek-Woordkunst/Drama en Dans zijn de jongeren er zelfs goed voor 78.7 procent.

Provinciale verschillen

Antwerpen spant de kroon met een leerlingenaantal van 55.299 leerlingen,  verdeeld over 360 vestigingsplaatsen. Het leerlingenaantal stijgt er nog steeds: +3.2 procent tegenover vorig jaar en +15.63 procent tegenover 5 jaar geleden. In West-Vlaanderen volgen 38.795 leerlingen, verdeeld over 327 vestigingsplaatsen les aan een academie. Dat is een stijging van 994 leerlingen (of 2.63 procent) tegenover vorig jaar en 17.71 procent tegenover 5 jaar geleden. De grootste stijging ten opzichte van vorig jaar, zit bij de domeinoverschrijdende opleiding die nu 1.359 leerlingen telt, goed voor een stijging van 42.3 procent.

Ook in Vlaams-Brabant (+3.15 procent) en Brussel (+3.59 procent) zitten de cijfers in stijgende lijn. Oost-Vlaanderen en Limburg stijgen wat minder snel dan de andere provincies. Oost-Vlaanderen telt 45.127 leerlingen, verdeeld over 292 vestigingsplaatsen. Een kleine stijging van 1.51 procent tegenover vorig schooljaar. En in Limburg volgen 25.565 leerlingen les aan het DKO. Dat is 1.63 procent meer dan vorig schooljaar.

Leerlingen DKO per provincie

   Antwerpen

+3,2%

   Vlaams-Brabant

+3,15%

   Brussels Hoofdstedelijk Gewest

+3,59%

   West-Vlaanderen

+2,63%

   Oost-Vlaanderen

+1;51%

   Limburg

+1,63%

 

Vrees voor terugvual in het komende schooljaar

Leerlingen kunnen zich nog tot eind september inschrijven in het DKO. Ik juich de stijgende cijfers natuurlijk heel erg toe maar ben wel bezorgd over komend schooljaar. We vrezen dat er een impact van corona op de inschrijvingen zal zijn. Vooral bij volwassenen merken we aarzelingen om zich opnieuw in te schrijven. De opleidingen werden half maart immers volledig onderbroken en lang niet alle opleidingen konden weer opgestart worden, voor het einde van het schooljaar. Deeltijds kunstonderwijs is té belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling, maar bovendien ook van levensbelang voor de hele cultuursector. Academies zijn vaak het hart van een bloeiend socio-cultureel leven in hun gemeente of stad én ze vormen de kunstenaars en creatievelingen van morgen. Bovendien is het DKO voor veel kunstenaars en artiesten een zekerheid in een door corona geteisterde culturele sector, en biedt het werkzekerheid in barre tijden. voor het volwassenenonderwijs heerst eenzelfde ongerustheid. Uit steekproeven blijkt dat vooral heel wat volwassenen hun inschrijivng uitstellen.

Om DKO en Volwassenenonderwijs te steunen vraag ik de minister om de inschrijfperiode voor DKO, die loopt tot 30 september, uitzonderlijk te verlengen en een garantie te geven dat de omkadering (of leerkrachturen) volgend schoojaar niet drastisch zal dalen.