Begin 2021 werd de Robinpas gelanceerd. De doelstelling was om 20.000 Robinpassen uit te delen aan scholieren uit het secundair onderwijs voor wiens ouders de schoolfacturen zwaar doorwegen. Het doel van de Robinpas is verhinderen dat leerlingen aan het begin van het schooljaar niet over de nodige schoolboeken beschikken. “Het project kende een moeilijke start en ook na twee jaar werking blijven de resultaten ondermaats”, zegt Vlaams parlementslid en onderwijsspecialiste Loes Vandromme (cd&v). Zij vraagt om bijsturing.

Uit informatie die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de onderwijsminister blijkt dat twee jaar na de uitrol de Robinpas nog veel te vaak in de boekentas blijft zitten. Het aantal uitgedeelde Robinpassen, die gezinnen bijstaan om schoolfacturen te betalen, stijgt nochtans: van 9.589 naar 13.432 uitgedeelde passen. Ook het aantal scholen dat met de Robinpas werkt steeg in het voorbije jaar van 76 secundaire scholen naar 168 scholen. “Een hoopgevende tendens. De Stichting Robin heeft grote inspanningen gedaan om het project meer bekendheid te geven. Ze investeerden in digitalisering en automatisatie via hun onlineplatform: zo verlopen de aanvragen alvast vlotter”, zegt Vandromme.

Het pijnpunt zit volgens het parlementslid in het aantal passen dat effectief wordt ingezet om schoolfacturen te helpen betalen: vorig jaar werden amper 12 procent van de uitgedeelde passen verzilverd, dit jaar is dat 20 procent. “Dat is een stijging, maar het cijfer blijft toch ver beneden de verwachtingen. De aantallen liggen ook ver onder het streefdoel van 20.000 passen terwijl steeds meer gezinnen het moeilijk hebben”, duidt Vandromme.

Bijsturing gevraagd

Stichting Robin geeft volgens Loes Vandromme zelf ook aan dat het moeilijk is om ouders in armoede te bereiken en wil daarom veel nauwer gaan samenwerken met lokale armoedeorganisaties en steden en gemeenten. Vandromme moedigt die samenwerking aan. “Maar voor die verdiepende opdracht moet de stichting ook de nodige middelen krijgen.”

“Het heeft geen zin om 20.000 passen uit te delen als ze in de boekentas blijven zitten. We moeten veel meer lokaal gaan werken”, vindt het parlementslid. “Dat kan bijvoorbeeld door met lokale armoedeorganisaties in gesprek te gaan en brugfiguren in te schakelen die de  verbinding maken tussen school en welzijn. Net als de automatische toekenning van de schooltoeslag aan iedereen die daar recht op heeft, zou een automatische toekenning van de Robinpas ook moeten kunnen. Dat moet het streefdoel zijn, zeker in tijden waarin zo veel gezinnen het moeilijk hebben”, besluit Loes Vandromme.