De voorbije dagen kreeg ik heel wat reacties en vragen van directeurs en leerkrachten over hoe de veiligheidsvoorschriften voor de opvang kunnen gecombineerd worden met die voor in de klas. Want er zijn heel wat verschillen. Ik pleitte bij de minister voor duidelijkheid en vroeg hem beide reglementen op elkaar af te stemmen.