Naar aanleiding van de voorleesweek in november stelde ik een actuele vraag aan de minister van onderwijs. Voorlezen heeft een positief effect op het leesplezier en de latere leesvaardigheid van de leerlingen. Ik vroeg de minister om het leesplezier op zoveel mogelijk manieren te stimuleren, zowel binnen als buiten de schoolmuren en -uren. Extra ondersteuning van leerkrachten en andere begeleiders die rond taalvaardigheid werken is nodig en samenwerking met lokale besturen via bibliotheken of culturele centra kan hier zeker versterkend werken. En nu... aan het lezen! 

Een filmpje over mijn tussenkomst in de plenaire vergadering vind je hier.