Samen met mijn collega Katrien Schryvers diende ik vorige week een voorstel in, om een systeem van ‘buddygezinnen’ te installeren vanaf de versoepeling van de lockdown. Ons voorstel wordt nu mee opgenomen in het Actieplan Kwetsbare jongeren van de Vlaamse Regering. Kinderen of kwetsbare jongeren zouden zo een paar keer per week terecht moeten kunnen bij een ander gezin, een zogenaamd buddygezin. Dat gezin biedt voor hen een uitlaatklep: ze spelen in een andere omgeving, krijgen hulp waar nodig.

De coronamaatregelen treffen kinderen en jongeren hard. Ze moeten thuis blijven en dat is niet voor elk van hen even evident. Wij maken ons zorgen over kinderen en jongeren in kwetsbare thuissituaties die nu al een lange periode in thuisquarantaine doorbrengen. School, vrienden en hobby’s zijn weggevallen, ze hebben het moeilijk. Daarom pleiten Katrien en ik voor zogenaamde ‘buddygezinnen’. Het moet de kinderen een uitweg bieden. Zo’n gezin vangt een kind een paar keer per week op. Het gaat dan om gezinnen die een band hebben met het kind of de jongere in kwestie. Nu is daar geen wettelijk kader rond en mag dit niet, terwijl het voor veel jongeren wel interessant zou zijn om even uit hun thuissituatie weggehaald te worden.

Actieplan kwetsbare jongeren

Het begrip kwetsbare jongere of kind kan ruim zijn. Gezinnen die bijzonder klein wonen en waar amper ruimte is, gezinnen waar ouders ziek zijn of herstellend, éénoudergezinnen, grote gezinnen, gezinnen die het financieel moeilijk hebben of waar de kennis van de Nederlandse taal gebrekkig is om de kinderen te helpen met schoolwerk, … Een buddygezin kan nooit kinderen uit verschillende gezinnen opvangen. De koker of bubbel zal klein blijven en uiteraard moeten regels van social distancing ook zo goed als mogelijk nageleefd worden.

Ons voorstel werd opgenomen in het actieplan van de Vlaamse Regering rond kwetsbare kinderen en jongeren dat donderdag werd goedgekeurd.

 

Al denken we intussen ook al verder en niet alleen aan kwetsbare kinderen of jongeren. De realiteit wil immers dat veel gezinnen met jonge peuters of kleuters al wekenlang in een moeilijke situatie verkeren: thuiswerken en tegelijkertijd voor de opvang van 2 tot 6-jarigen zorgen is geen eenvoudige opdracht. Heel wat jonge gezinnen moeten echt jongleren en dat legt na zeven weken een enorme druk op het gezin. Kleuterscholen gaan nog niet meteen open en we zien dat sommigen zelf al corona-gezinnen vormen. Twee koppels bijvoorbeeld die elkaars kinderen opvangen, in hun eigen bubbel. Terwijl één ouder voor de opvang zorgt van de kinderen, kunnen dan drie anderen werken op die dag en is er meer afwisseling. Daar bestaat nu geen wettelijk kader voor. Misschien is dat iets waar we ook in de toekomst werk van moeten maken.