Kunnen zomerkampen en alle ander zomeraanbod voor kinderen en jongeren plaatsvinden in de zomervakantie? Minister Dalle wil het definitieve antwoord op deze vraag zo lang mogelijk uitstellen. En gelijk heeft hij.

In de plenaire vergadering vroeg ik hem of er ook nagedacht wordt over de buitenlandse zomerkampen, alternatieve kamplocaties en het aantal beschikbare tenten. De minister is hier mee bezig en houdt de lijn met de jeugdsector heel kort. Hij hoopt in de derde week van mei uitsluitsel te kunnen geven.