Om langdurig zieke leerkrachten en andere onderwijspersoneelsleden op een vlottere manier terug richting het onderwijs te begeleiden wil ik deze groep via een meer flexibel stelsel opnieuw laten opstarten. Ik diende hierover vorige maand een voorstel in. Vandaag kondigt de minister van Onderwijs aan dat hierover een werkgroep wordt opgericht. Momenteel is het systeem zo dat je na ziekte verwacht wordt dat je meteen terug voltijds of aan 50 procent aan de slag gaat, maar dat is vaak niet haalbaar, na bijvoorbeeld een lange, uitputtende kankerbehandeling. In mijn voorstel pleit ik voor meer flexibiliteit. De werkgroep zal zich hierover buigen.

Vorige maand diende ik een conceptnota in om langdurige zieke leerkrachten en onderwijspersoneelsleden bij te staan bij hun terugkeer naar school na langdurige ziekte. Het is voor leerkrachten die voor een langere periode afwezig waren omwille van bijvoorbeeld een kankerbehandeling, niet altijd aangewezen om per direct voltijds of aan 50 procent op te starten. Het is belangrijk als overheid om die groep te stimuleren en te ondersteunen richting het klaslokaal. Voor de individuele leerkracht is dit een boost voor het genezingsproces en de re-integratie in de samenleving, voor de school biedt dit een antwoord op het dreigende lerarentekort. 

Oprichting Werkgroep

Vandaag maakte de minister van Onderwijs in het Vlaams parlement bekend dat er een Werkgroep wordt opgericht over de re-integratie van langdurig zieke leerkrachten en onderwijspersoneel. Ik ben tevreden met die aankondiging, die gevolg geeft aan de bezorgdheden op het terrein en die ook in mijn voorstel werden opgenomen. Ik hoop dat de Werkgroep de problemen met de huidige regelgeving in kaart zal brengen.

Het probleem met de bestaande stelsels is dat een herstart aan 50 procent enkel kan voor wie  al een concrete datum kan geven voor een volledige hervatting zolang er nog ziekteverlofdagen resten, of voor wie nooit meer volledig kan hervatten. De andere langdurig zieke onderwijspersoneelsleden vallen uit de boot. Op dit moment moet die ‘vergeten groep’ zelf een flexibele heropstart financieren door voor een stuk onbetaald verlof te nemen.

 

In de verschillende mogelijkheden die er nu zijn, zitten nog gaten en moeilijkheden waardoor de flexibele opstart nog niet voor iedereen gangbaar is. Daarom moeten we voor iedere groep van langdurige zieken een gangbaar stelsel uiteen te zetten. En ervoor zorgen dat flexibele ook echt flexibel is, niet enkel aan 50 procent. De oprichting van een Werkgroep die zich hierover buigt is een eerste stap in de goede richting.