Lokale besturen kunnen de vele zelftests die scholen ontvingen, herverdelen. Uit bevragingen blijkt dat een groot deel van die zelftesten niet gebruikt wordt, vooral omdat een groot deel van het personeel al gevaccineerd werd.

 Scholen hebben recent zelftests ontvangen. Heel wat personeelsleden zijn ondertussen echter al één of twee maal gevaccineerd. Voor hen hebben zelftesten geen zin meer. Zeker nu het einde van het schooljaar nadert. Minister Weyts gaf aan dat scholen zelf kunnen beschikken over het testmateriaal en dat er geen ophaling voorzien wordt.

Er zijn heel wat vragen bij de scholen over het efficiënt inzetten van de testen. Het kan niet zijn dat de tests ongebruikt blijven liggen, terwijl die wel nuttig kunnen zijn in andere sectoren. De schooldirecties vragen duidelijkere richtlijnen over het inzetten van die tests.

 Ik stel daarom voor om de lokale besturen een rol te geven in de herverdeling, gezien ze als regisseur van het lokale beleid goed zicht hebben op de noden die er zijn. Scholen hebben niet de capaciteit om zelf een herverdeling van overschotten te gaan organiseren, anderzijds willen ze vermijden dat de vele zelftests verloren gaan. Binnenkort vertrekken heel wat jongeren op jeugdkampen, organiseren cultuurdiensten culturele evenementen,... Het lijkt me goed dat die testen dan geen stof vergaren in de schoolkasten, maar net gebruikt worden waar ze nodig zijn. Lokale besturen zouden dit in goede banen kunnen leiden.