Steeds meer leerkrachten uit het leerplichtonderwijs combineren die job met een opdracht in het deeltijds kunstonderwijs

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Steeds meer leerkrachten die les geven in het leerplichtonderwijs combineren die job met een opdracht in het deeltijds kunstonderwijs. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (cd&v) opvroeg bij de minister van onderwijs. ‘Dat is een goede zaak,’ vindt het parlementslid. ‘Kunst- en cultuureducatie is en blijft een belangrijk element in ons leerplichtonderwijs maar vraagt vaak andere competenties en vaardigheden waar sommige leerkrachten in het leerplichtonderwijs wat minder voeling mee hebben. De expertise uit het deeltijds kunstonderwijs kan verruimend werken en anderzijds kunnen didactische en pedagogische vaardigheden uit het leerplichtonderwijs ook.'

Cijfers

Zowel in het basis-, secundair en hoger onderwijs zien we jaar na jaar een stijging van het aantal leerkrachten die hun job combineren met een opdracht voor het deeltijds kunstonderwijs.

Onderstaande tabellen tonen dit heel duidelijk aan:

In het volwassenenonderwijs blijven de cijfers heel beperkt en is er eerder een stagnatie te merken:

Het is wat gissen over de redenen waarom steeds meer leerkrachten de combinatie maken. ‘Wellicht hebben leerkrachten in het Deeltijds Kunstonderwijs minder vaak een voltijdse lesopdracht of moeten ze naar verschillende academies om tot een volwaardige opdracht te komen,’ stelt Loes Vandromme.

Wie het werk in het Deeltijds Kunstonderwijs kan combineren met een opdracht in het leerplichtonderwijs, kan zo wellicht vaker dichter bij huis een voltijdse opdracht krijgen en ook het lessenrooster in het leerplichtonderwijs (werkuren tijdens de ‘reguliere’ schooluren) is misschien interessanter qua werk-privé-balans.

Stimulans

‘Het is in ieder geval goed nieuws dat de expertise uit het Deeltijds Kunstonderwijs ook in het leerplichtonderwijs wordt binnengebracht en omgekeerd,’ vindt Loes Vandromme. Er zijn trouwens nog tal van andere maatregelen om de samenwerking te versterken.  Via Cultuurkuur is er bijvoorbeeld het project ‘Kunstkuur’ waarbij een school en een academie gedurende een 3-jarig traject intensief samenwerken.

Nieuws

Stijgend aantal vroegtijdige schoolverlaters is een nieuwe wake up call

Eind februari raakten nieuwe cijfers bekend over het aantal vroegtijdige schoolverlaters. En deze cijfers zijn niet hoopgevend: In het schooljaar 2021-2022 verliet 14.1% leerlingen het secundair onderwijs zonder voldoende kwalificaties. In het schooljaar 2014-2015 was dat nog 9.7%.

cd&v-lijsten volledig: Westhoek komt met ervaring én nieuw talent

De provinciale partijraad van cd&v West-Vlaanderen heeft vandaag – nadat het eerder al de lijsttrekkers Hilde Crevits (Vlaams) en Nathalie Muylle (Kamer) bekendmaakte – volledige West-Vlaamse lijsten goedgekeurd richting de verkiezingen van 9 juni 2024. De Westhoek wordt daarbij vertegenwoordigd door heel wat bekende gezichten. Westhoekboegbeeld en uittredend Vlaams parlementslid Loes Vandromme uit Poperinge is tevreden: ‘We kunnen rekenen op een mooie mix van mensen met ervaring én nieuw talent.’

Burgers hebben recht op betrouwbare overheid!

‘Het feit dat er, na het afbakenen van zones of gebieden waar bepaalde afspraken gelden, zonder enig voorafgaand overleg toch extra nieuwe regels of beperkingen komen vanuit de overheid, zorgt voor een nieuwe deuk in het vertrouwen in de politiek’, zo stelde Vlaams Parlementslid (cd&v) Loes Vandromme tijdens de plenaire vergadering van woensdag 21 februari. Ze wees daarbij op de omzendbrief die de ministers voor Omgeving en Erfgoed vorige week uitstuurden. Binnen een perimeter van 3 km van door de UNESCO erkende WOI-relicten moeten nieuwe windturbineprojecten voortaan geweerd worden, tenzij uitdrukkelijk aangetoond kan worden dat er geen impact is op de erfgoedwaarde. Het parlementslid hekelt vooral het feit dat er, éénzijdig wordt beslist zonder overleg te hebben gepleegd. ‘Het is een zoveelste voorbeeld van hoe de politiek, zonder vorm van overleg zomaar de spelregels verandert en nieuwe maatregelen oplegt. Zulke zaken voeden het wantrouwen in de politiek alleen maar,’ betreurt Loes Vandromme.