Steeds meer nood aan ondersteuning om anderstalige kinderen goed op te vangen in landelijke scholen

Publicatiedatum

Auteur

Loes Vandromme

Deel dit artikel

Om anderstalige nieuwkomers zo goed mogelijk op te vangen, hen zo snel mogelijk Nederlands te leren en hen te integreren is er het uitgewerkte systeem van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers of kortweg OKAN. Basisscholen kunnen in volle autonomie kiezen hoe de extra lesuren in te zetten. Maar in basisscholen, zijn er pas extra middelen als er minstens zes anderstalige leerlingen ingeschreven zijn.  ‘Dat is zeer nadelig voor kleinere scholen, die zich meestal in landelijke gebieden bevinden,’ stelt Vlaams Parlementslid voor CD&V en onderwijsspecialist Loes Vandromme. ‘We zien ook daar het aantal kinderen met thuistaal Niet-Nederlands jaar na jaar stijgen. Er vormt zich dus een steeds groter wordende nood.’ 

Het parlementslid pleit ervoor om de minimumnorm van zes anderstalige leerlingen te laten vallen en te werken met ondersteuning volgens het percentage anderstaligen op school. 

Cijfers uit de Westhoek

Het aantal leerlingen in het gewoon kleuter- en lager onderwijs dat aantikt op thuistaal niet-Nederlands stijgt ieder jaar. De grootste stijging doet zich niet voor in de centrumsteden wat misschien te verwachten is, maar eerder in de meer landelijke gebieden. Sinds 2012 noteren we er de grootste relatieve stijging van het aantal anderstalige kinderen (van 19% in 2012 naar 25% in 2018). 

We zien deze Vlaamse cijfers ook vertaald in de gegevens over de Westhoeksteden. Daar waar er in Ieper bijvoorbeeld in 2010-2011 nog 207 op 3338 leerlingen (6.20%) aantikten, waren dat er in 2019-2020 al 421 op 3518 of 11.97%. In Poperinge was dat in 2010-2011 nog 36 op 2109 leerlingen (1.78%) en in 2019-2020 steeg dit tot 139 op bijna evenveel leerlingen of 6.84%. In Diksmuide steeg dit aantal leerlingen van 20 op 1492 leerlingen (of 1.34%) naar 87 op 1587 leerlingen of 5.48%. En in Veurne ten slotte steeg het aantal leerlingen dat aantikt op Nederlands niet-thuistaal van 2.4% van de leerlingenpopulatie naar 6.47% in 9 jaar tijd.  

‘Scholen in landelijke gebieden met doorgaans een kleiner leerlingenaantal maar uiteraard ook met de nodige uitdagingen door de steeds diverser wordende leerlingengroep, komen steeds vaker in de problemen ook al beschikken zij over heel degelijk personeel en bekwame vrijwilligers,’ stelt Loes Vandromme. ‘De druk op de werkvloer verhoogt keer op keer. Leerkrachten en schoolteams die deze thematiek met veel enthousiasme willen oppakken botsen op hun grenzen omdat ze niet kunnen beschikken over de nodige extra middelen’.

Loes Vandromme pleit dan ook om af te stappen van het systeem waarbij een ondergrens van minimum zes anderstaligen moet gehaald worden vooraleer er extra middelen komen. ‘Veel rechtvaardiger zou een procentuele ondersteuning zijn. Want nu heeft een school van 100 lln. met 4 anderstalige nieuwkomers geen recht op extra middelen. Een school van 500 lln. met 4 anderstalige nieuwkomers is toch een ander verhaal,’ besluit ze.

Nieuws

450.000 euro Vlaamse middelen om Huizen van het Kind in de Westhoek te versterken

De verschillende Huizen van het Kind uit de eerstelijnszone Westhoek, gaan in de toekomst veel intensiever samenwerken. Ze werden door de Vlaamse Regering als pilootproject geselecteerd en kunnen zo in de komende twee jaar op maar liefst 450.000 euro rekenen. ‘Samenwerking zit ons, Westhoekinwoners, in het bloed. Dat hebben we al vaker bewezen,’ zegt een tevreden Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en schepen in Poperinge die het dossier hielp verdedigen in Brussel. ‘De extra middelen vanuit Vlaanderen zien we als een noodzakelijk element om onze plannen verder uit te werken én als een erkenning voor onze vastberaden wil tot samenwerking. Door de krachten te bundelen komen we verder!’

Programma Parkconcerten 2024 is bekend

Tien bands geven deze zomer het beste van zichzelf op het podium van de Parkconcerten tijdens 5 muzikale donderdagen in het Burggraaf Frimoutpark. Het publiek bepaalde opnieuw mee de line-up.

Nieuw registratiesysteem voor IBO Hopsakee

Op 1 juni start de buitenschoolse kinderopvang Hopsakee in Poperinge met een nieuw registratiesysteem. Ouders kunnen voortaan werken met een badge, waarmee ze zelf de aankomst- en vertrektijden van hun kinderen registreren. ‘Een belangrijke stap naar administratieve vereenvoudiging voor ouders én voor ons IBO-team’, stelt bevoegd schepen Loes Vandromme.