Nieuws

Aanpassing busregeling voor schoolkinderen in Geluveld en Beselare!

De Lijn wacht niet af tot de geplande evaluatie in juni om de busregeling in Beselare en Zonnebeke aan te passen. Daar moesten vorige week 10-tallen scholieren soms tot een uur in de koude staan wachten op een bus naar school.

Koen Meersseman, schepen voor mobiliteit in Zonnebeke had intensief overleg en vele contacten met De Lijn met als gevolg dat de regeling nu wordt aangepast. 

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid: 'Ik ben tevreden en de medewerkers van De Lijn ook dankbaar dat hier snel ingegrepen wordt. Hopelijk kan dit nu ook op andere plekken waar het stroef loopt.' Het parlementslid deed begin vorige week al een oproep om pijnpunten te melden. 'Ik ontving heel wat reacties en bezorg ze nu aan de bevoegde instanties,' zegt het parlementslid.

Ze vraagt extra aandacht voor mensen met minder digitale skills, mensen met een beperking en senioren die aangewezen zijn op het openbaar vervoer om zich te verplaatsen. 'Voor hen is dit nieuwe plan en de doorgedreven digitalisering een heuse uitdaging,' zegt Vandromme. 'Ook hier moet rekening mee gehouden worden.' 

Bevraging: zorgen over het nieuwe vervoersplan van De Lijn

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn ging zaterdag officieel van start, maar met de herstart van de scholen was de grote vuurdoop eigenlijk vandaag pas. Uit de eerste reacties op een bevraging die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme lanceerde, blijken er her en der toch wat problemen te zijn. ‘Vooral scholieren, leerkrachten en andere mensen die op de bus aangewezen zijn om hun bestemming te bereiken, bleven vanmorgen letterlijk in de kou staan,’ zegt het parlementslid.

OPROEP! Nieuwe vervoersplan van De Lijn van start: waar stellen zich problemen?

Het nieuwe vervoersplan van De Lijn ging van start. 

Op heel wat plaatsen liep dit niet van een leien dakje. De minister beloofde het plan te evalueren, maar we wachten beter niet af: daar waar dat kan, zouden de nodige aanpassingen meteen doorgevoerd moeten kunnen worden!

Daarom deze oproep: stond jij vanmorgen in de kou te wachten op een bus die niet kwam? Was je daardoor te laat op het werk of op school? Moet je noodgedwongen een andere oplossing zoeken om je voortaan te verplaatsen omdat de nieuwe dienstregeling voor jou problemen geeft? 

Laat het me weten via deze link! Ik bundel alle klachten en ga er mee aan de slag!

Opstart complex project N8 is niet wat stakeholders vragen

Vrijdag besliste de Vlaamse Regering om een complex project op te starten voor de optimalisatie van de verbinding Ieper-Veurne. De eigenlijke focus is het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de zogenaamde “zone 4” (vanaf de kruising van de N8 met de Kruisboomstraat in Vleteren zuidwaarts tot en met het kruispunt N38/N8).

Komt de bus nog op 1 september? Grote zorgen in het Buitengewoon Onderwijs

Er is grote bezorgdheid over het vervoer van leerlingen in het buitengewoon onderwijs in september. Concreet vrezen heel wat scholen dat de maximumreistijd van 90 minuten zal worden losgelaten en kregen scholen nog steeds geen garantie dat er in september voldoende bus- en taxidiensten zullen rijden. Cd&v vraagt om dringend klaarheid te scheppen en de directies, ouders, leerlingen en busbegeleiders zeker nog voor de zomervakantie te laten weten wat de stand van zaken is. “Het gaat om vaak kwetsbare leerlingen die vandaag niet weten of zij vanaf september nog met de bus op school zullen geraken. Dit mogen we niet accepteren”, zeggen Vlaams parlementsleden Loes Vandromme en Sofie Mertens. 

Belbussen steeds zeldzamer in de Westhoek

Wie gebruik wil maken van het openbaar vervoer in de Westhoek, is veelal aangewezen op de belbus. Maar steeds vaker worden gereserveerde belbusritten geannuleerd door De Lijn, zo blijkt uit getuigenissen die Loes Vandromme en Martine Fournier, Vlaams Volksvertegenwoordigers verzamelden. ‘Cijfers over het aantal belbusritten die De Lijn annuleert kan de minister van mobiliteit niet geven,’ zegt Loes Vandromme. ‘Dat is wel frappant, want hoe heeft de minister dan een correct zicht op de vervoerbehoeften in de gebieden die het moeten stellen met het belbussennetwerk voor verplaatsingen met het openbaar vervoer?’ vraagt ze zich af.  Samen met haar collega Martine Fournier, die in de commissie mobiliteit zetelt, roept ze dan ook op tot een betere monitoring van het aantal gereserveerde én geannuleerde belbusritten. Daarnaast wil ze ook meer ruimte om experimenteel aan de slag te gaan in de zoektocht naar alternatieven voor belbussen. ‘In het belbusgebied Veurne zijn al goede ervaringen met taxi’s die belbussen vervangen’, zegt Vandromme. ‘Ik hoop alvast dat deze resultaten meegenomen zullen worden in het ‘vervoer op maat’ dat vanaf 1 januari 2023 gefaseerd zal worden uitgerold.’”

Fundamentele hervorming van leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs nodig!

De problematische situatie van het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs is geen nieuw gegeven. De ritduur voor heel wat leerlingen is en blijft te lang. Een aantal budgetverhogingen brengt beperkt soelaas, maar door de ongelijke spreiding van de verschillende types, opleidingsvormen en scholen buitengewoon onderwijs in Vlaanderen, het steeds drukker wordende verkeer en de aangepaste mobiliteitsplannen, stijgen de ritduren jaar na jaar. Vlaams parlementsleden Martine Fournier en Loes Vandromme dienden daarom samen met de meerderheidspartijen een resolutie in die op korte termijn een oplossing moet bieden voor de meest schrijnende situaties en op lange termijn werk moet maken van een fundamentele hertekening van het leerlingenvervoer voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs.

Verlenging akkoorden voor telewerk grensarbeiders

De akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders worden opnieuw verlengd, tot 31 december 2021. Dat werd deze week bevestigd door minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme en West-Vlaams gedeputeerde de Béthune reageren tevreden: ‘Dit is goed nieuws voor de vele grensarbeiders in de Westhoek en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen. Werknemers die vandaag thuis werken moeten niet vrezen voor eventuele negatieve fiscale gevolgen.’

West-Vlaamse schoolomgevingen worden (stilaan) veiliger

In de voorbije 2 jaar werden in 45 West-Vlaamse gemeenten in totaal 259 schoolomgevingen aangepakt op gebied van verkeersveiligheid.

Dat meldt Loes Vandromme, Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V die de cijfers van de minister van mobiliteit kon inkijken.

Vaak gaat het over kleine ingrepen zoals het aanbrengen van verkeerssignalisatie of kleine infrastructurele maatregelen.  

Toch is er nog een lange weg te gaan: uit een bevraging van begin 2021 blijkt dat 39 West-Vlaamse gemeenten nog steeds 160 knelpunten aan schoolomgevingen signaleren.

Extra Vlaamse middelen voor vervoer op maat in de Westhoek

Er is heel wat aan het veranderen op vlak van openbaar vervoer. Ook in de Westhoek is de vervoerregioraad (waar 15 westhoekgemeenten in zitten) al een tijdje  hard aan het werk om een nieuw mobiliteitsplan uit te werken.